PrindiAbi

27.06.2012 - Korraline istung


9.00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaal


1. Narva Linnavolikogu 19.06.2008. a otsuse nr 222 „Narva linna veepuhastusjaama ning Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise investeeringuprojekti kaasfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 14.06.2012 vastu võetud protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Narva abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

2. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Töökorras 15.06.2012 vastu võetud korraldus nr 570-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

3. Riigihanke „Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin sisustuse ostmine II“ (134390) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Kinnitada avatud hankemenetluse „Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin sisustuse ostmine II“ (viitenumber: 134390) tulemused, vastavalt juurdelisatud riigihankekomisjoni protokollidele, ning tunnistada võitjaks Virelton OÜ (reg 10020386) pakkumuse maksumusega 199 840,80 eurot (sisaldab käibemaksu).

Otsus/tulemused:
Töökorras 18.06.2012 vastu võetud korraldus nr 571-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

4. Sihtasutuse Narva Muuseumi asutajaõiguste teostaja ja nõukogu liikme määramine ning asutamislepingu ja põhikirja eelnõu kooskõlastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 18.06.2012 vastu võetud korraldus nr 572-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.06.2012

5. Riigihanke „Narva Pimeaia Kaldapealse aia ja tänavaäärse allee rekonstrueerimine (Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp)“ (133684) avatud hankemenetluse tulemuste kinnit

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Kinnitada ehitustööde avatud hankemenetluse „Narva Pimeaia Kaldapealse aia ja tänavaäärse allee rekonstrueerimine (Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp)“ (viitenumber: 133684) tulemused, vastavalt juurdelisatud hankekomisjoni protokollidele, ning tunnistada võitjaks ühispakkujad Sinear OÜ (reg 11496671) ja Kolmeti OÜ (reg 10472504) pakkumuse lõpliku maksumusega 450 429,94 eurot (sisaldab käibemaksu).

Otsus/tulemused:
Töökorras 19.06.2012 vastu võetud korraldus nr 573-k
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.06.2012

6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 32 koolihoone 2., 3. ja 4. korruse koridoride osaline õpperuumideks ümberplaneerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 21.06.2012 vastu võetud korraldus nr 574-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2012

7. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väike-Kadastiku järvelt Kadastiku väikese tiigini ühenduskraavi rajamine ning Kadastiku väikese tiigi ja Kadastiku suure tiigi vahelise truubi rajamine).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

(Väike-Kadastiku järvelt Kadastiku väikese tiigini ühenduskraavi rajamine Väike-Kadastiku järve veetaseme alandamiseks ning Kadastiku väikese tiigi ja Kadastiku suure tiigi vahelise truubi rajamine Kadastiku väikese tiigi normatiivse veetaseme säilitamiseks)

Otsus/tulemused:
Töökorras 21.06.2012 vastu võetud korraldus nr 575-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

8. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 22.06.2012 vastu võetud korraldus nr 576-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2012

9. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton VõlitokOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 577-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

10. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

ACEVEDA OÜ poolt jaemüük suvekohvikus aadressil Tuleviku 10a
Narva Catering OÜ jaemüük avalikul üritusel Bikefest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 578-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

11. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete määramine ja kuutasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton VõlitokOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 579-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2012

12. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 580-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.07.2012

13. Munitsipaaleluruumi aadressil Joala 5-36 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 581-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.07.2012

14. Munitsipaaleluruumi aadressil Uusküla 21-14 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 582-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.07.2012

15. Sihtasutuse Narva Linnaelamu kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 583-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

16. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V.O.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 584-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.07.2012

17. Hoolduse seadmine (hooldatav N. M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 585-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

18. Hoolduse seadmine (hooldatav S.V.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 586-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

19. Alaealistele lastele ettenähtud peretoetuste maksmise jätkamine (lapsed V.G. ja K.G.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 587-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

20. Ettekirjutuse tegemine (I.P.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 588-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

21. Riigihanke „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööd” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Algatada ehitustööde riigihanke „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööd“ avatud hankemenetlus.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 589-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

22. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 590-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

23. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 591-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

24. Kinnistu (Rahu 40a, Narva) võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 592-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

25. Narva Linnavalikogu 06.08.2009 otsuse nr 111 „Linnavara võõrandamine (kinnistu Aleksander Puškini tn 31, Narva)” kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Edasi lükatud määramata ajaks.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

26. Avaliku ürituse „Narva Bike 2012” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 593-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

27. Avaliku ürituse „Narva Maxima Suvelaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 594-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

28. Avaliku ürituse „Oriflame Juubelituur ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 595-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

29. Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2012-2016 kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2012-2016” eelnõu.
2. Volitada esitama antud küsimus Narva Linnavolikogus Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

30. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 596-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

31. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlusele.
2. Võtta vastu korraldus nr 597-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

32. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kalamarja tn 43

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 598-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vetika tn 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 599-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

34. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Sõpruse tn 26

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 600-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2012

35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Osja tn 60

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 601-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.07.2012

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Lehe tn 148

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 602-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

37. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Kuuse tn 30

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 603-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

38. Narva metskonna maatükk nr 33 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 604-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tallinna maantee T2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 605-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

40. Maaüksusele aadressi määramine (Jõesuu tn 18c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 606-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

41. Maaüksustele aadresside määramine (Kulgu tn 15c, Kulgu tn 17a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 607-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

42. Maaüksustele aadresside määramine (Vana-Joala teel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 608-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

43. Kohanime määramine (Uusküla põik)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 609-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

44. Kohanime määramine (Lembitu tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 610-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadastiku tn 37 kinnistule katamaraanide tootmishoone püstitamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 611-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 42 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 612-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (I. Grafovi tn 1 korterelamu katusekatte ja fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 613-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Juhhanovi tn 6 hoonete rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 614-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

49. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Proletariaadi tn 58 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 615-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

50. Projekteerimistingimuste määramine Priimula tn 112

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Priimula tn 112 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 616-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

51. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Savi tn 8 piirdeaia püstitamiseks;
2. Savi tn 2 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Kompassi tn 29 abihoone ja tulemüüriseina püstitamiseks;
4. Aku tn 14 piirdeaia koos tulemüüriseinaga püstitamiseks;
5. Laastu tn 46 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. 5. Paemurru tn 12a vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Kangelaste pr 32 hoone tuletõrjesignalisatsiooni ja drenaažitoru ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 617-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

52. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

A.Daumani tn 4b hooldekodule ning piirdeaiale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 618-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

53. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Mihhail Maslovi tn 3a laste varjupaiga hoone rekonstrueeritud fassaadidele, soojustatud pööningu vahelaele ja sillutisribale.
2.Haigla tn 9 hoone rekonstrueeritud fassaadile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 619-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

54. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada Narva linnas aadressidel: 26. Juuli tn 11, 13, 15, Kreenholmi 26, 28, 30, 30a, 32, 36, Uusküla tn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, Oru tn 5, 15 sideõhuliinide kasutusluba tähtajaga kuni 27.06.2017.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 620-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

55. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Aku tn 14 aiamaja püstitamiseks;
2. Laastu tn 46 aiamaja püstitamiseks;
3. Kangelaste pr 45 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (otsaseinte ja tsokli soojustamine, sillutisriba renoveerimine);
4. Linda tn 20 territooriumile kahe katusealust püstitamiseks;
5. Kulgu tn 5 tootmishoone (eh. k. 120566516) laiendamiseks;
6. Kulgu tn 5 hoone (eh. k. 118002261) täielikuks lammutamiseks;
7. Savi tn 8 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
8. A. Puškini tn 23d olemasolevast alajaamast nr 30 kuni Tallinna mnt 19c 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks elektriautode laadimispunkti tarbeks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 621-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

56. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Sutthoffi pargis kanalisatsioonitorutiku K1130 rekonstrueerimiseks (õli- ja liivapüüduri ehitamine);
2. Sadama tee 2 kinnistul kanalisatsioonitorutiku K1132 rekonstrueerimiseks (õli- ja liivapüüduri ehitamine);
3. Peterburi mnt 2 kinnistul õli- ja liivapüüduri ehitamiseks;
4. Joala tn 17a kinnistul õli- ja liivapüüduri ehitamine;
5. Hariduse tn 11, Tallinna mnt 18, 20 ja 25, Tallinna maantee lõigul 2 Energia põigil, Energia tn 4 ja 4a, P. Kerese tn 14, 14a, 18, 20 ja 22, Kreenholmi tn 9 ja 12, Kreenholmi tänava lõigul 2, Võidu pr 13, 10, 8 ja 8a, Võidu prospekt lõigul 2, Partisani tn 2 ja 7, Partisani tänava lõigul 1 A.-A. Tiimanni tn 6 ja 10, Albert-August Tiimanni tänava lõigul 1 ja Peaalajaama tänaval kanalisatsioonitorutiku K1116 rekonstrueerimiseks;
6. Rahu tn 41, Puškini tänava lõigul 7, Aleksander Puškini tänava lõigul 6 ja Rakvere tänava lõigul 3 sademevee kanalisatsioonitorustiku K1300 ehitamiseks;
7. Rakvere tänava lõigul 3, Aleksander Puškini tänava lõigul 6, Puškini tänava lõigul 7, Rahu tn 41, 49 ja 61 kanalisatsioonitorustiku K1058 ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 622-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

57. Vaide rahuldamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 623-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012

58. Riigihanke '"Narva lossipargi haljastus- ja heakorrastustööd'' (viitenumber 134059) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine.

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres ToodeOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 624-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2012