PrindiAbi

03.04.2013 - Korraline istung1. Narva linna omandis oleva kinnisasja Elektrijaama tee lõik 14 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Energia AS kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 21.03.2013 vastu võetud korraldus nr 260-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2013

2. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

26 Juuli 4 tiir-garaažihoones elektri- ning ventilatsioonisüsteemide muutmiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 21.03.2013 vastu võetud korraldus nr 261-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2013

3. Riigihanke 'Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimistööde II etapp' hankedokumentide muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

06.03.2013 algatas Narva Linnavalitsus oma korraldusega projekteerimis-ehitustööde riigihanke ''"Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimistööde II etapp''" avatud hankemenetluse, vastavalt juurdelisatud riigihanke hankedokumentidele.
Hankemenetluse käigus ilmnes hankedokumentide tekstis tehniline viga.
Vea parandamiseks on vajalik teha hankedokumentidesse muudatused.

Otsus/tulemused:
Töökorras 25.03.2013 vastu võetud korraldus nr 262-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.03.2013

4. Riigihanke '''''''''"Narva linna 14. elamukvartali drenaažisüsteemi ehitamine'''''''''" avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Hankemenetluse algatamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 27.03.2013 vastu võetud korraldus nr 263-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.03.2013

5. Komisjoni moodustamine ja volitatud isikute määramine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Komisjoni moodustamine ja volitatud isikute määramine

Otsus/tulemused:
Töökorras 27.03.2013 vastu võetud korraldus nr 264-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.03.2013

6. Narva Linna Sotsiaalabiameti direktori ametikohale nimetamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tarmo Tammiste

Narva Linna Sotsiaalabiameti direktori ametikohale nimetamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 27.03.2013 vastu võetud korraldus nr 265-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.03.2013

7. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

BALTIC SOYBEAN GROUP OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel „ Narva Kevadlaat ” 05- 07.04.13.a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 266-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

8. Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist linnavara tasuta võõrandamiseks SA-le Narva Linna Arendus vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

9. Narva linna omandis oleva kinnisasja Kosmonaudi tänav koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 267-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

10. Ühtse kuutasu kehtestamine 2013. aastaks Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide kasutamise eest

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 268-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

11. Ühtse kuutasu kehtestamine 2013. aastaks Narvas Aleksander Puškini tänav 33 hoones asuvate ruumide kasutamise eest

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 269-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

12. Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada korraldust vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlustele.
2.Võtta vastu korraldus nr 270-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

13. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada korralduse eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlustele.
2.Võtta vastu korraldus nr 271-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

14. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korraldust vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 272-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

15. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 35-63 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 273-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

16. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt. 29-53 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 274-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

17. Munitsipaaleluruumi aadressil Haigla 16-5/3 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 275-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

18. Narva Hooldekodu hoolekogu töökord

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 18
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

19. Narva Laste Varjupaiga põhimäärus

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
1. Parandada määruse eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu määrus nr 19
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

20. Hoolduse seadmine V.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 276-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

21. Ettekirjutuse tegemine (J.A.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 277-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

22. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine A.H.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 278-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

23. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine K.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 279-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

24. Paju tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Paju tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

25. Tapamaja tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Tapamaja tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

26. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (A. Daumani tn 20)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(A. Daumani tn 20)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 280-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

27. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Papli tn 54

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Papli tn 54


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 281-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

28. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Meedikute tn 38

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Meedikute tn 38

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 282-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Äkkeküla tee P1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 283-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

30. Arvamuse andmine Jõesuu tn 20 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 284-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

31. Maaüksusele aadressi määramine (26. Juuli tn 15a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 285-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

32. Maaüksusele aadressi määramine (Aleksander Puškini tänav J9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 286-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

33. Maaüksusele aadressi määramine (Tallinna mnt 58a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 287-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

34. Maaüksusele aadressi määramine (A-A. Tiimanni tn 13a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 288-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

35. Maaüksusele aadressi määramine (A-A. Tiimanni tn 15a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 289-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

36. Maaüksusele aadressi määramine (Vahtra tn 4a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 290-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

37. Koha-aadresside korrastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 291-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uusküla tn 19 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 292-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.Juhhanovi 5 peremajade püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 293-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Liblika tn 219 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 294-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kanepi tn 13 üksikelamu ja garaaž-kuuri rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 295-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

42. Narva Linnavalitsuse 23.01.2008 määruse nr 70 „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt teostatavate tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 20
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

43. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 296-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

44. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Saialille tn 25 aiamaja püstitamiseks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 297-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

45. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kanali tn 5 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Mängu tn 24 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
3. Sepa tn 1 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
4. Pääsukese tn 15 aiamaja rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 298-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

46. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Mängu tn 24 garaaži, piirdeaia ja lehtla püstitamiseks;
2. Kanali tn 5 sauna püstitamiseks;
3. Männi tn 2 piirdeaia, garaaži ja kasvuhoone püstitamiseks;
4. Lahe tn 103 piirdeaia püstitamiseks;
5. Pääsukese tn 15 piirdeaia püstitamiseks;
6. 5. Paemurru tn 2 vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 299-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013

47. Avaliku ürituse „Narva Maxima Kevadlaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 300-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2013