PrindiAbi

16.05.2012 - Korraline istung1. Narva munitsipaalkooli baasil 2012. aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseerimise kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 04.05.2012 vastu võetud määrus nr 401
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2012

2. Riigihanke „Narva Jõesadama heakorrastustööd” väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Riigihanke „Narva Jõesadama heakorrastustööd” väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 07.05.2012 vastu võetud korraldus nr 402-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.05.2012

3. Narva Linnavolikogu 03.03.2011.otsuse nr 32 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

töökorras vastuvõtmisele

Otsus/tulemused:
Töökorras 09.05.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Narva Linnavolikogu 03.03.2011.otsuse nr 32 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine“ muutmine
2.Volitada linnasekretäri Ants Liimetsa antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.05.2012

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Catering OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel Open Roads Narva 2012 Linnusse territooriumil

töökorras vastuvõtmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 09.05.2012 vastu võetud korraldus nr 403-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.05.2012

5. Avaliku ürituse „Open Roads 2012” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 11.05.2012 vastu võetud korraldus nr 404-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2012

6. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (Narva Kutseõppekeskus)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 11.05.2012 vastu võetud korraldus nr 405-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2012

7. Narva Linnaarhiivi põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Linnaarhiiv
Ettekandjad: Andres Kustola

Narva Linnaarhiivi põhimääruse kinnitamine seoses uue arhiiviseaduse jõustumisega

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse '"Narva Linnaarhiivi põhimäärus'" vastuvõtmist vastavalt lisatud määruse eelnõule.
2. Volitada linaarhivaar Andres Kustolat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

8. Sihtasutuse Narva Näitused lõpetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Näitused lõpetamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu “Sihtasutuse Narva Näitused lõpetamine“ Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

9. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Andrey Kyakinen FIE poolt jaemüük avalikel üritustel Narva Päevad 2012 ja Jääniöö Narva Linnuse territooriumil.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 406-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

10. Munitsipaaleluruumi 26 juuli 1-84 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 407-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

11. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 408-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

12. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 409-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

13. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 410-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

14. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 411-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

15. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine (G.S)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 412-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

16. Hoolduse seadmine (hooldatav V. B.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 413-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

17. Hoolduse seadmine (hooldatav G. I.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 414-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

18. Hoolduse seadmine (hooldatav V.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 415-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

19. Hoolduse seadmine (hooldatav M.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 416-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

20. Riigihanke 'Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2012' avatud hankemenetluse (133111) tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Riigihanke 'Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2012' avatud hankemenetluse (133111) tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 417-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

21. Riigihanke „Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin sisustuse ostmine II“ avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

1. Algatada asjade riigihanke „Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin sisustuse ostmine II“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.
2. Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet ning riigihanke eest vastutavaks isikuks varade osakonna ehitusteenistuse peaspetsialist Marina Tihhomirova.
3. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametit, ametiasutuse põhimääruse järgse esindaja isikus, sõlmima edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga asjade hankeleping.

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2.Võtta vastu korraldus nr 418-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

22. Narva Linnavalitsuse 22.02.2012 korralduse nr 156-k „Narva linna omandis oleva kinnistu Rahu tn 41 koormamine reaalservituudiga kinnistu Rahu 36b kasuks” muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Teha muudatused vastavalt esitatud ettepanekutele.
2.Võtta vastu korraldus nr 419-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

23. Narvas Linda tänav 4 asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (SA Linda HIV)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 420-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

24. Narvas Tiigi tänav lõik 1 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (OÜ Megareks Pro)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 421-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

25. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 422-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

26. Avaliku ürituse „Bengst Tivoli on Tour ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 423-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

27. Avaliku ürituse „Narva Jaanilaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 424-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

28. Avaliku ürituse „Narva Päevad 2012” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 425-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

29. Kevade tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kevade tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

30. Kevade tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kevade tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

31. Karja tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Karja tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

32. Maaüksusele aadressi määramine (Oru tn 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 426-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

33. Maaüksusele aadressi määramine (Rakvere tn 28)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 427-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 19 – M14 ja M15 mitteeluruumide lemmikloomade kaupluseks rekonstrueerimine ja ühendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 428-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (4. Paemurru tn 20 majandushoone püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 429-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (1.Jõe tn 30 garaažihoone püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 430-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 34 pesuköögi hoone garaažiks rekonstrueerimine ja laiendamine ning kasvuhoone püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 431-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Daumani tn 18 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 432-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 44 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 433-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mihhail Maslovi tn 3a territooriumi välisvalgustuse projekteerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Mihhail Maslovi tn 3a territooriumi välisvalgustuse ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 434-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raudsilla tn 10 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 435-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

42. Projekteerimistingimuste määramine Lahe tn 74

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Lahe tn 74 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 436-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

43. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 437-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

44. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Hariduse tänav lõik 4 parkla ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 438-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

45. Ehituslubade väljastamine Narva linna kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Rahu tn 41, Puškini tänava lõigul 7, Aleksander Puškini tänava lõigul 6 ja Rakvere tänava lõigul 3 sademevee kanalisatsioonitorustiku K1300 ehitamiseks;
2. Kraavi tänaval ja Suur tänava lõigul 2 kanalisatsioonitorustiku K1140 rekonstrueerimiseks;
3. Suur tänava lõigul 2, Viru tn 13, 15 ja 17 kanalisatsioonitorustiku K1143 rekonstrueerimiseks;
4. Vestervalli tänava lõigul 2, Vestervalli tn 3, 5 ja 7, Peterburi mnt 1 ja 2 kanalisatsioonitorustiku K1144 rekonstrueerimiseks;
5. Puškini tänava lõigul 4 ja Hariduse tänava lõigul 3 kanalisatsioonitorustiku K1133 rekonstrueerimiseks;
6. Vestervalli tänava lõigul 2 ja Sepa tänaval kanalisatsioonitorustiku K1134 rekonstrueerimiseks;
7. Karja tänava lõigul 1 ja Karja tn 3 kanalisatsioonitorustiku K1147 rekonstrueerimiseks;
8. Rüütli tänaval ja Suur tänava lõigul 2 kanalisatsioonitorustiku K1135 rekonstrueerimiseks;
9. Kosmonaudi tänaval ja Linda tänava lõigul 1 kanalisatsioonitorustiku K1153 rekonstrueerimiseks;
10. Rakvere tänava lõigul 3, Aleksander Puškini tänava lõigul 6, Puškini tänava lõigul 7, Rahu tn 41, 49 ja 61 kanalisatsioonitorustiku K1058 püstitamiseks;
11. Rakvere tänava lõikudel 2 ja 3, Sepa tänaval, Pimeaia tänaval, Pimeaias, Sepa tn 1 ja 10 ning Jõe tn 1a kanalisatsioonitorustiku K1131 rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 439-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

46. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kulgu tn 8 tootmishoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Kangelaste pr 10b korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (soklikorruse akende väljavahetamine ja üldrõdude külgseinte soojustamine);
3. Tallinna mnt 43 olemasoleva parkimisplatsi laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
4. Tallinna mnt 44 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (sillutisriba rekonstrueerimine ja soklikorruse akende väljavahetamine).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 440-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

47. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kulgu tn 8 kanalisatsiooni ja sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. 4. Paemurru tn 16 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 441-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

48. Narva linna koolieelsesse munitsipaallasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 442
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

49. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 443-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

50. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametile.

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 444-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

51. Arvamuse andmine Rakvere tn 28 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 445-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

52. Arvamuse andmine Oru tn 12 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 446-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012

53. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Väljastada kasutusload Elektrijaama tee 59 Balti elektrijaama 11 energiaploki biokütuse etteande-süsteemi ehitistele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 447-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2012