PrindiAbi

09.01.2013 - Korraline istung1. Narva linna 2013. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva linna 2013. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Otsus/tulemused:
Töökorras 08.01.2013 vastu võetu korraldus nr 1-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine (N.Z.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2013

3. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 3-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

SANESI OSAÜHING poolt jaemüük aadressil Puškini 6.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 4-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

5. Alkohoolsete jookide hulgimüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

GREEN RING OSAÜHING poolt hulgimüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 5-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

6. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod audiitori nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod audiitori nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 6-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

7. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korraldamiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 7-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

8. Narva linna 2013.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva linna 2013.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 8-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 9-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

10. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Korrigeerida punktide 3.1 ja 3.2 sõnastust
2. Võtta vastu korraldus nr 10-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

11. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 11 - 41 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

12. Hoonestusõiguse seadmine ( A. Puškini tn 61, OÜ HALAVER-TORU)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale
aadressil Aleksandr Puškini tn 61, Narvas,
OSAÜHING HALAVER-TORU (registrikood 10693814) kasuks

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist hoonestusõiguse seadmiseks munitsipaalmaale aadressil Aleksandr Puškini tänav 61, Narvas, Osaühingu Halaver-Toru kasuks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

13. Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku väljapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

14. Aleksander Puškini tänav J13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Aleksander Puškini tänav J13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

15. Aleksander Puškini tn 27b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Aleksander Puškini tn 27b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

16. Aleksander Puškini tn 27d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Aleksander Puškini tn 27d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

17. Maaüksusele aadressi määramine (Aleksander Puškini tänav J13)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 11-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

18. Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine, maa ostueesõigusega erastamine Paul Kerese tn 40c

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine,
maa ostueesõigusega erastamine
Paul Kerese tn 40c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 12-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

19. Maa ostueesõigusega erastamine Sõnajala tn 22

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Sõnajala tn 22sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 13-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

20. Maa ostueesõigusega erastamine Kuuse tn 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Kuuse tn 9


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 14-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

21. Arvamuse andmine Lavretsovi tn 9a maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 15-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

22. Arvamuse andmine Vestervalli tn 13 a maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 16-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

23. Arvamuse andmine Hariduse tn 19 maa riigi omandisse jätmiseks.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 17-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

24. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 19 ärihoone ehitamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 18-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Daumani tn 7 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 19-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

26. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vee tn 156 aiamaja ja majandusehitise rekonstrueerimine ning rajatiste ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 20-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

27. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lai tn 149 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 21-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

28. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Päevalille tn 72 aiamaja, garaaži ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 22-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

29. Narva Linnavalitsuse 21.12.2012 korralduse nr 1325-k „ Ehituslubade väljastamine” alapunkti 3.2 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 23-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

30. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Allika tn 136 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Aku tn 16 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. A. Puškini tn 52 ja 54 autotöökoja fassaadide rekonstrueerimiseks;
4. Saare tn 7 üksikelamu püstitamiseks;
5. Kooli põik 1a, 2a, 4 ja 4a, V. Gerassimovi tn 7, 9, 11 ja 13, Kooli põigul, Vassili Gerassimovi ja Haigla tänaval, Haigla tn 8, 10, 14 ja 16 sademevee kanalisatsioonitorustiku K1294 ehitamiseks;
6. Karja tn 5 korterite nr 5 ja 6 rekonstrueerimiseks ja ühendamiseks;
7. Päevalille tn 74 aiamaja püstitamiseks;
8. Haigla tn 1 hoone rekonstrueerimiseks;
9. Kreenholmi tänava lõigul 6, Kooli Põigul, V. Gerassimovi tn 7, 9, 11 ja 13, Haigla tn 14 ja 16 külmaveetorustiku V1002 rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 24-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

31. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Põhja tn 199 ehitatud aiamajale;
2. M.Maslovi 3a ja Spordi tn ehitatud tänavavalgustusele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 25-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

32. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Energia tn 2b kinnistul asuvatele kioskitele kasutusload tähtajaga kuni 31.05.2013 a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 26-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

33. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Allika tn 136 sauna püstitamiseks;
2. Aku tn 16 piirdeaia püstitamiseks;
3. Savi tn 9 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Sädeme tn 17 majandushoone püstitamiseks;
5. Sädeme tn 17a majandushoone ja kasvuhoone püstitamiseks;
6. Saare tn 7 piirdeaia püstitamiseks;
7. Päevalille tn 74 kasvuhoone püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 27-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

34. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 28-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

35. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 29-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

36. Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra kinnitamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse 'Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra kinnitamine' vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

37. Narva Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse “Narva Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

38. Narva Linnavolikogu 21.12.2010. a määruse nr 48 “Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord” muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Kultuuriosakonna taotlusel - täiendamisele.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

39. Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 30-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

40. Narva Paju Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 31-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

41. Narva 6. Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 32-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

42. Osavõtutasu kehtestamine X vabariiklikul noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursil osalemise eest

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 33-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

43. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 34-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013

44. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 35-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2013