PrindiAbi

23.01.2013 - Korraline istung1. Narva linna lahkvoolse sadeveetorustiku rekonstrueerimise kaasfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linna lahkvoolse sadeveetorustiku rekonstrueerimise kaasfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 11.01.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogu ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2013

2. Tunnustamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Aukodaniku tunnustamine juubeli puhul

Otsus/tulemused:
Töökorras 14.01.2013 vastu võetud korraldus nr 36-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2013

3. AS-le Narva Bussiveod aastatel 2010-2012 eraldatud sihtotstarbeliste vahendite kasutamise kontroll

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.01.2013 vastu võetud korraldus nr 37-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2013

4. Pedagoogide töötasustamise kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 16.01.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Pedagoogide töötasustamise kord” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.01.2013

5. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Töökorras vastuvõtmine.

Otsus/tulemused:
Töökorras 17.01.2013 vastu võetud korraldus nr 38-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2013

6. Narva Linnavalitsuse 05.04.2006 korraldusega nr 410-k kinnitatud Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavalitsuse 05.04.2006 korraldusega nr 410-k
kinnitatud Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele
linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni koosseisu muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 39-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

7. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 40-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

8. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 41-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

9. Munitsipaaleluruumi Rahu 34-4 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 42-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

10. Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205
„Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest”
muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

11. 2013.a maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

2013.a maamaksust vabastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 43-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

12. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 44-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

13. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 45-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

14. Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 2
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

15. Narva Hooldekodu hoolekogu uue koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 46-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

16. Volitamine alaealise K. F. huve esindamine eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 47-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

17. Loa andmine N.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 48-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

18. Hoolduse seadmine (hooldatav T.A)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 49-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

19. Hoolduse seadmine (hooldatav V.G.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 50-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

20. Hoolduse seadmine (hooldatav Z.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 51-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.01.2013

21. Narva Linnavolikogu 17.03.2005. a määrusega nr 14/52 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korra“ muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Parandada määruse sõnastust
2.Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
3.Volitada Narva abilinnapea Natalja Šibalova´t antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

22. Munitsipaaleluruumi Tallinna maantee 32-313 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

23. Narva Linnavalitsuse 02.12.2009 korralduse nr 1409-k „Munitsipaaleluruumi Ancis Daumani tänav 15-58 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 52-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

24. Kinnistute võõrandamine (Narva, Tähe tn 3, 5, 7, 9a, 11, Tuha tn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Tuha p 2, 4)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Kinnistute võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
(Narva, Tähe tn 3, 5, 7, 9a, 11, Tuha tn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Tuha p 2, 4)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 53-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

25. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 54-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

26. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 55-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

27. Tiigi tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Tiigi tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

28. Vabaduse tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Vabaduse tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

29. Kulgu tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kulgu tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

30. Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Luige tn 13

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Luige tn 13sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 56-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2021

31. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Mesilase tn 43

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Mesilase tn 43sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 57-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

32. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kalle tn 45

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kalle tn 45


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 58-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Murdlaine tn 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Murdlaine tn 17sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 59-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

34. Katastriüksuse piiride kinnitamine, maa ostueesõigusega erastamine 1. Jõe tn 46

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse piiride kinnitamine,
maa ostueesõigusega erastamine
1. Jõe tn 46sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 60-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

35. Maaüksusele aadressi määramine (Kulgu tänav J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 61-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

36. Maaüksusele aadressi määramine (Kulgu tänav J2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 62-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

37. Maaüksusele aadressi määramine (Vabaduse tänav L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 63-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

38. Maaüksusele aadressi määramine (Tiigi tänav L4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 64-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Juhkentali tn 5 ärihoone rekonstrueerimine ja laiendamine mansardkorruse väljaehitamise arvel ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 65-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Daumani tn 17 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 66-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (P. Kerese tn 2 mitteeluruumi M2 kosmeetikakabinetiks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 67-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

42. Projekteerimistingimuste määramine (Tiina tn 60 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 68-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

43. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Piibelehe tn 1 aiamaja ja majandushoone püstitamiseks;
2. Pikse põik 3 majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
3. Haigla tn 7 hoone 2. korruse siseruumide rekonstrueerimiseks nõupidamis- ja majutusruumideks;
4. Leinakase tn 9 aiamaja püstitamiseks;
5. Kulgu tn 5 asuvast alajaamast nr 264 kuni Kulgu tn 15b krundinil oleva hooneni maakaabelliini ehitamiseks;
6. Priimula tn 112 aiamaja ja sauna püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 69-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

44. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Aleksander Puškini tn 52, 54 rekonstrueeritud autoremonditöökodadele.
2. Haigla tn 1 ehitatud 6 kV elektri maakaabelliinile.
3. Uusküla tn 7 korterelamule rekonstrueeritud soklikorruse akendega.
4. Linda tn 20 ehitatud katusealustele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 70-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

45. Kasutusloa väljatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Peetri platsil asuvale kioskile (ehitisregistri kood 120654393) kasutusluba tähtajaga kuni 31.12.2013 a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 71-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

46. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Priimula tn 112 piirdeaia püstitamiseks;
2. Kadastiku tn 39b piirdeaia püstitamiseks;
3. Pikse põik 3 garaaži püstitamiseks;
4. Piibelehe tn 1 piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 72-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

47. Kirjaliku nõusoleku andmine (Päikese tn 24)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Päikese tn 24 kinnistule garaaži (ehitisregistri kood 118009439) laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks koostatud ehitusprojekti nr 160-2012 „Päikese tn 24 üksikelamu ja garaaži rekonstrueerimine ja laiendamine, kasvuhoone ja piirdeaia püstitamine” alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 73-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

48. Narva Linnavalitsuse 18.11.2009 korralduse nr 1345-k 'Narva Linnavalitsuse Liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine''" muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 74-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

49. Ilmse ebatäpsuse parandamine Narva Linnavalitsuse 09.01.2013. a korralduses nr 28-k „Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi”

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1.Sõnastada korralduse pealkiri teisiti.
2. Võtta vastu korraldus nr 75-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

50. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 76-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

51. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 77-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

52. Turniiri „Läänemere maletähed“ korraldamine ja turniiri juhendi kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 78-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

53. Osavõtutasu kehtestamine rahvusvahelisel noorte pianistide F. Chopini konkursil osalemise eest

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 79-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

54. Narva Lasteaia Pingviin hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1. Määrata Narva linna esindajaks Larissa Degel
2.Võtta vastu korraldus nr 80-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2013

55. Esindaja nimetamine Narva Kutseõppekeskuse nõukogusse

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Protokolliliselt:
Määrata Narva linna esindajaks Narva Kutseõppekeskuse nõukogusse Tarmo Tammiste
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.01.2013