PrindiAbi

05.09.2012 - Korraline istung1. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 24.08.2012 vastu võetud korraldus nr 808-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2012

2. Linnavara– ja Majandusameti nõuete ning kohustuste üleandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 28.08.2012 vastu võetud korraldus nr 809-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2012

3. Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.08.2012 vastu võetud korraldus nr 810-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2012

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Harlin OÜ poolt jaemüük baaris aadressil Tuleviku 6a.
Regina Afanasieva FIE poolt jaemüük kaupluses aadressil Energia 4e.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 811-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

5. Ertem Project OÜ registreeringu Majandustegevuse registris kustutamise kohta

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
Külalised: OÜ Ertem Project OÜ seaduslik esindaja

Ertem Project OÜ registreeringu
Majandustegevuse registris kustutamise kohta

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 812-k

OÜ Ertem Project OÜ seaduslik esindaja istungil ei osalenud.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

6. Narva Linnavalitsuse ja JCDecaux Eesti OÜ vahel 07.12.2005.a sõlmitud lepingu uues redaktsioonis vormistamine, selleks volituse andmine ja lepinguliste kohustuste jaotamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavalitsuse ja JCDecaux Eesti OÜ vahel 07.12.2005.a sõlmitud lepingu uues redaktsioonis vormistamine, selleks volituse andmine ja lepinguliste kohustuste jaotamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 813-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

7. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve
lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 814-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

8. Narva Linnavalitsuse 16.05.2012.a. korralduse nr 411-k “Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 16.05.2012.a. korralduse
nr 411-k ''"Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 815-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 816-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

10. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 817-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

11. Hoolekandeasutusse paigutamise korra Narva linnas kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitjat Galina Vologdinat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

12. Puuetega lastele haridusasutustesse invatransporditeenuse osutamise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 818
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

13. Narva Hooldekodu sümboolika kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 819-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

14. Hoolduse seadmine (hooldatav O.J.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 820-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

15. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine (Z.K)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 821-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2021

16. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatsovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 822-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

17. Linnavara– ja Majandusameti nõuete ning kohustuste üleandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 823-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

18. Lembitu tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Lembitu tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

19. Maaüksusele aadressi määramine (Joala tn 43)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 824-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

20. Maaüksusele aadressi määramine (Lembitu tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 825-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

21. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 826-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2021

22. Maa ostueesõigusega erastamine Tiina tn 41

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Tiina tn 41sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 827-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

23. Joala tn 25c kinnisasjaga piirneva Joala tn 43 maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Joala tn 25c kinnisasjaga piirneva
Joala tn 43 maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 828-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

24. Tallinna mnt 53; Tallinna mnt 51 kinnisasjaga piirneva Tallinna mnt 53a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tallinna mnt 53; Tallinna mnt 51 kinnisasjaga piirneva
Tallinna mnt 53a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 829-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

25. Jõesuu tn 18c teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine, maa ostueesõigusega erastamine ja Narva Linnavalitsuse 09.03.2005 korralduse nr 229-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine,
maa ostueesõigusega erastamine
Jõesuu tn 18c ja Narva Linnavalitsuse
09.03.2005 korralduse nr 229-k kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 830-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

26. Narva Linnavalitsuse 14.07.1999 korralduse nr 1675-k „Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Jõesuu tn 4, 6, 8“ kehtetuks tunnistamine ja ostueesõigusega maa erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 831-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

27. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Lehe tn 134

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Lehe tn 134

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 832-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

28. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Varsakabja tn 29

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Varsakabja tn 29

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 833-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Hariduse tänav J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 834-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Karja tänav L2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 835-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

31. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vassili Gerassimovi tänav J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 836-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

32. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vestervalli tänav J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 837-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

33. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Joala tn 25f poolelioleva hoone garaaži- ja administratiivhooneks rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 838-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine(Kadastiku tn 57a garaažihoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 839-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulgu tn 5 tootmishoone ehitisregistrikoodiga 120602415 laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata ning puutööjaoskonna hoone lammutamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 840-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kevade tn 11 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 841-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine 1. Jõe tn 32b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Jõe tn 32b üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 842-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

38. Projekteerimistingimuste määramine Sinika tn 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Sinika tn 7 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 843-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

39. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. A. Daumani tn 4b, 16, 18 ja 22, A. Puškini tn 63, 65 ja 69, Rahu tn 42a ning Puškini tänava lõigul 7 külmaveetorustiku V1060 rekonstrueerimiseks ja pikendamiseks;
2. Puuvilla tänava lõigul 1 ja 26. Juuli tänaval külmaveetorustiku V1004 rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 844-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

40. Ehituslubade väljastamine ja kirjalike nõusolekute andmine (Mõisa tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Väljastada ehitusluba kirikuhoone ja kellatorni püstitamiseks;
2. Väljastada ehitusluba territooriumi heakorrastamiseks (haljastus ja heakorrastus, bassein-purskkaev, parkla);
3. Anda kirjalikud nõusolekud vee-, sademevee-, kanalisatsiooni- ja soojustorustiku ehitamiseks;
4. Anda kirjalik nõusolek kiriku elektrivarustuse ja territooriumi välisvalgustuse ehitamiseks ning piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 845-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

41. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Pimeaed, Jõe tn 1a, Jõe tn 1b, Jõe tn 1c, Jõe tn lõik 1, Jõe tn lõik 2 elektrikaabelliini ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 846-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

42. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kulgu tn 1 2.tõusupumbajaama osaliseks lammutamiseks;
2. Kulgu tn 1 viie hoonete (ehitisregistri kood 118001638, 118001632, 118001641, 118001636 ja 118001644) täielikuks lammutamiseks;
3. Mõisa tn 4 madalpinge kaablite ümbertõstmiseks;
4. Palli tn 17 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
5. Kangelaste pr 24, 30, 34 ja 42, Pähklimäe tn 2, 4, 6, ja 6a, Rahu tn 18, 18a, 20, 22, 26, 28, 28a, 30, 32 ja 34 ajutise õhusidekaabli ehitamiseks;
6. 6. Paemurru tn 12 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
7. Põhja tn 182 aiamaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 847-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

43. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada Tallinna mnt 41 asuvale kioskile kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 848-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2012

44. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Tiigi tn 9a rekonstrueeritud garaaži-autokojale.
2. Suur tn 8 korterelamus mitteeluruumile M1 rekonstrueeritud küttesüsteemiga.
3. Linda tn 4-M2 rekonstrueeritud aidshaigeid teenindav keskusele.
4. Aleksander Puškini tn 10 korterelamule rekonstrueeritud katusega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 849-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

45. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Põhja tn 182 majandushoone ja kasvuhoone püstitamiseks;
2. Sireli tn 20 sauna püstitamiseks;
3. Palli tn 17 piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 850-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2012

46. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine (B.K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 851-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2012

47. Narva linna arengukava muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhusha

Muutmist vajab eelarvestrateegiat linna arengukavas.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu Narva linna arengukava muutmise kohta Volikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.09.2012