PrindiAbi

14.11.2012 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse 1.12.2010.a. korralduse nr 1560-k „Teenetemärkide komisjoni moodustamine“ muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Töökorras 05.11.2012 vastu võetud korraldus nr 1102-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2012

2. Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 152 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ ja 25.11.2010 otsuse nr 162 „Projekti „Pimeaia pargi rekons

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 152 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ ja 25.11.2010 otsuse nr 162 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 05.11.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.11.2012

3. Loa andmine riigihanke „Narva Hooldekodu klientide toitlustamine 2013-2015“ korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Töökorras 05.11.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2. Volitada Sotsiaalabiameti kt Galina Vologdinad antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2012

4. Ilutulestiku korraldamine (07.12.2012 OÜ Bindelle)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 07.11.2012 vastu võetud korraldus nr 1103-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2012

5. Ilutulestiku korraldamine (09.11.2012 OÜ Bindelle)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 07.11.2012 vastu võetud korraldus nr 1104-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2012

6. Autasustamine Narva teenetemärgiga

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Töökorras 08.11.2012 vastu võetud korraldus nr 1105-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2012

7. Politseiametnike tunnustamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Politseiametnike tunnustamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 08.11.2012 vastu võetud korraldus nr 1106-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2012

8. Riigihanke 'Narva kaldapealse promenaadi omanikujärelevalve'

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke' Narva kaldapealse promenaadi omanikujärelevalve'
avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 08.11.2012 vastu võetud korraldus nr 1107-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2012

9. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Mõisa tn 1a lasteaia-, majandushoonetele, mänguväljakutele, heakorrastusele ning piirdeaiale..

Otsus/tulemused:
Töökorras 12.11.2012 vastu võetud korraldus nr 1108-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.11.2012

10. Sihtasutuse Narva Muuseumi põhikirja uues redaktsioonis kooskõlastamine

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Anastassia Sokolova

Kooskõlastused paberkandjal

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1109-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

11. Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Anastassia SokolovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1110-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

12. Narva kalmistute kasutamise eeskiri

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva kalmistute kasutamise eeskiri, 2. lugemine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu „Narva kalmistute kasutamise eeskiri“ Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

13. Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 “Projekti ''''''" Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour- 2. etapp''''''" teostaja määramine, sildfinantseer

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 “Projekti '''" Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour- 2. etapp'''" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Teisele lugemisele.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

14. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

OSAÜHING YUNA pluss poolt jaemüük kaupluses aadressil Joala 13a.
OSAÜHING KWARTONS jaemüük kohvikus aadressil Kangelaste 29,
OSAÜHING BALTIC SOYBEAN GRUPP jaemüük avalikul üritusel „Maxima sügislaat” 16.-18.11.2012.a kaupluse „Maxima“ parklas asukohaga Kreenholmi 52/54.
Teha müügiaja muudatused OSAÜHING BEAVER BALT baaris aadressil Pähklimäe1.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1111-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

15. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Vormistada ühtse korraldusena eelmise päevakorrapunktiga.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

16. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1112-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

17. Narva Linnavalitsuse 19.09.2012.a. korralduse nr 858-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine»punkti 3.1.1 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1113-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

18. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1114-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

19. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 29-38 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1115-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

20. Munitsipaaleluruumi aadressil Spordi 4-86 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1116-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

21. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine (V.B.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1117-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

22. Hoolduse seadmine (hooldatav N.A.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1118-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

23. Hoolduse seadmine (hooldatav A.G.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1119-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

24. Hoolduse seadmine (hooldatav V.K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1120-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

25. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012 korralduse nr 5-k„Narva linna 2012.a eelarve alaeelarvete kinnitamineasutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 11.01.2012 korralduse nr 5-k
„Narva linna 2012.a eelarve alaeelarvete kinnitamine
asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1121-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

26. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korraldust vastavalt esitatud taotlustele.
2.Võtta vastu korraldus nr 1122-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

27. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korraldust vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1123-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

28. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu 6-61 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Aleksandr PereskokaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada abilinnapea Natalja Sibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

29. Munitsipaaleluruumi Rahu 38-132 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Aleksandr PereskokaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

30. Narva Linnavalitsuse 23.01.1996 korralduse nr 81-k „Elamufondist väljaarvamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Aleksandr PereskokaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1124-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

31. Peremehetu ehitise hõivamise menetluse algatamine (Spordiväljak Tallinna mnt 46a)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Aleksandr PereskokaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1125-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

32. Linnavara– ja Majandusameti nõuete ning kohustuste üleandmine Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linnavara - ja Majandusamet
Ettekandjad: Aleksandr PereskokaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1126-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

33. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Aleksandr PereskokaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1127-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

34. Vihma tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Vihma tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

35. Päikese tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Päikese tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

36. Pikse tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Pikse tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

37. Pikse põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Pikse põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

38. Pargi põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Pargi põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

39. Hariduse tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Hariduse tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

40. Maaüksusele aadressi määramine detailplaneeringu alusel (Joala tänav T5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1128-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

41. Maaüksusele aadressi määramine (Päikese tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1129-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

42. Maaüksusele aadressi määramine (Pargi põik)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1130-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

43. Maaüksusele aadressi määramine (Pikse põik)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1131-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

44. Maaüksusele aadressi määramine (Pikse tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1132-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

45. Maaüksusele aadressi määramine (Vihma tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1133-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

46. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Hariduse tänav T1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1134-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

47. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vana-Joala tee L4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1135-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

48. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vana-Joala tee L5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1136-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

49. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vana-Joala tee L6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1137-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

50. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vana-Joala tee L7

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1138-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

51. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kaalika tn 25

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kaalika tn 25

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1139-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

52. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kulli tn 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kulli tn 14

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1140-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

53. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tõru tn 315

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Tõru tn 315

Otsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

54. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerirmise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1141-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

55. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Varsakabja tn 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Varsakabja tn 1sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1142-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

56. Paadimehe tn 1 kinnisasjaga piirneva Paadimehe tn 1a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Paadimehe tn 1 kinnisasjaga piirneva
Paadimehe tn 1a maa erastamine
sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1143-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

57. Paadimehe tn 9 kinnisasjaga piirneva Paadimehe tn 9a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Paadimehe tn 9 kinnisasjaga piirneva
Paadimehe tn 9a maa erastamine
SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1144-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

58. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kose tn 1a korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1145-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

59. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kose tn 3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1146-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

60. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Joala tn 13 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1147-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

61. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Joala tn 15 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1148-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

62. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Juhhanovi 2 üksikelamu rekonstrueerimine ja kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1149-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

63. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Juhhanovi 6 üksikelamu, kõrvalehitiste rekonstrueerimine ja laiendamine, garaaži ja piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1150-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

64. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 49 üksikelamu ja garaaži rekonstrueerimine ja kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1151-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

65. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jõesuu tn 45 katusealuse ja piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1152-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

66. Projekteerimistingimuste määramine Tasane tn 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tasane tn 15 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ning rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1153-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

67. Projekteerimistingimuste määramine Lahe tn 52

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Lahe tn 52 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1154-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

68. Projekteerimistingimuste määramine Ringi tn 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Ringi tn 7 aiamaja, garaaži ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1155-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

69. Projekteerimistingimuste määramine Leinakase tn 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Leinakase tn 9 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1156-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

70. Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamine või väljastamisest keeldumine (Kähriku tn 136)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 1157-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

71. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine (Lehise tn 66)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 1158-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

72. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kulgu tn 5 hoone (ehr kood 118002260) täielikuks lammutamiseks;
2. Kulgu tn 5 tootmishoone (ehr kood 120566516) laiendamiseks sh tootmishoone (ehr kood 120602415) ühendamisega;
3. Toome tn 20 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
4. Vestervalli tn 2, 2a, 4, 6 ja 8, Viru tänaval Koidula tn 1 ja 2, Peterburi mnt 1, Suur tänava lõigul 1 ning Koidula tänaval kanalisatsioonitorustiku K1146 rekonstrueerimiseks;
5. Sepa tn 3 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1159-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

73. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada A. Puškini tn 51 asuvale kioskile kasutusluba tähtajaga kuni 14.11.2017

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1160-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

74. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Elektrijaama tee 29 laiendatud alajaamale.
2.Paul Kerese tn 40 rekonstrueeritud hoonele.
3.Kangelaste prospekt 4 korterelamule rekonstrueeritud sokli-, sillutisriba- ja põhjapoolse otsaseinaga.
4.Vahtra tn 1 kinnistul asuvas alajaamast nr 208 kuni Vahtra tn 3 kinnistuni 0,4 kV ehitatud maakaabelliinile.
5.Mõisa tn 4 ehitatud maakaabelliinile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1161-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

75. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väike –Äkke kinnistule lava ja stardiplatsi ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1162-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

76. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Võilille tn 82 sauna ja piirdeaia püstitamiseks;
2. Lina tn 3 piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1163-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

77. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1164-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

78. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1165-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

79. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1166-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

80. Avaliku ürituse „Narva Maxima Sügislaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1167-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

81. Avaliku ürituse „Ajalugu elustub Narvas” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1168-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

82. Avaliku ürituse „Narva Jõululaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1169-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

83. Avaliku ürituse „1. advent” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1170-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

84. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1171-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

85. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu kantseleile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu kantseleile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1172-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012

86. Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni kriisireguleerimisalaste dokumentide koostamise ja läbivaatamise töögrupi moodustamine ja koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Urmas TokmanOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1173-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2012