PrindiAbi

28.11.2012 - Korraline istung1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine (V.P.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
16.11.2012 töökorras vastu võetud korraldus nr 1174-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2012

2. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
19.11.2012 töökorras vastu võetud korraldus nr 1175-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2012

3. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
21.11.2012 töökorras vastu võetud korraldus nr 1176-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2012

4. Sooduste määramine tänavate sulgemise maksule (Sinear OÜ)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
21.11.2012 töökorras vastu võetud korraldus nr 1177-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2012

5. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Hariduse tänav lõik 4 ehitatud parkimiskohtadele;
2. Tallinna mnt 19c laiendatud kaubanduskeskusele

Otsus/tulemused:
21.11.2012 töökorras vastu võetud korraldus nr 1178-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

6. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine (T.K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Kooskõlastused paberkandjal

Otsus/tulemused:
23.11.2012 töökorras vastu võetud korraldus nr 1179-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2012

7. Riigihanke „Narva Hooldekodu klientide toitlustamine 2013-2015“ korraldamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Töökorras vastuvõtmisele

Otsus/tulemused:
26.11.2012 töökorras vastu võetud korraldus nr 1180-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

8. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

REGINA AFANASIEVA FIE poolt jaemüük kaupluses aadressil Aleksander Puškini 21
KWARTONS OÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Kangelaste 29
BALTIC SOYBEAN GROUP OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel „ Narva Jõululaat ” aadressil Kangelaste 37a, Põhjakeskuse juures.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1181-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2012

9. Narva linna 2013.aasta eelarve kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees esitatud määruse vastuvõtmist.

2. Volitada linnapea Tarmo Tammistet antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

10. Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 257 muutmine ja esitamine uues redaktsioonis

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 257 'Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine' muutmine ja esitamine uues redaktsioonis

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1182
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

11. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a
korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve
lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1183-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

12. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1184-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

13. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1185-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

14. Loa andmine (V.P. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1186-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

15. Loa andmine (V.B. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1187-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

16. Hoolduse seadmine (hooldatav A.K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1188-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

17. Hoolduse seadmine (hooldatav G.B.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1189-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

18. Narva Linnavolikogu 21.06.2012 otsuse nr 73 „Narvas Tallinna mnt 81 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine AS Eesti Gaas kasuks” muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

19. Linnavara asutatavale sihtasutusele Narva Muuseum mitterahalise sissemaksena üleandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1190-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

20. Narva linna omandis oleva kinnisasja Linda tänav L1 koormamine isikliku kasutusõigusega AS Elion Ettevõtted kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1191-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

21. Nõusoleku andmine Narva linna omandis oleva Narvas Jõesuu tänav L1 asuva kinnistu reaalservituudiga koormamiseks Narvas Jõesuu tänav 19 asuva kinnistu kasuks.

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1192-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

22. Narvas Linda tänav 26, 30, Suur-Aguli tänav 13 asuvate kinnistute tagasiostuõigusega müügilepingu muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Mitte vastu võtta
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

23. Narva Linnavalitsuse 14.11.2012.a. korralduse nr. 1126-k „Linnavara– ja Majandusameti nõuete ning kohustuste üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi” muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1. Korrigeerida sõnastust ning viia vastavusse normireeglitega.
2. Võtta vastu korraldus nr 1193-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2012

24. Partisani tn 11 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Partisani tn 11 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2012

25. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Hariduse tn 32

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1194-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

26. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Hariduse tänav J5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1195-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Viru tänav J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1196-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

28. Maa ostueesõigusega erastamine Varese tn 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Varese tn 8
SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1197-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

29. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kotka tn 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kotka tn 6


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1198-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

30. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Lume tn 46

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Lume tn 46sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1199-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

31. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Lõikuse tn 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Lõikuse tn 6


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1200-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

32. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Viktoria tn 34

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Viktoria tn 34sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1201-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Sula tn 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Sula tn 11sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1202-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2012

34. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Aniliini tn 27

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Aniliini tn 27


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1203-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2012

35. Sundvalduse seadmine Uusküla tn 11 kinnistule AS Narva Vesi kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

SISALDAB ISIKUANDMED

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1204-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2012

36. Sundvalduse seadmine Võidu pr 8a ja 13 kinnistutele AS Narva Vesi kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

SISALDAB ISIKUANDMED

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1205-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2012

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 81 kinnistule surugaasitankla rajamine ning Narva Linnavalitsuse 11.07.2012. a korralduse nr 663-k kehtetuks tunnistamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1206-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2012

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine(Viru tn 9b kinnistul asuva hoone ehitisregistrikoodiga 118004997 lammutamine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1207-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2012

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (P. Kerese tn 15 korterelamu katusekatte ja fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1208-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2012

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sepa tn 15 hoone toidukaupluseks, kohvikuks, banketisaaliks rekonstrueerimine ning laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1209-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2012

41. Projekteerimistingimuste määramine Haava tn 13

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Haava tn 13 aiamaja ja majandushoone laiendamine ning rekonstrueerimine, rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1210-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2012

42. Projekteerimistingimuste määramine Jasmiini tn 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Jasmiini tn 6 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1211-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2012

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Päikese tn 13 olemasolevate ehitiste lammutamine ning üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1212-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2012

44. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Pimeaia ja Pimeaia tn 1 kinnistutel Bastionide Victoria ja Honor vahelise kurtiini rekonstrueerimiseks;
2. Pimeaia kinnistul bastioni Victoria rekonstrueerimiseks;
3. Hariduse tn 2, Pimeaia tänava ja Pimeaia kinnistutel elektrimaakaabelliini ehitamiseks;
4. Pimeaia, Pimeaia tn 1, Sadama tee, sadama tee 2, Jõe tänava lõigu 2 kinnistutel bastioni Victoria ning bastionide Victoria ja Honor vahelise kurtiini territooriumide haljastamiseks ja heakorrastamiseks;
5. Sepa tänava, Pimeaia tänava ja Pimeaia kinnistutel veetorustiku ehitamiseks;
6. Pimeaias ja Pimeaia tänaval kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Kastani tn 14 aiamaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1213-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2012

45. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada kasutusload Pikk tn 14 püstitatud aiamajale ja saunale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1214-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2012

46. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kastani tn 14 piirdeaia püstitamiseks;
2. Pikk tn 18 piirdeaia püstitamiseks;
3. 1. Jõe tn 1 katusealuse, puukuri ja piirdeaia püstitamiseks;
4. Rahu tn 16b teise trepikoja (korterid nr 37-72) soja- ja külmavee püstikute rekonstrueerimiseks;
5. Pimeaias ja Pimeaia tn 1 bastionidel piirdeaia püstitamiseks;
6. Pimeaia ja Pimeaia tn 1 kinnistutel drenaaži ehitamiseks;
7. Pimeaia tänava, Pimeaia ja Pimeaia tn 1 kinnistutel drenaaži ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1215-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2012

47. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1216
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.04.2017

48. Avaliku ürituse „Narva Talvelaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1217-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2012

49. Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 “Projekti Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour- 2. etapp teostaja määramine,

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Küsimus oli 14.11.2012 istungi päevakorras ning oli ka arutletud, kuid kuna istungi päevaks puudus Rahandusameti kooskõlastuse otsustati lükata teisele lugemisele. Rahandusamet kooskõlastas 19.11.2012.

https://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaset&agendaid=15416

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2012