PrindiAbi

13.06.2012 - Korraline istung1. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Vahtra tn 1 kinnistul asuvas alajaamast nr 208 kuni Vahtra tn 3 kinnistuni 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks;
2. A. Puškini tn 25b spordikooli katusekate rekonstrueerimiseks;
3. Kreenholmi tn 44 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
4. Kangelaste pr 4 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (sillutisriba ja sokli remont, ühe otsaseina soojustamine);
5. Vahtra tn 2a korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
6. A. Puškini tn 19 mitteeluruumi M4 administratiivruumiks rekonstrueerimiseks;
7. Linda tn 4 hoone 1. ja 2. korruse ruumide rekonstrueerimiseks arhiivhoidlaks.

Otsus/tulemused:
Linnapea taotlusel töökorras vastuvõtmisele.
Kooskõlastused paberkandjal.
Töökorras 01.06.2012 vastu võetud korraldus nr 513-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.06.2012

2. Linna lipu heiskamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 07.06.2012 vastu võetud korraldus nr 514-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.06.2012

3. Ilutulestiku korraldamine (08.06.2012 OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 08.06.2012 vastu võetud korraldus nr 515-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2012

4. Avaliku ürituse „Tsirkuse Tuur 2012 ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 08.06.2012 vastu võetud korraldus nr 516-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2012

5. Avaliku ürituse „Laste puhkpilliorkester Büros linnast” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 08.06.2012 vastu võetud korraldus nr 517-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2012

6. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 11.06.2012 vastu võetud korraldus nr 518-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2012

7. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 12.06.2012 vastu võetud korraldus nr 519-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2012

8. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod 2011.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
Külalised: AS Narva Bussiveod juhatuse liige Stanislav Sorokin;AS Narva Bussiveod tegevdirektor Eduard East

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod 2011.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 520-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2012

9. Prisma Peremarket AS-ile maksusoodustuse andmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 521-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

10. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

FIE Jelena Vlassova poolt jaemüük kaupluses aadressil Partisani 4.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 522-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

11. Narva linna 2012. aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse '"Narva linna 2012. aasta eelarve muutmine'" vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnapea Tarmo Tammistet antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2012

12. Narva linna 2011.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva linna 2011.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandega.
2.Esitada Narva linna 2011.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.

3.Volitada linnapead Tarmo Tammistet antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2012

13. Narva Linnavalitsuse 30.05.2012.a korralduse nr 459-k ”Linnavara üleandmine” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 523-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

14. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlusele.
2. Võtta vastu korraldus nr 524-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

15. Narva Linnavolikogu 08.04.2010 määruse nr 16 „Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Parandada punkti 2 sõnastust
2. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse “Narva Linnavolikogu 08.04.2010 määruse nr 16 „Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine“ eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Aleksander Ljudvigut ette kandma eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2012

16. Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse “Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord “ eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Aleksander Ljudvigut ette kandma eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2012

17. Loa andmine (J.K. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 525-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

18. Hoolduse seadmine (hooldatav L.B.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 526-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

19. Hoolduse seadmine (hooldatav V.A.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 527-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

20. Hoolduse seadmine (hooldatav G.S)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 528-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

21. Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 529
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

22. Narvas Tallinna mnt 81 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine AS Eesti Gaas kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Narvas Tallinna mnt 81 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine AS Eesti Gaas kasuks“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2012

23. Narvas Linda tänav 4 asuva linnavara parendamiseks tehtud kulude hüvitamine (AS Vant)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Linnavara-ja Majandusametil lisada oma arvamus
2.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narvas Linda tänav 4 asuva linnavara parendamiseks tehtud kulude hüvitamiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2012

24. Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (A. Puškini tn 23a, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (A. Puškini tn 23a, Narva)“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva abilinnapead Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2012

25. Lihthanke „Narva Pimeaia Kaldapealse aia ja tänavaäärse allee rekonstrueerimise järelevalve (Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp)“ korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Teenuste lihthanke „Narva Pimeaia Kaldapealse aia ja tänavaäärse allee rekonstrueerimise järelevalve (Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp)“ algatamine ning lihthanke alusdokumentide kinnitamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 530-k
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

26. Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu muutmine IX

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Teha Narva Linnavalitsuse 29.12.2005. a korraldusega nr 1400-k «Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine» moodustatud riigihanke konkursikomisjoni alalises koosseisus järgmised muudatused:

Arvata komisjonist välja komisjoni liige Fjodor Ovsjannikov. Väljaarvatava komisjoni liikme asemele uut komisjoni liiget mitte määrata.

Otsus/tulemused:
1. Edasi lükata
Dokumente: 12
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

27. Konkursi ”Narva kaunis kodu 2012” tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Konkursi ”Narva kaunis kodu 2012” tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine

Otsus/tulemused:
1. Linnavara-ja Majandusameti selgitustele tuginedes, jätta korraldusest välja punkt 3.2.3
2. Võtta vastu korraldus nr 531-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

28. Avaliku ürituse „Jaaniöö 2012” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 532-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

29. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 533-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

30. Vestervalli tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Vestervalli tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2012

31. Volituse andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Volituse andmine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2012

32. Maaüksusele aadressi määramine (Rakvere tn 22g)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 534-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

33. Arvamuse andmine Sinika tn 49 maa riigi omandisse jätmiseks.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 535-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

34. Liiva tn 3 kinnisasjaga piirneva Rakvere tn 22g maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Liiva tn 3 kinnisasjaga piirneva
Rakvere tn 22g maa erastamine
SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 536-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

35. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Tiina tn 41)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Tiina tn 41)


SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 537-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

36. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Lavretsovi tn 7a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Lavretsovi tn 7a)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 538-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 26. Juuli tänav J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 539-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 26. Juuli tänav J2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 540-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Aleksander Puškini tänav J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 541-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Aleksander Puškini tänav T1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 542-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Partisani tänav T1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 543-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Partisani tänav T2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 544-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

43. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Raja tn 5a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 545-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadastiku tn 23a, 23b, 25a kinnistutele pakkematerjalide tootmishoonete püstitamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 546-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jõesuu tn 78 kinnistule Siivertsi motokompleksi projekteerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 547-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 52a kioski laiendamine ja rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 548-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 14 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 549-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi tn 37 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 550-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

49. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Malmi tn 10 korterelamu katusekatte ja fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 551-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

50. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Energia tn 2a - 31 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 552-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

51. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pikse põik 5 üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine, garaaži rekonstrueerimine, saunahoone püstitamine ning piirdeaia rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 553-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

52. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 41 üksikelamu rekonstrueerimine, saunahoone laiendamine ja rekonstrueerimine, väikeehitiste ja piirdeaia püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 554-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

53. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Savi tn 2 üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine ning piirdeaia rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 555-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

54. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aasa tn 32 üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone rekonstrueerimine ning piirdeaia rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 556-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

55. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 31 üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine, piirdeaia rajamine, saunahoone ja kasvuhoonete püstitamine ning lisasissesõidu rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 557-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

56. Projekteerimistingimuste määramine Vitamiini tn 48

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vitamiini tn 48 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamataP

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 558-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

57. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Vestervalli tänava lõigul 2, Vestervalli tn 3, 5 ja 7, Peterburi mnt 1 ja 2, Peetri platsil, Puškini tänava lõigul 2, Kosmonaudi tänaval, Linnuse tänava lõigul 2, Koidula tänaval ning Suur tänava lõigul1 sademevee kanalisatsioonitorustiku K1304 ehitamiseks;
2. Sepa tänaval, Sadama teel, Sadama tee 2, Pimeaia tänaval ning Vestervalli tänava lõigul 2 sademevee kanalisatsioonitorustiku K1302 ehitamiseks;
3. Hariduse tänava lõigul 3 ja Puškini tänava lõigul 4 sademevee kanalisatsioonitorustiku K1303 ehitamiseks;
4. Vestervalli tänava lõigul 2 ja Hariduse tänava lõigul 3 kanalisatsioonitorustiku K1301 ehitamiseks;
5. Vestervalli tänava lõigul 2 külmaveetorustiku V1051 rekonstrueerimiseks;
6. Peterburi mnt 1 ja 2, Peetri platsil, Tuleviku tn 10a ning Malmi tänava lõigul 1 kanalisatsioonitorustiku K1129 rekonstrueerimiseks;
7. Vestervalli tänava lõigul 2, Karja tänava lõigul 1, Karja tn 1, 2 ja 3, Rüütli tänaval, Suur tänava lõigul 2, Kraavi tänaval, Viru tänaval, Koidula tänaval, Pimeaia tänaval ning Sepa tänaval külmaveetorustiku V1038 rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 559-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

58. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kase tn 1 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Kreenholmi tn 8 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (katusekate rekonstrueerimine ja pööningu soojustamine, keldri avariiväljapääsude katusekate rekonstrueerimine ja soojustamine, avariiväljapääsude uste väljavahetamine ning pööningu akende väljavahetamine ;
3. Mõisa tn 10 hoone siseruumide rekonstrueerimiseks kaubanduspindade ja administratiivruumide tarbeks;
4. Kangelaste pr 4 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (sillutisriba ja sokli remont, ühe otsaseina soojustamine);
5. Tallinna mnt 19c kaubanduskeskuse olemasoleva diskoteegi suitsetamisruumi köögiks rekonstrueerimiseks;
6. Kreenholmi tn 17 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (katusekate rekonstrueerimine ja sissekäikude katusekate rekonstrueerimine);
7. Kangelaste pr 49 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (soklikorruse ja kahe otsaseinte soojustamine ning vooderdamine).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 560-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

59. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine (Luige tn 25)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 561-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

60. Ehitusloa ja kirjalike nõusolekute väljastamine või väljastamisest keeldumine (Allika tn 138)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa ja kirjalike nõusolekute väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 562-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

61. Ehitusloa ja kirjalike nõusolekute väljastamine või väljastamisest keeldumine (Mooni tn 56)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa ja kirjalike nõusolekute väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 563-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

62. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Rahu tn 16k korterelamus rekonstrueeritud mitteeluruumile M1 ilusalongi tarbeks.
2.Aleksandr Puškini tn 20 korterelamu rekonstrueeritud peasissepääsule.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 564-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

63. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kase tn 1 piirdeaia püstitamiseks;
2. Savi tn 2 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. A.-A. Tiimanni tn 1c vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. A.-A. Tiimanni tn 1c tootmishoone tehnosüsteemide muutmiseks (hoone osa veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine);
5. Tuuleveski tn 35 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks (üksikelamust krundipiirini);
6. Allika tn 138 piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 565-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

64. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Tunnitasu tariifi 43,85 eurot kooskõlastamine Narva Jäähalli hokiplatsi ja riietusruumi kasutusse andmisel MTÜ-le Spordiklubi Evail-Athletics (registrikood 80145758) treeningute korraldamiseks 2012/2013 hooajal Narva Paemurru Spordikooli juhtkonnaga kooskõlastatud ajakava alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 566-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

65. Narva Kunstikooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 567-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

66. Linna ametiasutuse hallatava asutuse Narva Hooldekodu asutamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig

Linnavolikogu eelnõu '''"Linna ametiasutuse hallatava asutuse Narva Hooldekodu asutamine'''"

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse 'Linna ametiasutuse hallatava asutuse Narva Hooldekodu asutamine'vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksander Ljudvigut kandma ette nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2012

67. Sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu pikendamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

13.06.2007.a. sõlmitud Sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu nr. 168 pikendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 568-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2012

68. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 569-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2012

69. Narva Linnavolikogu 17.01.2008 otsuse nr 22 „Projekti «Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi ..

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 otsuse nr 22 „Projekti «Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise» omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Narva abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2012

70. Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavaolikogu otsuse eelnõuga ja saata see menetlusse võtmiseks Narva Linnavolikogule.

2. Volitada linnasekretär Ants Liimetsa nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2012