PrindiAbi

12.12.2012 - Korraline istung1. Narva linna üldplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linna üldplaneeringu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Narva linna üldplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2012

2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine (V.M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Töökorras 06.12.2012 vastu võetud korraldus nr 1218-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2012

3. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Töökorras 06.12.2012 vastu võetud korraldus nr 1219-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2012

4. Narva Linnavalitsuse 28.11.2012.a. korralduse nr. 1190-k “Linnavara asutatavale sihtasutusele Narva Muuseum mitterahalise sissemaksena üleandmine“ muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 06.12.2012 vastu võetud korraldus nr 1220-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2012

5. Narva Muuseumi põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
Külalised: Andres ToodeOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Teha parandused vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

6. Linnavara tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres ToodeOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu linnavara tasuta SA-le Narva Muuseum võõrandamise kohta Volikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

7. Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1221-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

8. Konkursi “Narva Ettevõtja 2012” võitjate tunnustamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Konkursi “Narva Ettevõtja 2012” võitjate tunnustamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1222-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

9. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1223-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

10. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1224-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

11. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korralduse eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1225-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

12. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korralduse eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1226-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

13. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1227-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

14. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Energia 6-84 ja A. Daumani 4-90 Narvas

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1228-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

15. Munitsipaaleluruumi Joala 11-63 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1229-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

16. Sihtasutuse Narva Linnaelamu kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1230-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

17. Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni uue koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1231
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

18. Hoolekandeasutusse paigutamise komisjon

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1232
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

19. Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1233
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2015

20. Hoolduse seadmine (hooldatav A.K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1234-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

21. Hoolduse seadmine (hooldatav V.I.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1235-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

22. Hoolduse seadmine (hooldatav M.T.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1236-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2012

23. Hoolduse seadmine (hooldatav L.B.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1237-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

24. Hoolduse seadmine (hooldatav K. Ž.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1238-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2012

25. Üüritasust vabastamine (Sotsiaalkindlustusamet)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1239-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

26. Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Narva Linna Sotsiaalabiamet)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1. Teha parandus vastavalt esitatud ettepanekule.
2. Võtta vastu korraldus nr 1240-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

27. Narvas Linda tänav 4 asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgustik)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1241-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

28. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1242-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

29. Linnavara– ja Majandusameti bilansis olevate kinnistute üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1243-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

30. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1244-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

31. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametilt Narva Linnavalitsuse Narva Arenduse ja Ökonoomika Ametile.

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1245-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

32. Linnavara– ja Majandusameti nõuete üleandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1246-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

33. Joala tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Joala tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

34. Riigihanke „Kontsessioon korraldatud jäätmeveoks Narva linnas” hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1247-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

35. Avalike konkursside “Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Narva linnas jäätmeveopiirkonnas nr 1; 2 ja 3” lõppenuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Teha korralduse eelnõu muudatus vastavalt esitatud ettepanekule.
2. Võtta vastu korraldus nr 1248-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

36. Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1249-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

37. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1250-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

38. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1251-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

39. Sundvalduse seadmine Joala tn 10, Haigla tn 4, V. Gerassimovi tn 3 kinnistutele AS Narva Vesi kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1252-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

40. Maaüksusele aadressi määramine (1. Paemurru tn 24a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1253-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

41. Kreenholmi tn 39k ja Kreenholmi tn 39v kinnistute piiride vahetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1254-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

42. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Kuuse tn 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Kuuse tn 9)

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1255-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

43. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kangelaste prospekt 3b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1256-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

44. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vestervalli tn 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1257-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

45. Kadastiku tn 7 kinnisasjaga piirneva 1. Paemurru tn 24a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kadastiku tn 7 kinnisasjaga
piirneva 1. Paemurru tn 24a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1258-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

46. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Lahe tn 115

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Lahe tn 115


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1259-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

47. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tüve tn 527

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Tüve tn 527


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1260-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

48. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Viktoria tn 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Viktoria tn 8sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1261-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

49. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tõru tn 315

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

https://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaset&agendaid=15359

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1262-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

50. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kaalika tn 24

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kaalika tn 24


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1263-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

51. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva Logistika ja Tööstuspargi III etapi elektrienergia varustamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Projekti koostamise eesmärgiks Narva Logistika ja Tööstuspargi tarbeks maakaabelliini ja 6/0,4 kV alajaama ehitamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1264-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

52. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadastiku tn 41 kinnistule tootmishoone püstitamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1265-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

53. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 83 olmekorpuse hoone püstitamine tootmishoone kõrvalhoonena ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1266-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

54. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 41 hoone laiendamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1267-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

55. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Malmi tn 6 mitteeluruumi M3 disainistuudioks rekonstrueerimiseks ning Narva Linnavalitsuse 27.07.2011. a korralduse nr 713-k kehtetuks tunnistamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1268-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

56. Projekteerimistingimuste kinnitamine(A. Puškini tn 5 mitteeluruumi M10 huvialakooliks ning mitteeluruumi M9 huvialakooli abiruumiks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1269-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

57. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Daumani 4c ja 4b territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1270-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

58. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hariduse tn 5 kinnistule jääva hooneosa kaupluseks ja kohvikuks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1271-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

59. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Suur tn 9 korterelamu katusekatte ja fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1272-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

60. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.Puškini tn 65-36 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1273-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

61. Projekteerimistingimuste määramine Lõuna tn 116

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Lõuna tn 116 üksikelamu, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1274-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

62. Projekteerimistingimuste määramine Tule tn 94

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tule tn 94 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1275-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

63. Projekteerimistingimuste määramine Looga tn 26

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Looga tn 26 aiamaja ja sauna rekonstrueerimine ning laiendamine, rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1276-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

64. Narva Linnavalitsuse 11.07.2012 korralduse nr 641-k kehtetuks tunnistamine ning Rakvere tn 39 majandushoone laiendamiseks ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 11.07.2012 korralduse nr 641-k „Ehitusloa väljastamine“ ja ehitusloa nr 22990 kehtetuks tunnistamine ning Rakvere tn 39 majandushoone laiendamiseks ehitusloa väljastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1277-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

65. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

3.1. Uusküla põik lõigul 1, Uusküla tn 11, 26. Juuli tn 7 ja 27 ning 26. Juuli tänaval külmaveetorustiku V1005 rekonstrueerimiseks;
3.2. 26. Juuli tn 7, Uusküla tn 11, Uusküla põik lõigul 1 ja Kreenholmi tn 42 kanalisatsioonitorustiku K1194 rekonstrueerimiseks;
3.3. 26. Juuli tänaval Uusküla põik lõigul 1 ja 2, Kreenholmi tn 36, Uusküla tn 11, Uusküla tänava lõigul 1 ja 2 sademevee kanalisatsioonitorustiku K1308 ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1278-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

66. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Rakvere tn 31 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning majandushoone püstitamiseks;
2. Linda tn 6 kinnistu jaoks Linda tänava lõigul 1 sidekaabli ehitamiseks;
3. Nelgi tn 11 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
4. Rohu tn 236 aiamaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1279-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

67. Ehitusloa ning kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Väike –Äkke kinnistule soojakute püstitamiseks
2.Väike-Äkke kinnistule elektrivarustuse õhuliini ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1280-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

68. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Rohu tn 236 majandushoone püstitamiseks;
2. Nelgi tn 11 kuuri püstitamiseks;
3. Rakvere tn 31 piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1281-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

69. Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1282
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

70. Ilutulestiku korraldamine (16.12.2012 OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1283-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

71. Avaliku ürituse „Narva Maxima Jõululaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1284-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

72. Avaliku ürituse „Tervitame aastat 2013!” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1285-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

73. Avaliku ürituse „Narva Maxima Vene Jõululaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1286-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

74. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1287-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

75. Linnavalitsuse istungi läbiviimise aja muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Istungiaja muudatus

Otsus/tulemused:
1. Viia linnavalitsuse istung läbi 21.12.2012 kell 9.00
2.Võtta vastu korraldus nr 1288-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2012

76. Tunnustamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Tunnustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1289-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2012