PrindiAbi

03.10.2012 - Korraline istung1. Riigihanke 'Narva lossipargi haljastus- ja heakorrastustööd' avatud hankemenetluse korraldamine.

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres Toode

Töökorras vastuvõtmisele

Otsus/tulemused:
Töökorras 24.09.2012 vastu võetud korraldus nr 911-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.09.2012

2. Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 27.09.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2012

3. Peetri platsi ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 27.09.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Peetri platsi ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2012

4. Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 27.09.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2012

5. Nõusoleku andmine Narva linna vapi kasutamiseks

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 01.10.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
Anda nõusolek MTÜ-le Narva Kontsert Narva linna vapi kujutise kasutamiseks „Narva - Eesti sügispealinn“ ürituste raames toimuvate kontsertide reklaamplakatitel.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.10.2012

6. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

FIE Irina Korolko poolt jaemüük kaupluses aadressil Kreenholmi 52/54
OÜ Millenium Group poolt jaemüük kaupluses aadressil Kangelaste 29
06-07.10.12.OÜ Baltic Soybean Group poolt jaemüük avalikul üritusel Narva Sügislaat

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 912-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

7. JCDecaux Eesti OÜ-le reklaami eksponeerimiseks maksusoodustuse andmine (parandatud)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 913-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

8. Majandustegevuse registris registreerimist keeldumise otsus

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Edasi lükatud järgmisele istungile.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2012

9. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine (A.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 914-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2012

10. Loa andmine (A.D. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 915-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

11. Hoolduse seadmine (hooldatav M. Z.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 916-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

12. Linnavara üleandmine Linnavara- ja Majandusametilt Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Ettekandja tegi ettepaneku võtta küsimus päevakorrast maha.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 917-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2012

13. Munitsipaaleluruumi Rakvere 85-43 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitja Tamara Luigast antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2021

14. Narva linna 2012. aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu määrus (lisatud).
2. Volitada Narva linnapea Tarmo Tammistet antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2012

15. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 918-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2012

16. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine vahendite jaotamine asutuste allikate, tegevusalade, klassifikaatori ja asutuse lõikes

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine vahendite jaotamine asutuste allikate, tegevusalade, klassifikaatori ja asutuse lõikes

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 919-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2012

17. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 920-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

18. Kummeli tn 3 kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 3a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 3 kinnisasjaga piirneva
Kummeli tn 3a maa erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 921-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

19. Kummeli tn 5 kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 5a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 5 kinnisasjaga piirneva
Kummeli tn 5a maa erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 922-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

20. Kummeli tn 7 kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 7a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 7 kinnisasjaga piirneva
Kummeli tn 7a maa erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 923-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

21. Kummeli tn 11 kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 11a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 11 kinnisasjaga piirneva
Kummeli tn 11a maa erastamine

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 924-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

22. Kummeli tn 13 kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 13a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 13 kinnisasjaga piirneva
Kummeli tn 13a maa erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 925-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

23. Kummeli tn 15 kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 15a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 15 kinnisasjaga piirneva
Kummeli tn 15a maa erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 926-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

24. Kummeli tn 17 kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 17a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 17 kinnisasjaga piirneva
Kummeli tn 17a maa erastamine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 927-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

25. Kummeli tn 19 kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 19a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 19 kinnisasjaga piirneva
Kummeli tn 19a maa erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 928-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

26. Kummeli tn 21 kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 21a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 21 kinnisasjaga piirneva
Kummeli tn 21a maa erastamine
sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 929-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

27. Maaüksusele aadressi määramine (Hariduse tänav J5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 930-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

28. Maaüksusele aadressi määramine (Hariduse tänav L5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 931-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

29. Maaüksusele aadressi määramine (Hariduse tänav T5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 932-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

30. Maaüksusele aadressi määramine (Kangelaste prospekt 3b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 933-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

31. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jalgratta tee 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 934-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

32. Hariduse tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Hariduse tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2017

33. Kangelaste prospekt 3b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Kangelaste prospekt 3b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2017

34. Hariduse tänav J5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Hariduse tänav J5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2017

35. Hariduse tn 32 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Hariduse tänav 32 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2017

36. Viru tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Viru tn J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2017

37. Arvamuse andmine 1. Paemurru tn 9 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 935-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

38. Arvamuse andmine Oru tn 20 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 936-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võidu pr 9 mitteeluruumi M1 ilusalongiks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 937-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

40. Projekteerimistingimuste määramine Õhtu tn 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Õhtu tn 18 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 938-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (6. Paemurru 11 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 939-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (6. Paemurru 5 garaaži püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 940-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pinge 31 aiamaja ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 941-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 43A üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 942-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Haraka tn 9 aiamaja ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 943-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Linda tn 6 kinnistu jaoks Linda tänava lõigul 1 sideliini projekteerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Projekti koostamise eesmärk on Linda tänava lõigul 1 olemasolevast sidekaevust PEL021 kuni Linda tn 6 hooneni fiiberoptilise sidekaabli projekteerimine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 944-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

47. Projekteerimistingimuste määramine Lõuna tn 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Lõuna tn 2 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine, kõrvalhoonete ning rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 945-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

48. Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2017

49. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kangelaste prospekt 17 korterelamule rekonstrueeritud lodžadega.
2. Vana-Joala tee 4 kinnistul asuva 330 kV õhuliini püstitatud mastile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 946-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2017

50. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Haava tn 12 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Päikese tn 26 üksikelamu ja majandushoone püstitamiseks;
3. Partisani tänava lõigul 1, A.-A. Tiimanni tn 2 ja 6, Partisani tn 1, 3 ja 5 ning P. Kerese tn 36 kanalisatsioonitorustiku K1092 rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 947-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

51. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Paadi tn 6 vee- ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
2. 1. Jõe tn 18 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Haava tn 12 majandushoone, kahe kasvuhoone ja piirdeaia püstitamiseks;
4. Päeva tn 9 abihoone ja tulemüüriseina püstitamiseks;
5. Päikese tn 26 vee- ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks ning piirdeaia püstitamiseks;
6. Lepa tn 8 kuuri laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 948-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

52. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametilt Narva Linnakantseleile

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametilt Narva Linnakantseleile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 949-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

53. Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1698 „Narva 6. Kooli põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 950
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2017

54. Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 249 „Narva 6. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 951
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2017

55. Nõusoleku andmine pikapäevarühma moodustamiseks Narva Kesklinna Gümnaasiumis

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 952-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

56. Klassi täitumuse piirnormide kehtestamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 953-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

57. Narva Koorikooli ruumi tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

MTÜ-le Sophia, registrikood 80162627, Narva Koorikooli hoones, aadressil 26. juuli tänav 9 asuva ruumi nr 14 tasuta kasutusse andmine mittetulundusühingu teatrikollektiivide töö korraldamiseks 2012/2013 õppeaastal Narva Koorikooli juhtkonnaga kooskõlastatud ajakava alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 954-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

58. Nõustamiskomisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Antud komisjoni koosseis oli kinnitatud Narva Linnavalitsuse 09.03.2011.a korraldusega nr 240-k. Uue komisjoni koosseisu kinnitamise vajadus on tingitud mõnede liikmete soovist lahkuda komisjoni koosseisust.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 955-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

59. Avaliku ürituse „Narva Sügislaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 956-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

60. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 957-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

61. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 958-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

62. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 959-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012

63. Ehitusloa väljastamine Narva linna kanalisatsioonitorustiku K1179 rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 960-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2012