PrindiAbi

08.08.2012 - Korraline istung1. Lihthanke 'Narva Pimeaia Kaldapealse aia ja tänavaäärse allee rekonstrueerimise järelevalve (Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp)' korraldamise (135156) tulemuste kinn

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Lihthanke 'Narva Pimeaia Kaldapealse aia ja tänavaäärse allee rekonstrueerimise järelevalve (Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp)' korraldamise (135156) tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 27.07.2012 vastu võetud korraldus nr 723-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.07.2012

2. Narva linna arengukava muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Korraline igaaastane linna arengukava muutmine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu Narva linna arengukava muutmise kohta Volikogusse kinnitamiseks.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.

3.Kaasettekandjaks antud küsimuses on Rahandusameti direktori asetäitja Jelena Golubeva
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

3. Projekti „Ida-Virumaa ja Leningradi oblasti piiriäärsete kohalike omavalitsuste võimekuse tõhustamine e-teenuste osutamisel“ omafinantseerimise kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti „Ida-Virumaa ja Leningradi oblasti piiriäärsete kohalike omavalitsuste võimekuse tõhustamine e-teenuste osutamisel“ omafinantseerimise kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse ”Projekti „Ida-Virumaa ja Leningradi oblasti piiriäärsete kohalike omavalitsuste võimekuse tõhustamine e-teenuste osutamisel“ omafinantseerimise kinnitamine” vastuvõtmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Genika Õllemeistrid OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel „AJALOOFESTIVAL NARVA LAHING“ 10.08.2012.a.-12.08.2012.a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 724-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

5. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Ühendada eelmise päevakorrapunktiga
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

6. Narva Linnavalitsuse 18.04.2012 korralduse nr 311-k

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavalitsuse 18.04.2012 korralduse nr 311-k
„Riigihanke „Narva Pimeaia Kaldapealse aia ja tänavaäärse allee rekonstrueerimine (Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp)” avatud hankemenetluse korraldamine” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 725-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

7. Narva Linnavalitsuse 13.06.2012 korralduse nr 530-k

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavalitsuse 13.06.2012 korralduse nr 530-k
„Lihthanke „Narva Pimeaia Kaldapealse aia ja tänavaäärse allee rekonstrueerimise järelevalve (Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp)” korraldamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 726-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

8. Narva linna 2012. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 727-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

9. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 728-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

10. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korra kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda Narva Linnavolikogule esitatava määruse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

11. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuse maksmise peatamine (laps A.P.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 729-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2012

12. Hoolduse seadmine (hooldatav I.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 730-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

13. Hoolduse seadmine (hooldatav Z.I.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 731-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

14. Hoolduse seadmine (hooldatav I.J.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 732-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

15. Narva linna omandis oleva kinnisasja Mõisa tänav lõik 1 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 733-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

16. Narva linna omandis oleva kinnisasja Mõisa tn 4 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 734-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

17. Narvas Peetri plats 3 asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 735-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

18. Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu vastuvõtmiseks ja avaliku valjapaneku korraldamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

19. Joala tn 21, Joala tn 23A, Joala tn 23B, Joala tn 23C ja Joala tn 23D maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Joala tn 21, Joala tn 23A, Joala tn 23B, Joala tn 23C ja Joala tn 23D maa-ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

20. 615/1000 mõttelist osa Aleksander Puškini tn 26 maaüksusest munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ 615/1000 mõttelist osa Aleksander Puškini tn 26 maaüksusest munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

21. Riigihanke „Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin sisustuse ostmine II“ (134390)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 736-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

22. Riigihanke „Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine.II etapp (2)” (134931) avatud hankemenetluse tulemuse kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnapalaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihanke „Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine.II etapp (2)” (134931) avatud hankemenetluse tulemuse kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 737-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

23. Riigihanke 'Joaoru puhkeala arendamine I. etapi ehitustööd ja territooriumi haljastustööd II' avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihanke 'Joaoru puhkeala arendamine I. etapi ehitustööd ja territooriumi haljastustööd II' avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 738-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

24. Riigihanke 'Joaoru puhkeala arendamine I.etapi raames mööbli ja sisseseade ostmine' avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihanke 'Joaoru puhkeala arendamine I.etapi raames mööbli ja sisseseade ostmine' avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 739-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

25. Maaüksusele aadressi määramine (Oru tn 20)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 740-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

26. Maaüksusele aadressi määramine (Aleksander Puškini tn 26)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 741-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

27. Maaüksusele aadressi määramine (1. Paemurru tn 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 742-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

28. Arvamuse andmine Aleksander Puškini tn 26 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 743-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

29. Projekteerimistingimuste määramine Väikesaare tn 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Anne tn 24 aiamaja ja rajatiste püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 744-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

30. Projekteerimistingimuste määramine Nädala tn 67

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Nädala tn 67 aiamaja üksikelamuks rekonstrueerimine ja laiendamine, sauna laiendamine ning rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 745-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

31. Projekteerimistingimuste määramine Puidu tn 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Puidu tn 2 aiamaja majandushooneks ümberplaneerimine, sauna aiamajaks laiendamine ja ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 746-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

32. Projekteerimistingimuste määramine Anne tn 24

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Anne tn 24 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 747-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

33. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

1. Kalda tn 3g gaasirõhuredutseerimishoone püstitamiseks;
2. Juhkentali 5a gaasirõhuredutseerimishoone püstitamiseks;
3. Kaluri tn 14 aiamaja laiendamiseks;
4. Kreenholmi tn 39h kaubandushoone laiendamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 748-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

34. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Koidula tn 3a administratiivhoonele väljavahetatud akendega ja rekonstrueeritud katusega.
2. Aleksander Puškini tn 8 kultuurimajale rekonstrueeritud küttesüsteemiga.
3. Suur-Aguli tn 4 rekonstrueeritud laohoonele.
4. 4. Roheline tn 8 kaubanduskeskusele rekonstrueeritud lasketiiriga.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 749-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

35. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

1. Lehise tn 59 piirdeaia ehitamiseks;
2. Kanepi tn 13 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 750-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

36. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina Sorgus

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 751-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

37. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina Sorgus

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 752-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

38. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina Sorgus

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 753-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

39. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina Sorgus

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 754-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

40. Avaliku ürituse „Tivoli Tuur 2012 ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
1. Täiendada korraldust vastavalt esitatud eelnõule.
2.Võtta vastu korraldus nr 755-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

41. Avaliku ürituse „Ajaloofestival Narva lahing” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 756-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012

42. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametilt Narva Linnakantseleile

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametilt Narva Linnakantseleile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 757-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2012