PrindiAbi

30.05.2012 - Korraline istung1. Avaliku ürituse „World harmony run” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 21.05.2012 vastu võetud korraldus nr 448-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2012

2. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 21.05.2012 vastu võetud korraldus nr 449-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.05.2012

3. Aktsiaseltsi Transservis-N 2011.aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
Külalised: Andrus Tamm- Transservis-N tegevdirektor

Aktsiaseltsi Transservis-N 2011.aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Otsus/tulemused:
1. Võtta esitatud informatsioon teadmiseks
2. Võtta vastu korraldus nr 450-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük avalikel üritustel Narva linnuse territooriumil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 451-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

5. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmele kuutasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmele kuutasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 452-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

6. Alaealisele lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise jätkamine (laps D.N.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 453-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.06.2012

7. Loa andmine (G.S. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 454-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2012

8. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 455-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

9. Riigihanke 'Laenulepingu sõlmimine' korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 456-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

10. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 457-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

11. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada ellnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2.Võtta vastu korraldus nr 458-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

12. Linnavara üleandmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 459-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

13. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 460-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

14. Munitsipaaleluruumi aadressil 26. juuli 1-84 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 461-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

15. Munitsipaaleluruumi Oru 5-55 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 462-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

16. Riigivara Narva linna omandisse taotlemine (Kalda tn 9, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Riigivara Narva linna omandisse taotlemine (Kalda tn 9, Narva)“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

17. Narvas, A.Puškini tn 5 elamus asuvate korteriomandite M9 ja M10 Narva linnale tasuta omandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Narvas A.Puškini tn 5 elamus asuvate korteriomandite M9 ja M10 Narva linnale tasuta omandamine“ vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

18. Riigihanke 'Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine. II etapp (2)'

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

3.1. Algatada ehitustööde riigihanke 'Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine. II etapp (2)' avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.
3.2. Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandus-amet ning hanke eest vastutavaks isikuks varade osakonna ehitusteenistuse vanemspetsialist Irene Weiss-Wendt.
3.3. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametit, ametiasutuse põhimääruse järgse esindaja isikus, sõlmima edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga ehitus-tööde hankeleping.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 463-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

19. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a. korralduse nr. 12-k „Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja muutmine AS-le Nordecon Ehitus (Puškini 27, Narva)” muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 464-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

20. Investeerimiskohustuse täitmise tähtaja pikendamine 30.12.2010 müügilepingu järgi (Igor Grafovi tn 4, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 465-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

21. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 466-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

22. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 467-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

23. Avaliku ürituse „SEBE uute Ida-Virumaa suunal kaugbussiliinidel reisijate teenindamist alustavate busside esitlus/näitus ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 468-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

24. Avaliku ürituse „Balti Sabantui ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 469-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

25. Raieloa väljastamine (Hariduse tänav lõik 4)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Raieloa väljastamine Fama Invest OÜ-le Hariduse tänav lõik 4 Narva seoses Fama kaubanduskeskuse 3.etapi ehitustööde teostamisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 470-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

26. Peetri platsi ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Peetri platsi ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku väljapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

27. Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku väljapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.


2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

28. Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

29. Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

30. Kulgu tööstusala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Kulgu tööstusala detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud eelnõule

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

31. Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud linnavolikogu otsuse eelnõule
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

32. Narva Linnavolikogu 21.02.2006.a otsuse nr 32 'Maa taotlemine Narva linna omandisse' kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Narva Linnavolikogu 21.02.2006.a otsuse nr 32 „Maa taotlemine Narva linna munitsipaalomandisse“ kehtetuks tunnistamine” vastuvõtmist.


2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

33. Hariduse tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Hariduse tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

34. Kangelaste prospekt L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kangelaste prospekt L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

35. Koidula tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Koidula tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

36. Rakvere tänav J6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Rakvere tänav J6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

37. Maaüksustele aadresside määramine detailplaneeringu alusel

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 471-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

38. Maaüksusele aadressi määramine (Kangelaste prospekt L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 472-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

39. Maaüksustele aadresside määramine (Paul Kerese tn 23e, Paul Kerese tn 23f, Paul Kerese tn 23c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 473-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

40. AÜ METŠTA AIAD krundijaotusplaani muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

AÜ METŠTA AIAD
krundijaotusplaani muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 474-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

41. Kerese tn 38e kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 475-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Äkkeküla tee 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 476-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

43. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Äkkeküla tee 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 477-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

44. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Äkkeküla tee 12

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 478-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

45. Kreenholmi tn 14c kinnisasjaga piirneva P. Kerese tn 23f maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kreenholmi tn 14c kinnisasjaga piirneva
P. Kerese tn 23f maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 479-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

46. Kreenholmi tn 14d kinnisasjaga piirneva P. Kerese tn 23c maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kreenholmi tn 14d kinnisasjaga piirneva P. Kerese tn 23c maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 480-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

47. Kreenholmi tn 20 kinnisasjaga piirneva P. Kerese tn 23e maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kreenholmi tn 20 kinnisasjaga piirneva
P. Kerese tn 23e maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 481-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

48. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine ( Hariduse tn 15c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine ( Hariduse tn 15c)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 482-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

49. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Kaalika tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Kaalika tn 11)SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 483-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

50. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Varju tn 201)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Varju tn 201)

SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 484-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

51. Projekteerimistingimuste kinnitamine (1. Jõe tn 36 palvemaja üksikelamuks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 485-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

52. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Albert-August Tiimanni tn 13 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning Narva Linnavalitsuse 16.06.2010. a korralduse nr 802-k kehtetuks tunnistamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 486-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

53. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sepa tn 1 korterelamu katusekatte ja fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 487-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

54. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sepa tn 8 korterelamu katusekatte ja fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 488-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

55. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 89 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 489-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

56. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 37 poolelioleva hoone lammutamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 490-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

57. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 7 kioski õllebaariks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 491-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

58. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Joala tn 26-6 eluruumi ja pööningu ruumi rekonstrueerimine ja ühendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 492-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

59. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 16b - 46 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 493-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

60. Projekteerimistingimuste määramine Allika tn 104

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Allika tn 104 aiamaja ja vana sauna laiendamine ning rekonstrueerimine, uue sauna püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 494-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

61. Projekteerimistingimuste määramine Katlamaja tn 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katlamaja tn 15 aiamaja laiendamine, majandushoone ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 495-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

62. Projekteerimistingimuste määramine Krüsanteemi tn 34

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Krüsanteemi tn 34 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 496-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

63. Projekteerimistingimuste määramine Kähriku tn 136

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kähriku tn 136 aiamaja laiendamine, kõrvalhoonete rekonstrueerimine, kuuri ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 497-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

64. Projekteerimistingimuste määramine Laastu tn 48

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Laastu tn 48 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone ning rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 498-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

65. Projekteerimistingimuste määramine Lume tn 55

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Lume tn 55 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 499-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

66. Projekteerimistingimuste määramine Nõo tn 222

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Nõo tn 222 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 500-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

67. Projekteerimistingimuste määramine Pinna tn 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Pinna tn 17 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 501-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

68. Projekteerimistingimuste määramine Pärna tn 23 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Pärna tn 23 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 502-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

69. Projekteerimistingimuste määramine Vaigu tn 801

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vaigu tn 801 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, sauna katusekatte vahetamine ning rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 503-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

70. Projekteerimistingimuste määramine Väikesaare tn 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väikesaare tn 16 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning abihoone püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 504-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

71. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Põhja tn 175 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega.
2.Võtta vastu korraldus nr 505-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

72. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Palavuse tn 51 aiamaja püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 506-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

73. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. 26. Juuli tn 11 korterelamus rekonstrueeritud trepikodade ja keldrite välississekäikudele;
2. Katlamaja tn 25a ehitatud majandushoonele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 507-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

74. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Vihma tn 15 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
2. Palavuse tn 51 sauna ja kuuri püstitamiseks;
3. Kraavi tn 2 koolihoone ventilatsioonisüsteemi muutmiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 508-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

75. Kreenholmi staadionil asuva jalgpalliväljaku ja abiruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 509-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

76. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 510-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

77. Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 185 'Linnavalitsuse liikmete töötasu ja hüvitise muutmine seoses euro kasutamisele võtmisega' nr 185 punkti 3 muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada linnapea Tarmo Tammistet antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

78. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 511-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

79. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 512-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012

80. KÜ Kangelaste 3 22.05.2012 taotluse läbivaatamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Taotlus esindaja väljavahetamisest

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt: LV arutas küsimust ja ei näinud põhjust esindaja väljavahetamiseks.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2012