PrindiAbi

11.07.2012 - Korraline istung1. Riigihanke korraldamine ja loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 625-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

2. Vastutavate isikute määramine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Vastutavate isikute määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 626-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

3. Narva Linnavolikogu 10.02.2011.a otsuse nr 18 „SA Narva Linna Arendus projekti „Äkkeküla matka- ja loodusraja rajamine” ja kaasfinantseeringu kinnitamine” muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 10.02.2011.a otsuse nr 18
„SA Narva Linna Arendus projekti „Äkkeküla matka- ja
loodusraja rajamine” ja kaasfinantseeringu kinnitamine” muutmine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu 10.02.2011.a otsuse nr 18
„SA Narva Linna Arendus projekti „Äkkeküla matka- ja
loodusraja rajamine” ja kaasfinantseeringu kinnitamine” muutmist vastavlt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada G. Ignatovit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2012

4. Narva Muuseumi finants - majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Narva Muuseumi finants - majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 627-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

5. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 628-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

6. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012 korralduse nr 5-k„N arva linna 2012.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 11.01.2012 korralduse nr 5-k
„Narva linna 2012.a eelarve alaeelarvete kinnitamine
asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 629-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

7. Narva Hooldekodu põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 630
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2012

8. Loa andmine V.O. matuse korraldamise kulude tasumiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 631-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2012

9. Hoolduse seadmine (hooldatav B.G.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 632-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

10. Hoolduse seadmine (hooldatav E.K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 633-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

11. Linnavara tasuta võõrandamine Päästearmee Eestis MTÜ-le (väikebuss MERCEDES-BENZ)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Taotleda linnavara tasuta võõrandamist Päästearmee Eestis MTÜ-le (väikebuss MERCEDES-BENZ)vastavlt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada N. Šibalovat antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

12. Narva Linnavalitsuse 23.12.2005 korralduse nr 1356-k ”Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine” muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 634-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

13. Narvas Haigla 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Uus Sild)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 635-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

14. Narvas Aleksander Puškini tänav 33 asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ Narwa Art)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 636-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

15. Narvas Kangelaste prospekt 51a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ SEVERNÕI, KÜ Kangelaste 49 ja KÜ KANGELASTE 51)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 637-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

16. Narvas Peetri plats 1 hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine (OÜ Itallex Kaubandus)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 638-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

17. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Väljastada järgmistele ehitistele kasutusluba:
Albert-Augusti Tiimanni tn 1c krundi tarbeks ehitatud 0,4kV maakaabelliinile;
Kadastiku tn 57 kuni Elektrijaama tee 59 rekonstrueeritud soojustrassitorustikule;
2.Paemurru tn 8 ehitatud üksikelamule;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 639-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

18. Ehitusloa väljastamisest keeldumine (Pähklimäe tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 640-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

19. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Rakvere tn 39 majandushoone laiendamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 641-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

20. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Linnuse tänava lõikudel 1, 2 ja 3, Jõe tänava lõikudel 1 ja 2, Pimeaias, Jõe tn 1a, Raudsilla tänaval, Kiriku tn 9 ja 13, Grafovi tänava lõigul 2 ning Juhkentali tänava lõigul 1 kanalisatsioonitorustiku K1150 rekonstrueerimiseks;
2. Oru tänava lõigul 1 külmaveetorustiku V1016 rekonstrueerimiseks;
3. Linnuse tänava lõigul 2 kinnistul õli- ja liivapüüduri ehitamiseks;
4. Oru tänava lõigul 1 ja 2, Oru tn 9 ja 15 ning Uusküla tänava lõigul 2 külmaveetorustiku V1014 rekonstrueerimiseks;
5. Grafovi tänava lõigul 2 kanalisatsioonitorutiku K1156 rekonstrueerimiseks;
6. Linda tänava lõigul 1, Malmi tänava lõigul 1, Bastrakovi tänaval, Grafovi tänava lõikudel 1 ja 2, Vaksali tn 9, Puškini tänava lõigul 1, Raja tänaval, Peterburi mnt 2, Linnuse tänava lõigul 2, Joaorus sademevee kanalisatsioonitorustiku K1307 ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 642-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

21. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. 4.Roheline tn 20 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Rüütli tn 6 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
3. Tallinna mnt 19c kinnistul elektriauto laadimispunkti püstitamiseks;
4. Tallinna mnt 43 kinnistul elektriauto laadimispunkti püstitamiseks;
5. Väike-Äkke, Äkke, Äkkeküla tee 8, Jalgratta tee 8, Jalgratta tee 12 ja Suur-Äkke matka- ja loodusraja ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 643-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

22. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Võsa tn 28 piirdeaia püstitamiseks;
2. A. Puškini tn 51 korterelamu veevarustuse püstikute väljavahetamiseks (teises treppikojas korterites nr 21-40 ning kolmandas treppikojas korterites nr 44, 48, 52, 56 ja 60);
3. Puidu tn 10 piirdeaia püstitamiseks;
4. 4.Roheline tn 20 kasvuhoone, sauna, garaaži, piirdeaia ja tulemüüriseina püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 644-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

23. Sundvalduse seadmine Kreenholmi tn 15 ja Paul Kerese tn 15 kinnistutele AS Narva Vesi kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 645-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

24. Kannikese tn 92 ja Kannikese tn 92a kinnistute liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 646-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2012

25. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tõnu tn 35

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Tõnu tn 35


SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 647-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

26. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Joala tänav J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 648-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kreenholmi tänav J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 649-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Raudtee tänav J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 650-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

29. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Jõesuu tn 18c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Jõesuu tn 18c)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 651-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

30. 4. Roheline tn 20 kinnisasjaga piirneva 4. Roheline tn 20a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

4. Roheline tn 20 kinnisasjaga piirneva
4. Roheline tn 20a maa erastamineSISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 652-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

31. Maa ostueesõigusega erastamine Kaalika tn 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamine
Kaalika tn 11


SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 653-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

32. Maa ostueesõigusega erastamine Varju tn 201

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamine
Varju tn 201SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 654-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

33. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine 6. Paemurru tn 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine 6. Paemurru tn 14

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 655-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2012

34. Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Hariduse tn 15c (Osaühing MOLONG)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Hariduse tn 15c
(Osaühing MOLONG)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 656-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

35. Joala tn 21b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Joala tn 21b maaüksuse munitsipaalomandisse võtmist ja sihtotstarbe määramist vastavlt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada P. Tambut antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kose tn 4 kasutuskõlbmatu hoone majutus-, toitlustus- ja saunateenust osutava ettevõtte hooneks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 657-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Joala tn 26-1 eluruumi ja keldriruumi rekonstrueerimine ja ühendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 658-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

38. Projekteerimistingimuste määramine Nõo tn 186

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Nõo tn 186 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 659-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

39. Projekteerimistingimuste määramine Lõuna tn 41

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Lõuna tn 41 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 660-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (2. Jõe tn 11 üksikelamu, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 661-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

41. Projekteerimistingimuste määramine Sõstra tn 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Sõstra tn 14 uue aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 662-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 81 kinnistule surugaasitankla rajamiseks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 663-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Juhhanovi tn 12 üksikelamu rekonstrueerimine ja majandushoone püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 664-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 12b - 51 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 665-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Puuvilla tn 18 üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine, garaaži rekonstrueerimine ning piirdeaia rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 666-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (6. Paemurru tn 13 üksikelamu rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 667-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Savi tn 9 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine ja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 668-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tähe tn 28a üksikelamu laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 669-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

49. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Puhangu tn 6 üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine ning kõrvalhoonete püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 670-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

50. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 25 korterelamu katusekatte ja fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 671-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

51. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võidu pr 8a korterelamu katusekatte ja fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 672-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

52. Projekteerimistingimuste kinnitamine (V. Gerassimovi tn 24 korterelamu katusekatte rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 673-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

53. Projekteerimistingimuste määramine (Lahe tn 75 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Lahe tn 75 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 674-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

54. Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Linnavalitsuse liige
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 675-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2012

55. Ilutulestiku korraldamine (15.07.2012 OÜ Tulekild Teenused)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 676-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

56. Avaliku ürituse „Narva Koolilaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 677-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012

57. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Seoses uue struktuuriga on vajadus muuta ka LV liikmete tööjaotust.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 678-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2012