PrindiAbi

06.03.2013 - Korraline istung1. Ehituslubade väljastamine (Hariduse tn 5 ja Tallinna mnt 19c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Hariduse tn 5 hooneosa rekonstrueerimiseks kaupluseks ja kohvikuks;
2. Tallinna mnt 19c kaubanduskeskuse ööklubi rekonstrueerimiseks kasiinoks.

Otsus/tulemused:
Töökorras 21.02.2012 vastu võetud korraldus nr 176-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.02.2013

2. Raieloa väljastamine (Victoria bastion)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Raieloa väljastamine
(Victoria bastion)

Otsus/tulemused:
Töökorras 27.02.2012 vastu võetud korraldus nr 177-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.02.2013

3. Raieloa väljastamine (Väike Pimeaed)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Raieloa väljastamine
(Väike Pimeaed)

Otsus/tulemused:
Töökorras 27.02.2012 vastu võetud korraldus nr 178-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.02.2013

4. Raieloa väljastamine (Viktoria Bastioni ja Sõpruse silla vaheline ala)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Raieloa väljastamine
(Viktoria Bastioni ja Sõpruse silla vaheline ala)

Otsus/tulemused:
Töökorras 27.02.2012 vastu võetud korraldus nr 179-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.02.2013

5. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.03.2013 vastu võetud korraldus nr 180-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2013

6. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 181-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

7. Narva linna 2013.aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Täiendada määruse eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2.Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogule.
3.Volitada linnapea Tarmo Tammistet nimetatud määrust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

8. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 182-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

9. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlusele.
2. Mitte eraldada vahendeid Rahandusametile personalikuludeks, vaid teostada see ümberpaigutamise arvelt.
3. Võtta vastu korraldus nr 183-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2013

10. Laste varjupaigateenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Parandada §1 lõike 3 sõnastust.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse '"Laste varjupaigateenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas'" vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.
3. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

11. Volitamine T.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 184-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

12. Loa andmine J.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 185-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

13. Loa andmine L.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 186-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

14. Narvas Linnuse tn 2 asuva kinnistu omandamine Narva linnale

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

15. Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine ( MTÜ Pereprojekt )

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 187-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

16. Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu otsuse eelnõule
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

17. Vabaduse tänav J1 ja Vabaduse tänav J2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Vabaduse tänav J1 ja Vabaduse tänav J2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

18. Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsuse nr 93 ”Rahu tn 41 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine” kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

19. RIIGIHANKE ''NARVA LASTE LOOMEMAJA REKONSTRUEERIMISTÖÖDE II etapp''

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihanke „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimisetööde II etapp” avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 188-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

20. Riigihangete 'Joaoru puhkeala arendamine I. etapi ehitustööd III' ja 'Joaoru puhkeala arendamine I. etapi territoorium III' avatud hankemenetluste korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 189-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

21. Ööbiku tn 40 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 190-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

22. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 6 – Tallinna mnt 13, P. Kerese tn – Võidu pr ristmiku ülekäigukohtade valgustuse ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 191-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

23. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 10 mitteeluruumi M6 administratiivruumiks rekonstrueerimine ning Narva Linnavalitsuse 25.07.2012. a korralduse nr 701-k kehtetuks tunnistamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 192-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

24. Projekteerimistingimuste kinnitamine (26. Juuli tn 4 kinnistul asuva vundamendi lammutamine, territooriumi heakorrastamine ning piirde rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 193-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oru tn 74 kinnistule tootmishoone püstitamine Narva Linnavolikogu 04.10.2012. a otsusega nr 118 kehtestatud Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 194-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

26. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paul Kerese tn 22 kinnistul asuva keldri lammutamine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 195-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

27. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võidu pr 17a hoone administratiivhooneks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 196-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

28. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 32 basseini hoone rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 197-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

29. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 22 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 198-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

30. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Koidula tn 4-15 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 199-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

31. Projekteerimistingimuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vahtra tn 5 ajutise angaari ning kontor-soojaku püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 200-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

32. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine (Voolu tn 36)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega.
2.Võtta vastu korraldus nr 201-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

33. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Puuvilla tn 6 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Haraka tn 14 aiamaja püstitamiseks;
3. Udu tn 259 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
4. A. Puškini tn 14 korteri nr 11 rekonstrueerimiseks;
5. A. Maslovi tn 5 poolelioleva hoone lammutamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 202-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

34. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Jää tn 4 rekonstrueeritud aiamajale;
2. Sepa tn 8 korterile nr 6 rekonstrueeritud elektrisüsteemiga.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 203-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

35. Kirjalike nõusolekute väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Puraviku tn 17 aiamaja ning piirdeaia püstitamiseks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda kirjalike nõusolekute väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 204-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

36. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Hariduse tn 28 korterelamu tehnosüsteemide asendamiseks (veevarustus ja kanalisatsioon);
2. Udu tn 259 piirdeaia püstitamiseks;
3. Muraka tn 20 piirdeaia püstitamiseks;
4. Narva Pimeaias bastionil Pax purskkaevu rekonstrueerimiseks koos vee- ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamisega;
5. Pikse tn 13 sauna ja piirdeaia püstitamiseks;
6. Pikse tn 13 kinnistusiseseid vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
7. Saialille tn 17sauna laiendamiseks;
8. Voolu tn 36a kasvuhoone püstitamiseks;
9. Puuvilla tn 6 garaaži ja sauna laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 205-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

37. Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1. Muuta paragrahvi 2 sõnastust
2. Võtta vastu määrus nr 4
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.03.2013

38. Narva Lasteaia Tareke arengukava 2013-2016 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1.Muuta paragrahvi 2 sõnastust
2.Võtta vastu määrus nr 5
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

39. Narva Lasteaia Vikerkaar arengukava 2013-2017 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1.Muuta paragrahvi 2 sõnastust
2.Võtta vastu määrus nr 6
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

40. Narva Lasteaia Sädemeke arengukava 2013-2018 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1.Muuta paragrahvi 2 sõnastust
2.Võtta vastu määrus nr 7
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

41. Narva Lasteaia Punamütsike arengukava 2013-2018 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1.Muuta paragrahvi 2 sõnastust
2.Võtta vastu määrus nr 8
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

42. Narva Lasteaia Potsataja arengukava 2013-2017 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1.Muuta paragrahvi 2 sõnastust
2.Võtta vastu määrus nr 9
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

43. Narva Lasteaia Pääsuke arengukava 2013-2018 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1.Muuta paragrahvi 2 sõnastust
2.Võtta vastu määrus nr 10
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

44. Narva Lasteaia Marjake arengukava 2013-2018 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1.Muuta paragrahvi 2 sõnastust
2.Võtta vastu määrus nr 11
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

45. Narva Lasteaia Kuldkalake arengukava 2013-2017 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1.Muuta paragrahvi 2 sõnastust
2.Võtta vastu määrus nr 12
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

46. Narva Lasteaia Kirsike arengukava 2013-2017 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1.Muuta paragrahvi 2 sõnastust
2.Võtta vastu määrus nr 13
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

47. Narva Lasteaia Kaseke arengukava 2013-2018 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1.Muuta paragrahvi 2 sõnastust
2.Võtta vastu määrus nr 14
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

48. Narva Lasteaia Karikakar arengukava 2013-2018 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1.Muuta paragrahvi 2 sõnastust
2.Võtta vastu määrus nr 15
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

49. Narva Lasteaia Kakuke arengukava 2013-2018 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1.Muuta paragrahvi 2 sõnastust
2.Võtta vastu määrus nr 16
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

50. Narva Lasteaia Cipollino arengukava 2013-2018 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1.Muuta paragrahvi 2 sõnastust
2.Võtta vastu määrus nr 17
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

51. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 206-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

52. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 207-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

53. Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktori ametikohale nimetamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tarmo Tammiste

Rahandusameti direktori ametikohale nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 208-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.03.2013

54. Raieloa väljastamine (Narva lossipark)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Raieloa väljastamine Lemminkäinen Eesti AS-le tööde teostamiseks Narva lossipargis

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 209-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2013

55. Narva sümboolika kasutamine MTÜ Narva Kontsert reklaamil

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Protokolliline otsus Narva vapi kasutamisest Narva Kontserti reklaamil.

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt:
Nõustuda Narva sümboolika kasutamisega MTÜ Narva Kontsert kontserdisarja reklaamil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2013