PrindiAbi

25.07.2012 - Korraline istung1. Narva Linnavolikogu 04.12.2008. a otsuse nr 357 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu 04.12.2008. a otsuse nr 357 “Loa andmine
Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimise lepingu
sõlmimiseks” muutmine

Otsus/tulemused:
1. Võtta töökorras 12.07.2012 vastu protokolliline otsus
ja esitada otsuse eelnõu volikogusse.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ehitusjärelevalve osakonna juhataja Ellen Uusküla antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
3. Taotleda Linnavolikogult juuli lõpuni erakorralise istungi läbiviimist antud küsimuse aruteluks.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.07.2012

2. Narva Linnavolikogu 07.04.2011 otsuse nr 53 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu 07.04.2011 otsust nr 53 „Narva Linnavolikogu
08.04.2010 otsuse nr 40 „Projekti „Lasteaia aadressil
Mõisavahe 1 A, Narva rekonstrueerimine“ muutmine

Otsus/tulemused:
1. Võtta töökorras 12.07.2012 vastu protokolliline otsus
ja esitada otuse eelnõu volikogusse.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ehitusjärelevalve osakonna juhataja Ellen Uusküla antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
3. Taotleda Linnavolikogult juuli lõpuni erakorralise istungi läbiviimist antud küsimuse aruteluks.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.07.2012

3. Narva linna 2012. aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva linna 2012. aasta eelarve muutmine

Otsus/tulemused:
1. Võtta töökorras 13.07.2012 vastu protokolliline otsus
ja esitada otuse eelnõu volikogusse.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse rahandusameti direktor Raissa Lihhuša antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.07.2012

4. Avaliku ürituse „Bengst Tivoli on Tour ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
17.07.2012 töökorras vastu võetud korraldus nr 679-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.07.2012

5. Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse „Narva Hooldekodu” juhataja kandidatuuri kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
18.07.2012 töökorras vastu võetud korraldus nr 680-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.07.2012

6. Linnavara üleandmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavaraliste kohustuste ja õiguste üleandmine:
- VOLKSWAGEN SHARAN FISTLINE 1.9 TDI PD AT, tehasetähis WVWZZZ7MZ8V021889
- garaažiboks aadressil Aleksandr Puškini tn 27a Narva

Otsus/tulemused:
19.07.2012 töökorras vastu võetud korraldus nr 681-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2012

7. Linnavara üleandmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

PEUGEOT 508 Active 1,6 THP, 02.06.2011 Liisinguleping nr L11103453

Otsus/tulemused:
19.07.2012 töökorras vastu võetud korraldus nr 682-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.07.2012

8. Narva Linnavalitsuse 27.06.2012 korralduse nr 589-k muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Seoses Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmisega (Narva Linnavolikogu 28.06.2012 otsus nr 94) on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ülesandeks pandud projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööd“ elluviimine. Projekti elluviimiseks oli vastu võetud Narva Linnavalitsuse korraldus (27.06.2012 nr 589-k), millega kehtestati riigihanke „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööd“ avatud hankemenetluse korraldamise tingimused. Seoses Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmisega tekkis vajadus muuta Narva Linnavalitsuse 27.06.2012 korraldust nr 589-k. Narva Linnavalitsuse käskkirjaga nr 6561 18.07.2012 on nimetatud projekti elluviimine antud ülesandeks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile.

Otsus/tulemused:
20.07.2012 töökorras vastu võetud korraldus nr 683-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.07.2012

9. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 684-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

10. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 685-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

11. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 686-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

12. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Linnakantselei esitatud taotlusele.
2. Võtta vastu korraldus nr 687-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

13. Hoolduse seadmine (hooldatav E.Š.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 688-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

14. Hoolduse seadmine (hooldatav O.U.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 689-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

15. Hoolduse seadmine (hooldatav N.T.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 690-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

16. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuse maksmise peatamine (laps V.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 691-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

17. Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing MOE PLUS)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 692-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

18. Narvas Haigla 6 hoones 2.korrusel asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Uus Sild)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 693-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

19. Narvas Linda tn 4 asuvate ruumide üüritasu kehtestamine (GOL PLUS UÜ)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 694-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

20. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 695-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

21. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 696-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

22. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva Logistika ja Tööstuspargi II etapi elektrienergia varustamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Projekti koostamise eesmärgiks Narva Logistika ja Tööstuspargi tarbeks maakaabelliini ja 6/0,4 kV alajaama ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 697-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

23. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väike-Äkke kinnistule nelja ajutise soojaku püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 698-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

24. Projekteerimistingimuste kinnitamine (ajutiste sidekaablite projekteerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Projekti koostamise eesmärgiks on A. Puškini, A. Daumani, Rahu, Kangelaste, Energia, Malmi, I. Grafovi, A. Bastrakovi, Vaksali, Joala, Turu, Kalda, Kose, Haigla, V. Gerassimovi, Kreenholmi, Oru, Uusküla, 26. Juuli tänavatel ja Kooli põigul ajutiste sideõhukaablite ehitamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 699-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Partisani tn 2 territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 700-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

26. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 10 – M6 mitteeluruumi tööstuskaupade kaupluseks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 701-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

27. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uusküla tn 15 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 702-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

28. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 32 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 703-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

29. Projekteerimistingimuste määramine Ilma tn 49

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Ilma tn 49 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, töökoda ning rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 704-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

30. Projekteerimistingimuste määramine Okka tn 617

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Okka tn 617 aiamaja laiendamine ja kõrvalhoonete rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 705-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

31. Projekteerimistingimuste määramine Seene tn 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Seene tn 6 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 706-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

32. Projekteerimistingimuste määramine Kullerkupu tn 101

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kullerkupu tn 101 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 707-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

33. Projekteerimistingimuste määramine Puidu tn 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Puidu tn 17 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 708-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

34. Projekteerimistingimuste määramine Õuna tn 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Õuna tn 17 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 709-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

35. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. 1. Mai tn 2 kohtuhoonele väljavahetatud peafassaadi akendega.
2. Rahu tn 40 korterelamule rekonstrueeritud põhjapoolse otsaseinaga.
3. Vestervalli tn 2a laiendatud administratiivhoonele.
4. Vaigu tn 929 asuvale aiamajale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 710-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

36. Narva Linnavalitsuse 18.04.2012 korralduse nr 325-k „Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks“ punkti 3.10 ja ehitusloa nr 22589 kehtetuks tunnistamine ning Hariduse tän

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Narva Linnavalitsuse 18.04.2012 korralduse nr 325-k „Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks“ punkti 3.10 ja ehitusloa nr 22589 kehtetuks tunnistamine ning Hariduse tänaval, Hariduse tn 26 ja 28 ning Puškini tänava lõigul 4 külmaveetorustiku V1050 rekonstrueerimiseks ehitusloa väljastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 711-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

37. Ehitusloa väljastamisest keeldumine (Suur tn 9 M2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 712-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

38. Ehitusloa väljastamine (Kompassi tn 29)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 713-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

39. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Lahe tn 77 majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Mõisa tn 4b hoone fassaadide rekonstrueerimiseks;
3. A. Puškini tn 52, 54 hoone rekonstrueerimiseks autoremonditöökojaks;
4. A. Weizenbergi tn 3 üksikelamu rekonstrueerimiseks ning majandushoone püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 714-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

40. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Malmi tn 6 ja 8, Malmi tänava lõigul 1 ja Raja tänaval kanalisatsioonitorustiku K1172 rekonstrueerimiseks;
2. Malmi tn 4, Malmi tänava lõigul 1 ja Peterburi mnt 2 kanalisatsioonitorustiku K1170 rekonstrueerimiseks;
3. Vaivara ja Raudsilla tänavatel kanalisatsioonitorustiku K1164 rekonstrueerimiseks;
4. Peterburi mnt 2 ja Malmi tn 1 kanalisatsioonitorustiku K1171 rekonstrueerimiseks;
5. 26. Juuli tn 7 ja 27 kanalisatsioonitorustiku K1220 rekonstrueerimiseks;
6. Uusküla tn 12, Uusküla tänava lõikudel 1 ja 2 kanalisatsioonitorustiku K1210 rekonstrueerimiseks;
7. Kreenholmi tn 15, P. Kerese tn 13, 15, 17 ja 19 ning Paul Kerese tänava lõigul 1 kanalisatsioonitorustiku K1119 rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 715-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

41. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Lahe tn 77 garaaži püstitamiseks;
2. Okka tn 621 piirdeaia püstitamiseks;
3. Põhja tn 182 piirdeaia püstitamiseks;
4. Kaluri tn 14 piirdeaia püstitamiseks;
5. A. Weizenbergi tn 3 kasvuhoone püstitamiseks;
6. 2. Jõesuu tn 28 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 716-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

42. Projekti „Tulles perele vastu“ kaasfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Projekti „Tulles perele vastu“ kaasfinantseeringu kinnitamine” eelnõu.

2. Volitada esitama antud küsimust Narva Linnavolikogus Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

43. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina Sorgus

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 717-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

44. Avaliku ürituse „Tsirkuse Tuur 2012 ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 718-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

45. Avaliku ürituse „Maxima suur suvelaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 719-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

46. Avaliku ürituse „Noorsookultuuri festival N+Fest” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 720-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

47. Avaliku ürituse „Narva Energiajooks” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 721-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012

48. Ilutulestiku korraldamine (OÜ Tulekild Teenused 10.-11.08.2012)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 722-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2012