PrindiAbi

21.12.2012 - Korraline istung1. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Töökorras 17.12.2012 vastu võetud korraldus nr 1290-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.12.2012

2. Tamara Luigase teenistusest vabastamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Natalja Šibalova

töökorras vastuvõtmisele

Otsus/tulemused:
Töökorras 17.12.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Arvestades T.Luigase süütegu ja distsiplinaarmenetluse raames kogutud tõendeid, otsustab Narva Linnavalitsus määrata Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjale Tamara Luigas’ele distsiplinaarkaristuseks teenistusest vabastamine usalduse kaotuse tõttu .
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2012

3. Riigihanke “Narva lossipargi haljastus- ja heakorrastustööd” (viitenumber 137452) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Andres ToodeOtsus/tulemused:
Töökorras 17.12.2012 vastu võetud korraldus nr 1291-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.12.2012

4. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vahtra tn 3 püstitatud Politsei ja Päästeameti ühishoonele, varjualusele, garaažile, lüüsile ning piirdeaiale.

Otsus/tulemused:
Töökorras 19.12.2012 vastu võetud korraldus nr 1292-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

5. Narva Muuseumi vara tasuta kasutusse andmine SA-le Narva Muuseum

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Andres Toode, Svetlana JakovlevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1293-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

6. Munitsipaaleluruumi aadressil Joala 11-63 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1294-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

7. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1295-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

8. Narva Linnavalitsuse 15.11.2006.a määruse nr 1404 „Dokumentide vormi kinnitamine Narva Linnavolikogu 20.10.2006.a. vastu võetud määruse nr 44 'Reklaami paigaldamise kord Narva linnas muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1296
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

9. Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu uue liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu uue liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1297-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

10. Riigihanke 'Narva kaldapealse promenaadi ehitustööd' korraldamise (138449) tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke 'Narva kaldapealse promenaadi ehitustööd' korraldamise (138449) tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1298-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

11. Riigihanke 'Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve korraldamise (138648) tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke 'Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve' korraldamise (138648) tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1299-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

12. Riigihanke „Narva Hooldekodu klientide toitlustamine 2013-2015“ (viitenumber 139152) võitja kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1300-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

13. Narvas Peetri plats 3 asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1301-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

14. Narvas Kreenholmi 39f asuvate ruumide üüritasu kehtestamine (OÜ KREENHOLMI APTEEK)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1302-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

15. Narvas Oru tänav L1 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu Oru 11)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1303-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

16. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1304-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

17. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Rakvere tn 71 kinnistu jagamine”

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Rakvere tn 71 kinnistu jagamine”

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

18. Sõitjateveo avaliku teenindamise otselepingu sõlmimine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1305-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

19. Moodustatavatele maaüksustele aadresside määramine Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu alusel

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1306-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

20. Maaüksusele aadressi määramine (Hariduse tn 19)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1307-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

21. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Joala tn 21b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1308-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

22. Maa ostueesõigusega erastamine Päevalille tn 57

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Päevalille tn 57sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1309-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

23. Kulgu tn 15b kinnisasjaga piirneva Kulgu tn 15c maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kulgu tn 15b kinnisasjaga
piirneva Kulgu tn 15c maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1310-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

24. Kulgu tn 17 kinnisasjaga piirneva Kulgu tn 17a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kulgu tn 17 kinnisasjaga
piirneva Kulgu tn 17a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1311-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

25. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Majaka tn 21

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Majaka tn 21


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1312-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

26. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tihase tn 32

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Tihase tn 32

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1313-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

27. Sundvalduse seadmine Vassili Gerassimovi tn 7, 9, 11 ja 13, Haigla tn 8, 10, 14 ja 16 ning Kooli põik 1a, 2a, 4 ja 4a, kinnistutele AS Narva Vesi kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

SISALDAB ISIKUANDMED

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1314-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

28. Sundvalduse seadmine V. Gerassimovi tn 7, V. Gerassimovi tn 9, V. Gerassimovi tn 11, V. Gerassimovi tn 13, Haigla tn 14, Haigla tn 16 kinnistutele AS Narva Vesi kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Sundvalduse seadmine V. Gerassimovi tn 7, V. Gerassimovi tn 9, V. Gerassimovi tn 11, V. Gerassimovi tn 13, Haigla tn 14, Haigla tn 16 kinnistutele AS Narva Vesi kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1315-k
Dokumente: 14
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

29. Narva Linnavalitsuse 04.05.2011 korralduse nr 429-k'' Arvamuse andmine Rakvere tn 60 maa riigi omandisse jätmiseks''''''''''''''''" alapunkti 3.2 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1316-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

30. Narva Linnavalitsuse 04.05.2011 korralduse nr 430-k„''''''''''''''''"Arvamuse andmine Joala tn 32 maa riigi omandisse jätmiseks''''''''''''''''" alapunkti 3.2 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1317-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

31. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Puuvilla 3 // 5 laohoone püstitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1318-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Daumani tn 19 poolelioleva hoone 6-korruseliseks korterelamuks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1319-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

33. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 10 üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine ja sauna rekonstrueerimine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1320-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Saialille tn 25 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1321-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õhu 4 üksikelamu, garaaži rekonstrueerimine ja sauna, kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1322-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tõru tn 301 aiamaja rekonstrueerimine ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1323-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Haraka tn 5 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1324-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

38. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Pähklimäe tn 4 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (otsaseinte soojustamine ja krohvimine, rõdude külgseinte krohvimine, trepikodade akende ja uste väljavahetamine);
2. Rakvere tn 41 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Narva Logistika ja Tööstuspargi II etapi elektrienergia varustamise projekti raames Kadastiku tn 41b, 43b ja 45b kinnistutel elektri maakaabelliini ehitamiseks ja Kadastiku tn 41bkinnistul 10/0,4 kV komplektalajaama püstitamiseks;
4. Kullerkupu tn 102 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
5. V. Gerassimovi tn 3, Haigla tn 4, Joala tn 10, Vassili Gerassimovi tänaval sademevee kanalisatsioonitorustiku K1292 ehitamiseks;
6. Kooli põik 1a, 2a, 4 ja 4a, V. Gerassimovi tn 7, 9, 11 ja 13, Kooli põigul, Vassili Gerassimovi ja Haigla tänaval, Haigla tn 8, 10, 14 ja 16 sademevee kanalisatsioonitorustiku K1294 ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1325-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

39. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Mõisa tn 2, Tallinna mnt 32 sideõhuliinide kasutusluba tähtajaga kuni 12.12.2017;
P. Kerese tn 36, Mõisa tn 3, 5, 7, 9, 12, Partisani tn 1a, 3a, 7, 9, Tallinna mnt 42, A - A. Tiimanni tn 2, 4, 6, 10, 12, 14 sideõhuliinide kasutusluba tähtajaga kuni 12.12.2017;
V. Gerassimovi tn 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Kreenholmi tn 27, 29, 31, 33, 35, 37 sideõhuliinide kasutusluba tähtajaga kuni 12.12.2017;
Võidu pr 8a, 10a, 14, 16 ja P. Kerese tn 24 sideõhuliinide kasutusluba tähtajaga kuni 12.12.2017;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1326-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

40. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Rakvere tn 39 laiendatud majandushoonele.
2. Aleksander Puškini tn 19 korterelamus rekonstrueeritud mitteeluruumile M4 administratiivruumi tarbeks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1327-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

41. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada kasutusloa Kannikese tn 62 ehitatud üksikelamule

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1328-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

42. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kullerkupu tn 102 piirdeaia püstitamiseks;
2. A. Puškini tn 41sauna laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning kuuri ja piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1329-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

43. Hoolekandeasutusse paigutamise komisjoni põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1330
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

44. Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 215 „Narva Lasteaia Tareke põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1331
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

45. Narva Paju Kooli põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1332
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

46. Narva Kesklinna Gümnaasiumi põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1333
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

47. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1334-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012

48. Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2013.aastal

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Istungite toimumisajad 2013.aastal

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1335-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2012