PrindiAbi

31.10.2012 - Korraline istung1. Riigihanke “ Narva kaldapealse promenaadi ehitustööd” (viitenumber 136037) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke “ Narva kaldapealse promenaadi ehitustööd” (viitenumber 136037) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 18.10.2012 vastu võetud korraldus nr 1035-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2012

2. Narva Linnavalitsuse 27.01.2010 korralduse nr 79-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Töökorras 24.10.2012 vastu võetud korraldus nr 1036-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

3. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a
korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve
lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 24.10.2012 vastu võetud korraldus nr 1037-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2012

4. Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 29.10.2012 vastu võetud korraldus nr 1038-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.10.2012

5. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1039-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

6. Munitsipaaleluruumi Spordi 4-86 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1040-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

7. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 29-38 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1041-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

8. Maamaksust vabastamise kord Narva linnas

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult esitatud määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

9. Narva linna 2012. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1042-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

10. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korralduse eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1043-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

11. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlusele.
2.Võtta vastu korraldus nr 1044-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2012

12. Loa andmine (R.M. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1045-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

13. Hoolduse seadmine (hooldatav V.D.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1046-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

14. Hoolduse seadmine (hooldatav G.G.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1047-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

15. Hoolduse seadmine (hooldatav S.M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1048-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

16. Narvas Kangelaste prospekt T5 asuva maa-ala osade tasuta kasutusse andmine (KÜ Kangelaste 25)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1049-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

17. Narvas Linda tänav 4 asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Linda HIV SA)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1050-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

18. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1051-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

19. Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada ALPA direktori kt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

20. Narva Linnavalitsuse ALPA stipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise kord

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti stipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise korra vastuvõtmiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule
2. Volitada ALPA direktori kt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

21. Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 39 'Projekt 'Joaoru puhkeala arendamine'omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinanseerimise lubamine' muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut otsuse vastuvõtmiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule
2.Volitada ALPA direktori kt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

22. Narva Linnavalitsuse 27.06.2012 korralduse nr 603-k „Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Kuuse tn 30“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 27.06.2012 korralduse
nr 603-k „Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Kuuse tn 30“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1052-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

23. Sundvalduse seadmine Koidula tn 1 ja 2 ning Vestervalli tn 2, 4 ja 6 kinnistutele AS Narva Vesi kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter tambu

SISALDAB ISIKUANDMED

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1053-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

24. Maaüksustele aadresside määramine (Mesilase tn, Kaluri tn, Paadimehe tn, Kummeli tn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1054-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

25. Spordiväljakule aadressi määramine (Tallinna mnt 46a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1055-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

26. Maa ostueesõigusega erastamine Lahe tn 82

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Lahe tn 82

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1056-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

27. Maa ostueesõigusega erastamine Ankru tn 142

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Ankru tn 142SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1057-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

28. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1058-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

29. Kummeli tn 1 kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 1a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 1 kinnisasjaga piirneva
Kummeli tn 1a maa erastamineSISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1059-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

30. Kummeli tn 26, Kummeli tn 26a kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 26b maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 26, Kummeli tn 26a kinnisasjaga piirneva
Kummeli tn 26b maa erastamineSISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1060-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

31. Kummeli tn 27, Kummeli tn 27a kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 27b maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 27, Kummeli tn 27a kinnisasjaga piirneva
Kummeli tn 27b maa erastamine


SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1061-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

32. Kummeli tn 28, Kummeli tn 28a kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 28b maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 28, Kummeli tn 28a
kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 28b maa erastamineSISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1062-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

33. Kummeli tn 29, Kummeli tn 29a kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 29b maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 29, Kummeli tn 29a kinnisasjaga piirneva
Kummeli tn 29b maa erastamineSISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1063-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

34. Kummeli tn 30 kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 30a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 30 kinnisasjaga piirneva
Kummeli tn 30a maa erastamine


SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1064-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

35. Mesilase tn 31 kinnisasjaga piirneva Mesilase tn 31a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Mesilase tn 31 kinnisasjaga piirneva
Mesilase tn 31a maa erastamine


SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1065-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

36. Mesilase tn 39 kinnisasjaga piirneva Mesilase tn 39a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Mesilase tn 39 kinnisasjaga piirneva
Mesilase tn 39a maa erastamineSISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1066-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

37. Kaluri tn 14 kinnisasjaga piirneva Kaluri tn 14a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kaluri tn 14 kinnisasjaga piirneva
Kaluri tn 14a maa erastamine


SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1067-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõesuu tänav T5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1068-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Lembitu tänav

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1069-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

40. Plaanimaterjali alusel moodustatava katastriüksuse piiride ja pindala kinnitamine, Aleksander Puškini tn 26

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1070-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vana-Joala tee L1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1071-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vana-Joala tee L2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1072-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

43. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vana-Joala tee L3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1073-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 36 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1074-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Energia tn 2b kaubanduskeskuse püstitamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1075-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.- A. Tiimanni tn 13-32 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1076-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

47. Projekteerimistingimuste määramine Jõhvika tn 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Jõhvika tn 1 aiamaja ja sauna rekonstrueerimine ning laiendamine, rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1077-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

48. Projekteerimistingimuste määramine Maasika tn 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maasika tn 16 aiamaja laiendamine, kuuri muutmine majandushooneks, sauna ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1078-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

49. Projekteerimistingimuste määramine (Suvila tn 249

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

(Suvila tn 249 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ning rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1079-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

50. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õlelille 126 aiamaja ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1080-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

51. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Mooni tn 49 aiamaja püstitamiseks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 1081-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.11.2012

52. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Taime tn 7 üksikelamu püstitamiseks;
2. Udu tn 246 aiamaja püstitamiseks;
3. Uusküla tn 12 korteri nr 3 rekonstrueerimiseks;
4. A. Puškini tn 23c gaasirõhuredutseerimishoone püstitamiseks;
5. P. Kerese tänava lõigul 3, P. Kerese tn 36, A.-A. Tiimanni tn 2, Partisani tn 1, 2 ja 3, Võidu pr 12 ja 14 ning Võidu prospekti lõigul 2 külmaveetorustiku V1043 rekonstrueerimiseks;
6. Sepa tn 8 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1082-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

53. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada Vahtra tn 2 asuvale kioskile kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1083-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.11.2012

54. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada järgmistele ehitistele kasutusluba:
Tiimanni tn 18d; Rahu tn 14,14a,16,16b,16c,16d,16e, 16k; Pähklimäe tn 5,7,9,11; Tallinna mnt 44a,59,61,63a,65 sideõhuliinidele.
Tiimanni tn 2,4,6,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19; Mõisa tn 2,3,5,7,9,12;P. Kerese tn 24,26,36; Partisani tn 1,1a,3,3a,5,7,9; Rahu tn 6,8,10,12; Vahtra tn 2,2a,4,6,8; Võidu pr 2,2a,6,6a,8,8a,10,10a,12,13,14,15,16; Tallinna mnt 32,34,36,38,42,46,48,58 sideõhuliinidele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1084-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.11.2012

55. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Vestervalli tn 3, 5, 7 ja Peterburi mnt 1 rekonstrueeritud piiripunkti välisvalgustusele.
2.Uusküla tn 10 korterelamule rekonstrueeritud sokli- ja sillutisribaga.
3.Rahu tn 16 korterelamule rekonstrueeritud peasissekäikuga ja soklikorruse akendega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1085-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

56. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. 2 Paemurru tn 1 vee- ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
2. Udu tn 246 kõrvalhoone püstitamiseks;
3. Sepa tn 8 korteri nr 6 tehnosüsteemide muutmiseks (korteri elektrivarustuse renoveerimine);
4. Taime tn 7 piirdeaia püstitamiseks ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1086-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

57. Klassi täitumuse piirnormide kehtestamine Narva Eesti Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1087-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

58. Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1088
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

59. Narva Lasteaia Karikakar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1089-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

60. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks Narva linna kasuks ja Narva Linnavalitsuse 09.03.2011 korralduse nr 235-k „Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks Narva linna kasuks“ kehtetuks tunn.

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1090-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

61. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1091-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

62. Avaliku ürituse „Narva Mardilaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1092-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

63. Ilutulestiku korraldamine (17.11.2012 OÜ Tulekild Teenused)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1093-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

64. Riigihanke „Viktoria bastioni ja sellega seonduvad ehitustööd“

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Viktoria bastioni ja sellega seonduvad ehitustööd“
avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1094-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

65. Riigihanke 'Narva kaldapealse promenaadi ehitustööd'

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke 'Narva kaldapealse promenaadi ehitustööd'
avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1095-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

66. Linnavolikogu 21.01.2010 määruse nr 3 „Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine.

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig

Linnavolikogu 21.01.2010 määruse nr 3 „Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Sotsiaalabiameti kt Galina Vologdinad kandma ette nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

67. Narva Linnavolikogu 17.03.2005.a. määruse nr 13/52 „Narva linna munitsipaalomandis oleva hoonestamata maa hoonestusõiguse seadmise kord“ muutmine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Narva abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

68. Volituste andmine koostöölepingu sõlmimiseks

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Natalja Sibalova

Volituste andmine koostöölepingu sõlmimiseks

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Narva abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

69. Narva Lasteaia Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1096-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

70. Narva Lasteaia Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1097-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

71. Narva Lasteaia Kirsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1098-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

72. Narva Lasteaia Ojake hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1099-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

73. Narva Lasteaia Kakuke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1100-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

74. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1101-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012