PrindiAbi

17.04.2013 - Korraline istung1. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tallinna mnt 41 kaubanduskeskusehoone laiendamiseks, veetrassi, kanalisatsiooni ning sademevee kanalisatsioonitrasside ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Töökorras 05.04.2013 vastu võetud korraldus nr 301-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2013

2. Rüütli tn 8 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 05.04.2013 vastu võetud protokolline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamisest vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2013

3. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimääruse kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 05.04.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimääruse kinnitamise kohta Volikogusse kinnitamiseks.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2013

4. Narva Linnavolikogu 17.01.2008 otsuse nr 22 „Projekti «Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 otsuse nr 22
„Projekti «Narva jõe sadama infrastruktuuri
arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine
läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade
korraldamise ning sadama territooriumi
rekonstrueerimise ja heakorrastamise» omafinantseeringu
kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 05.04.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu 17.01.2008 otsuse nr 22 „Projekti «Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise» omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2013

5. Aktsiaseltsi Transservis-N 2012.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
Külalised: Vladimir Mižui, AS Transservis-N juhatuse liige

Aktsiaseltsi Transservis-N 2012.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 302-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

6. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod 2012.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
Külalised: Eduard East, AS Narva Bussiveod juhatuse liige

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod 2012.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 303-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

7. Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2012. aasta eest

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Ülevaade on tehtud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2, mis sätestab, et Narva Linnavalitsusel tuleb esitada iga aasta 1. maiks Narva Linnavolikogule ülevaade arengukava täitmisest eelmise aasta lõikes.

Otsus/tulemused:
1.Kiita heaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevalmistatud ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2012. aasta eest.

2.Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2013

8. Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 304-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

9. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 305-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

10. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 306-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

11. Narvas Peetri plats 3 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narvas Peetri plats 3 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 307-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

12. Narvas 26.Juuli tänav J2 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KORTERIÜHISTU 26. JUULI 7 NARVA)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narvas 26.Juuli tänav J2 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KORTERIÜHISTU 26. JUULI 7 NARVA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 308-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

13. Ühtse kuutasu kehtestamine 2013. aastaks Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide kasutamise eest (MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgustik, Linda HIV SA)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Ühtse kuutasu kehtestamine 2013. aastaks Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide kasutamise eest (MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgustik, Linda HIV SA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 309-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

14. Narvas Haigla 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Uus Sild)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narvas Haigla 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Uus Sild)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 310-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

15. Kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 311-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

16. Riigihanke 'Laenulepingu sõlmimine' korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 312-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

17. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 313-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

18. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 33-43 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomavaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 314-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

19. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 35-63 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 315-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

20. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 316-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

21. K. M. arveldusarve kasutamiseks ja vajalike tehingute tegemiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 317-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

22. M.M. arveldusarve avamiseks pangas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 318-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

23. K.K. arveldusarve avamiseks pangas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 319-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

24. M.V. arveldusarve avamiseks pangas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 320-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

25. Hoolduse seadmine T.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 321-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

26. N.T. hooldekodu paigutamiseks ja vajalike tehingute tegemiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 322-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2021

27. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine V.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 323-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2021

28. Loa andmine K.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 324-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

29. Loa andmine A.H.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 325-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

30. Vabaduse 4 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Vabaduse 4 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2013

31. Tallinna mnt 58a, A-A. Tiimanni tn 13a, A-A. Tiimanni tn 15a ja Vahtra tn 4a maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Tallinna mnt 58a, A-A. Tiimanni tn 13a ja A-A. Tiimanni tn 15a maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2013

32. Tallinna mnt 41, 3. Roheline tn 4, 4. Roheline tn 3, 4. Roheline tn 5, 4. Roheline tn 11, Uus põik 2 ja Uus põik 6 kinnistute liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Tallinna mnt 41, 3. Roheline tn 4, 4. Roheline tn 3, 4. Roheline tn 5, 4. Roheline tn 11, Uus põik 2 ja Uus põik 6 kinnistute liitmine ”
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2013

33. Aleksei Juhhanovi tänav J1 ja Jõesuu tänav J2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Aleksei Juhhanovi tänav J1 ja Jõesuu tänav J2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2013

34. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Papli tn 96 ja Narva Linnavalitsuse 06.02.2008 korralduse nr 108-k „Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Papli tn 96 ja
Narva Linnavalitsuse 06.02.2008 korralduse
nr 108-k „Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Gamma AÜ, Papli tn 96“ tühistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 326-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

35. Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine, maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Ida tn 45, Narva Linnavalitsuse 14.08.2000.a korralduse nr 2336-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamise
menetluse lõpetamine,
maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Ida tn 45,
Narva Linnavalitsuse 14.08.2000.a korralduse nr 2336-k
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 327-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kähriku tn 105

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kähriku tn 105

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 328-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Äkkeküla tee

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 329-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

38. Loa andmine maa müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamiseks (2. Jõe tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Loa andmine maa müügilepingu
sõlmimise tähtaja pikendamiseks
(2. Jõe tn 3)sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 330-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

39. Maaüksusele aadressi määramine detailplaneeringu alusel (Tallinna mnt 41)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 331-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

40. Maaüksusele aadressi määramine (Äkkeküla tee)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 332-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

41. Maaüksusele aadressi määramine (Jõesuu tänav J2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 333-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

42. Maaüksusele aadressi määramine (Aleksei Juhhanovi tänav J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 334-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

43. Maaüksusele aadressi määramine (Moonalao tänav P1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 335-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

44. Maaüksusele aadressi määramine (Tallinna mnt 34a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 336-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

45. Maaüksusele aadressi määramine (Tallinna mnt 44a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 337-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

46. Maaüksusele aadressi määramine (Väikesaare tänav P1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 338-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

47. Maaüksusele aadressi määramine (Kadastiku tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 339-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva jõe piirkonnas piirivalve vaatlusradade sildade projekteerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Projekti koostamise eesmärgiks Narva jõe piirkonnas kahe piirivalve vaatlusradade silda rajamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 340-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

49. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tehase tn 7 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 341-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

50. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lehise tn 79 aiamaja ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 342-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

51. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rõõmu tn 32 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 343-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

52. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paadimehe tn 1 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning piire ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 344-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

53. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Palli 10 üksikelamu ja saun-pesuköögi rekonstrueerimine ja laiendamine ning piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 345-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

54. Projekteerimistingimuste määramine (Päevalille tn 61 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 346-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

55. Projekteerimistingimuste kinnitamine (5. Paemurru 2 üksikelamu rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 347-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

56. Ehituslubade väljastamine Tallinna mnt 81 kinnistule surugaasi tankla kompleksi ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Surugaasi tankla infotabloo püstitamiseks koos elektrimaakaabelliini ehitamisega;
2. Surugaasi tankla kompleksi püstitamiseks (tankimissaar, gaasikompressorjaam, tehnoloogiline gaasitorustik, gaasitorustik, elektrimaakaabelliin).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 348-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

57. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Põldkannikese tn 28 aiamaja püstitamiseks;
2. Mõisa tn 8a taaravastuvõttu paviljoni püstitamiseks;
3. Jõesuu tn 24a korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
4. Vee tn 154 aiamaja püstitamiseks;
5. Malmi tn 4 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
6. Puuvilla tn 3//5 laohoone püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 349-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

58. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Mõisa tn 10 rekonstrueeritud kaubandus- ja büroohoonele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 350-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

59. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1.A. Puškini tn 25b spordikoolile rekonstrueeritud katusega.
2.Tallinna mnt 44 korterelamule rekonstrueeritud soklikorruse akendega.
3.Kangelaste prospekt 10b korterelamule rekonstrueeritud üldrõdudega.
4.Joala tn 23c rekonstrueeritud hoonele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 351-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

60. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Põldkannikese tn 28 sauna ja piirdeaia püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 352-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

61. Narva munitsipaalkooli baasil 2013. aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseerimise kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 21
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

62. Narva Päevade 2013 ürituste piletihindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 353-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

63. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 354-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

64. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 355-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

65. Avaliku ürituse „Narva Kevadlaat 2013” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 356-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2013

66. Narva Linnavalitsuse 09.01.2013 korralduse nr 8-k „Narva linna 2013.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 09.01.2013 korralduse nr 8-k „Narva linna 2013.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 357-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2013

67. Tee-ehitusloa andmine Tallinna mnt 81 kinnistule gaasitankla platsi rajamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Tallinna mnt 81 kinnistule gaasitankla platsi rajamiseks koos ettenähtud platsi valgustuse ja sademevee ärajuhtimise süsteemi ehitamisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 358-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2013

68. Volitatud ametnike määramine teeseaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuete täitmise kontrollimiseks ja ettekirjutuste tegemiseks

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Asjaolud on täpsustamisel.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2013

69. Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Asjaolud on täpsustamisel
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2013