PrindiAbi

22.08.2012 - Korraline istung1. Narva Linnakantselei põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Töökorras 10.08.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse „Narva Linnakantselei põhimääruse kinnitamine“ eelnõule.

2.Volitada linnakantselei nõunikut linnasekretäri ülesannetes Marina Sorgust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2012

2. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Töökorras 10.08.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimääruse kinnitamise kohta Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2012

3. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti Põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 10.08.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult ”Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti põhimääruse” kinnitamist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule ja seletuskirjale.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Natalja Sibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2012

4. Narva Linnavolikogu 18.06.2009 määruse nr 23 „Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ muutmine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 10.08.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu määruse vastuvõtmist 18.06.2009 määruse nr 23 „Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ muutmiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2012

5. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 13.08.2012 vastu võetud korraldus nr 758-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2012

6. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 14.08.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse kinnitamist vastavalt esitatud volikogu määruse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2012

7. Riigihanke „Narva Jõesadama heakorrastustööd“ väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihanke „Narva Jõesadama heakorrastustööd“ väljakuulutamiseta
läbirääkimistega hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 14.08.2012 vastu võetud korraldus nr 759-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2012

8. Riigihanke korraldamine liisingulepingu sõlmimiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Töökorras 16.08.2012 vastu võetud korraldus nr 760-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2012

9. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Töökorras 17.08.2012 vastu võetud korraldus nr 761-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2012

10. Sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik
nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 762-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

11. Munitsipaaleluruumi A. Puškini 45a-25 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 763-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

12. Munitsipaaleluruumi aadressil Puškini 45a-54/1 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 764-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

13. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 765-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

14. Riigihanke „Laenulepingu sõlmimine'' tulemuste kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 766-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

15. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012 korralduse nr 5-k „Narva linna 2012.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 11.01.2012 korralduse nr 5-k
„Narva linna 2012.a eelarve alaeelarvete kinnitamine
asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 767-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

16. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 768-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

17. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 769-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

18. Hoolduse seadmine (hooldatav G.L.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 770-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

19. Hoolduse seadmine (hooldatav E.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
1. Täpsustada eelnõus esinevad tähtajad.
2. Võtta vastu korraldus nr 771-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

20. Vara tasuta omandamine ja linnavarale valitseja määramine ning volituste andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 772-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

21. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilansis kajastatud Narva linna osaluste valitsussektorissekuuluvates sihtasutustes üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 773-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

22. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 774-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

23. Jõesuu tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Jõesuu tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

24. Vana-Joala tee L1, Vana-Joala tee L2, Vana-Joala tee L3, Vana-Joala tee L4, Vana-Joala tee L5, Vana-Joala tee L6, Vana-Joala tee L7 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Vana-Joala tee L1, Vana-Joala tee L2, Vana-Joala tee L3, Vana-Joala tee L4, Vana-Joala tee L5, Vana-Joala tee L6, Vana-Joala tee L7 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

25. Hariduse tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Hariduse tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

26. Vestervalli tn 15 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Vestervalli tn 15 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

27. Sundvalduse seadmine Ancis Daumani tn 16 ja 18 ning Aleksender Puškini tn 65 kinnistutele AS Narva Vesi kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

SISALDAB ISIKUANDMED

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 775-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Uusküla tänav J2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 776-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rakvere tänav J4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 777-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kreenholmi tänav J4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 778-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

31. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kalda tänav J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 779-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

32. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Unistuse tn 34

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Unistuse tn 34

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 780-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Lõikuse tn 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Lõikuse tn 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 781-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

34. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Lume tn 33

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Lume tn 33

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 782-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tule tn 113

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Tule tn 113

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 783-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kaalika tn 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kaalika tn 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 784-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

37. Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine, maa ostueesõigusega erastamine Lavretsovi tn 7a ja Narva Linnavalitsuse 14.12.2005 korralduse nr 1336-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine,
maa ostueesõigusega erastamine
Lavretsovi tn 7a ja Narva Linnavalitsuse
14.12.2005 korralduse nr 1336-k kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 785-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulgu tn 5 tootmishoone ehitisregistrikoodiga 120566516 laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata ning katusealuse püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 786-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Päikese tn 21 üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine, piirdeaia rajamine, saunahoone ja garaažihoone püstitamine ning lisasissesõidu rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 787-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

40. Projekteerimistingimuste määramine Hele tn 127

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Hele tn 127 aiamaja rekonstrueerimine, majandushoone ning rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 788-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

41. Projekteerimistingimuste määramine Puidu tn 19

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Puidu tn 19 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 789-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

42. Projekteerimistingimuste määramine Unistuse tn 41

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Unistuse tn 41 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 790-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

43. Projekteerimistingimuste määramine Kotka tn 24

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kotka tn 24 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 791-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

44. Projekteerimistingimuste määramine Lahe tn 101

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Lahe tn 101 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 792-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine Liiva tn 5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Liiva tn 5 üksikelamu rekonstrueerimine ja rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 793-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

46. Projekteerimistingimuste määramine Anne tn 25

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Anne tn 25 aiamaja ja kuuri püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 794-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

47. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Linda tn 6, 8a, 30 ja 32, Suur-Aguli tn 13, Linda tänava lõigul 1, Malmi tn 3, Puškini tänava lõigul 1, A. Puškini tn 11, Malmi tänava lõigul 1, Raja tänaval, Peterburi mnt 2 ning Linnuse tänava lõigul 2 kanalisatsioonitorustiku K1152 rekonstrueerimiseks;
2. Kalda tn 12k ja Kalda tänava lõigul 2 kanalisatsioonitorustiku K1305 ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 795-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

48. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Pärna tn 6 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Põhja tn 173 aiamaja rekonstrueerimiseks;
3. 26 Juuli tn 13 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
4. Võidu pr 11 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (katusekate rekonstrueerimine, sillutisriba ja välistreppide remont, sokli soojustamine, pööningu soojustamine);
5. Mõisa tn 12 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
6. Kangelaste pr 14 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (soklikorruse rekonstrueerimine läbikäikude kinnimüürimisega);
7. Sädeme tn 11 aiamaja püstitamiseks;
8. Võidu pr 16 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (soklikorruse rekonstrueerimine läbikäikude kinnimüürimisega);
9. Narva lossipargi heakorrastamiseks mänguväljaku ehitamisega;
10. Narva Hermanni linnuse rekonstrueerimiseks (konvendihoone idatiiva osaline rekonstrueerimine: linnusesse jõe poolt idatiiva esimesele korrusele pääsemiseks panduse ja lifti rajamine).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 796-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

49. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

Okka tn 609 püstitatud aiamajale;
Kangelaste prospekt 32 rekonstrueeritud koolihoone fassaadile ja katusele;
Lõuna tn 97 asuvale aiamajale;
Hariduse tn 19c rekonstrueeritud müügikioskile;
Pähklimäe tn 3 õppehoonele rekonstrueeritud fassadide-, katuse- ja sillutisribaga

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 797-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

50. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Sädeme tn 11 sauna püstitamiseks;
2. Narva lossipargi vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks ning purskkaevu rekonstrueerimiseks;
3. Peterburi mnt 2 elektri maakaabelliini ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 798-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

51. Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1399 ''Konkursi ''Narva linna kaunis kodu'' läbiviimise kord' muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud HMS viitega
2.Võtta vastu määrus nr 799
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

52. Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 'Konkursi 'Narva linna kaunis kodu' hindamiskomisjoni põhimäärus' muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud HMS viitega
2.Võtta vastu määrus nr 800
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

53. Narva Koorikooli spordisaali tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

MTÜ-le Eesti Vehklemise Paraolümpiaadi Föderatsioon, registrikood 80258971, Narva Koorikooli hoones, aadressil 26. juuli tn 9 asuvad spordisaali ja abiruumide tasuta kasutusse andmine erivajadustega sportlaste treeninguteks 2012/2013 õppeaastal Narva Koorikooli juhtkonnaga kooskõlastatud ajakava alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 801-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

54. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Koorikooli spordisaali kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Tunnitasu tariifi 7,50 eurot kooskõlastamine Narva Koorikooli spordisaali kasutusse andmisel MTÜ-le Eesti Oyama-Karate Keskus (registrikood 80183204) 2012/2013 õppeaastal Narva Koorikooli juhtkonnaga kooskõlastatud ajakava alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 802-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

55. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina Sorgus

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 803-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

56. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina Sorgus

Linnavara üleandmine Narva Linnakatseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 804-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

57. Avaliku ürituse „Krokodillide ja reptiilide show-näitus 2012” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 805-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

58. Avaliku ürituse „Maxima sügislaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 806-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012

59. Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig

Tegevuste ettevalmistamiseks ja rakendamiseks moodustatakse ajutine komisjon, mille koosseisu kuuluvad Narva Linnavalitsuse, Linnakantselei, Kultuuriosakonna ja Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti esindajad

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 807-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2012