PrindiAbi

06.02.2013 - Korraline istung1. Riigihanke „Viktoria bastioni ja sellega seonduvad ehitustööd“ korraldamise (138670) tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Viktoria bastioni ja sellega seonduvad ehitustööd“ korraldamise (138670) tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.01.2013 vastu võetud korraldus nr 81-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.01.2013

2. Tubakatoodete hulgimüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete hulgimüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 82-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

3. Alkohoolsete jookide hulgimüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Selver AS poolt hulgimüük tegevuskohas aadressil Kerese 3.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 83-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

4. Astri-Narva AS-ile ja FAMA Invest OÜ-le maksusoodustuse andmine reklaamloosungite eksponeerimiseks ja LED-ekraanil reklaami näitamiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 84-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

5. Narva Bussiveod AS-ile lisamaksusoodustuse andmine ühistranspordi sise- ja välisküljel reklaami paigaldamiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 85-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

6. Munitsipaaleluruumi 26.Juuli 27-17 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 86-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

7. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 87-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

8. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 34-4 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 88-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

9. Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 89-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

10. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 90-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

11. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 91-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

12. Õigusalase nõustamise teenuse osustamise korra kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse '"Õigusalase nõustamise teenuse osutamise korra Narva linnas kinnitamisest'" vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2013

13. Võlanõustamise teenuse osutamise korra kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2013

14. Kriisitoetuse maksmise korra kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2013

15. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 92-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

16. Hoolduse seadmine O.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 93-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

17. Hoolduse seadmine A.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 94-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

18. Hoolduse seadmine A.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 95-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

19. Hoolduse seadmine A.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 96-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

20. Hoolduse seadmine V.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 97-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

21. Hoolduse seadmine V.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 98-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

22. Narva Linnavolikogu 18.06.2009 määruse nr 23 „Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu määruse vastuvõtmist 18.06.2009 määruse nr 23 „Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ muutmiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2013

23. Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse nr 18/56 „Linnavara võõrandamise kord“ muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu määruse vastuvõtmist 09.06.2005 määruse nr 18/56 „Linnavara võõrandamise kord“ muutmiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2013

24. Narvas A. Puškini tänav 5 hoones asuvate mitteeluruumide M9 ja M10 tasuta kasutusse andmine tähtajaga 8 aastat (MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmisekeskus Gagarin)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Kiita heaks lisatud otsuse eelnõu ning esitada see vastuvõtmiseks
Narva Linnavolikogule.
2.Volitada abilinnapead pr Natalja Šibalovat antud küsimust
Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2013

25. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 99-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

26. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 100-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

27. Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2013

28. Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut mitte algatada Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2013

29. Kulgu tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kulgu tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2013

30. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Laine tn 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Laine tn 17


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 101-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

31. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Partisani tn 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 102-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

32. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pargi põik

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 103-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

33. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pikse põik

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter PambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 104-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pikse tänav L2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 105-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kioski püstitamine Narva Linnavolikogu 18.10.2012. a otsusega nr 121 kehtestatud Peetri platsi ja selle lähiala detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 106-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi tn 24a korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 107-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 47 sauna ja garaaži püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 108-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vee tn 154 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 109-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kaalika tn 11 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 110-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähialal ajutise soojaku püstitamine ning grillimiskohtade rajmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 111-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

41. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Elektrijaama tee 43 territooriumile avatud platsi ja territooriumi valgustuse rajamiseks;
2. Nädala tn 67 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks üksikelamuks;
3. Reformimata riigimaal kuni Tallinna mnt 81 kinnistu piirini gaasitorustiku ehitamiseks;
4. Vaigu tn 818 sauna püstitamiseks;
5. Tallinna mnt 41 hoone (ehr. Kood 120196303) täielikuks lammutamiseks;
6. Tallinna mnt 41 hoone (ehr. Kood 118010052) osaliseks lammutamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 112-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

42. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Koidula tn 1b garaažihoonele osaliselt rekonstrueeritud fassaadiga.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 113-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

43. Kirjaliku nõusoleku andmine (Nädala 67)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 114-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

44. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile.

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 115-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

45. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile.

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 116-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

46. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale.

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 117-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

47. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu kantseleile.

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu kantseleile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 118-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

48. Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 119-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2013

49. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 120-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.02.2013