PrindiAbi

20.02.2013 - Korraline istung1. Ilutulestiku korraldamine (15.02.2013 OÜ Tulekild Teenused)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 14.02 võtta vastu korraldus nr 121-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.02.2013

2. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks Narva linna kasuks ja Narva Linnavalitsuse 31.10.2012 korralduse nr 1090-k „Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks Narva linna kasuks“ kehtetuks tunnista

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 14.02 võtta vastu korraldus nr 122-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.02.2013

3. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 123-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

4. Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Korrigeerida eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2.Esitada otsuse eelnõu “SA Narva Linnaelamu põhikirja uue edaktsiooni kinnitamine” Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

3. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

5. Munitsipaaleluruumi aadressil 26. Juuli 27-17 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 124-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

6. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 125-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

7. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 126-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

8. Volitamine alaealise R.T. huve esindamine eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 127-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

9. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine L.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 128-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

10. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine J.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 129-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

11. loa andmine Y.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 130-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

12. Hoolduse seadmine E.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 131-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

13. Hoolduse seadmine A.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 132-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

14. Hoolduse seadmine R.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 133-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

15. Hoolduse seadmine J.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 134-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

16. Hoolduse seadmine F.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 135-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

17. Linnavara võõrandamine (kinnistu Võidu prospekt 17, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist linnavara – Narvas Võidu prospekt 17 asuva kinnistu võõrandamiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

18. Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ NARVA KEHAKULTUURI JA SPORDILIIT)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 136-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

19. Narvas Peetri plats 3 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (SA Narva Linna Arendus)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 137-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

20. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 138-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

21. Rüütli tn 8 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.

Tagasi kutsutud (25.02.2012 kiri nr 1.24/1854)
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.02.2013

22. 1. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “1. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

23. Paadi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Paadi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

24. Pargi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Pargi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

25. Purje tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Purje tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

26. Maaüksusele aadressi määramine (Kraavi tn 8a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 139-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

27. Maaüksusele aadressi määramine (Kuningavall)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 140-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

28. Maaüksusele aadressi määramine (Vabaduse tänav J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 141-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

29. Maaüksusele aadressi määramine (Vabaduse tänav J2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 142-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

30. Maaüksusele aadressi määramine (1. Paemurru tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 143-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

31. Maaüksusele aadressi määramine (Paadi tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 144-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

32. Maaüksusele aadressi määramine (Pargi tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 145-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

33. Maaüksusele aadressi määramine (Purje tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 146-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

34. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vee tn 161

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Vee tn 161


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 147-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kalamarja tn 27

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kalamarja tn 27


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 148-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Päikese tänav L2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 149-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Hariduse tänav L5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 150-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Hariduse tänav T5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 151-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vihma tänav L2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 152-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Turu tänava tänavavalgustuse ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 153-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.Juhhanovi 24 majandushoone püstitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 154-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Viru tn 18 hoonete kasutamise otstarvete muutmine, rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 155-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mõisa tn 12 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 156-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uusküla tn 9-93 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 157-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kaare tn 15 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning garaaži püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 158-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadaka tn 19 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone rekonstrueerimine ning garaaži ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 159-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

47. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Tallinna mnt 11 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (fassaadide soojustamine, katusekatte asendamine, sillutisriba ehitamine);
2. Päikese tn 17 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Tule tn 94 aiamaja püstitamiseks;
4. Rahu tn 3 hoone fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks ( välisseinte soojustamine, katusekate rekonstrueerimine, akende ja välisuste asendamine);
5. Lina tn 3 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
6. A. Puškini tn 5 mitteeluruumi M10 rekonstrueerimiseks huvikooliruumideks;
7. Kangelaste pr 43, 45, 47a, 47b, 49, 51, 51a, 53 ja 53a, Rahu tn 38, 38a, 40, 42a ja 44, Rahu põigul, A. Puškini tn 65 ning A. Daumani tn 4, 4a, 14, 12, 16, 18 ja 22 ajutise sideõhuliini ehitamiseks (OÜ Fill);
8. Vestervalli tn 7 hoone tehnosüsteemide muutmiseks (ventilatsiooni ja jahutussüsteemi ehitamine).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 160-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

48. Ehitusloa ning kirjalike nõusolekute väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Osja tn 49 kinnistule aiamaja püstitamiseks ning kirjalikud nõusolekud majandushoone, kasvuhoone ja piirdeaia püstitamiseks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa ja kirjalike nõusolekute väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 161-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

49. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Lina tn 3 garaaži laiendamiseks;
2. Tule tn 94 majandushoone ja piirdeaia püstitamiseks;
3. Päikese tn 17 tänavapoolse piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 162-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

50. Kirjalike nõusolekute andmine (Päikese tn 17)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 163-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

51. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Suur-Äkke, Väike-Äkke, Äkke, Jalgratta tee L2, Jalgratta tee 8 ning Äkkeküla tee 8 ehitatud matka- ja terviserajale;
2. Väike-Äkke ehitatud stardiplatsile, lavale, riietusruumidele;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 164-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

52. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Narva jõe kuiva sängi püstitatud kahele metalltrepile.
2.Joala tn 21c ja Kulgu tamm 1 püstitatud kahele vaatlustornile.
3.Kangelaste prospekt 49 korterelamule rekonstrueeritud otsaseinte- ja sokliga.
4.Kangelaste prospekt 45 korterelamule rekonstrueeritud otsaseinte- ja külgneva sokliga

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 165-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

53. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 166-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

54. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 167-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

55. Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 168-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

56. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 169-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

57. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 170-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

58. Kreenholmi staadionil asuva jalgpalliväljaku ja abiruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 171-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

59. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 172-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

60. Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 173-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

61. Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 3
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

62. Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktori teenistusest vabastamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo Tammiste

Narva Linnavalitsuse Rahandusameti
direktori teenistusest vabastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 174-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2013

63. Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a
korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 175-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2013

64. Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

Nõustuda Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga ning esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule otsuse vastuvõtmiseks.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2013