PrindiAbi

15.05.2013 - Korraline istung1. Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaa-aladele aadressil Kreenholmi tn 60, Kreenholmi tn 64 Narvas,WESTMOR CAPITAL OÜ-lt (registrikood 12463780)kasuks, kinnistute sihtotstarbe muutmise ning hoonestusõigusega koormamis

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Töökorras 03.05.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist hoonestusõiguse seadmiseks munitsipaalmaa-aladele aadressil Kreenholmi tn 60, Kreenholmi tn 64 Narvas, WESTMOR CAPITAL OÜ (registrikood 12463780, asukoht Liivalaia tn 45, 10145,Tallinn kasuks, kinnistu sihtotstarbe muutmise ning hoonestusõigusega koormamiseks loa taotlemiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor hr Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2013

2. Hoonestusõiguse seadmine kinnistule aadressil Raudsilla tn 1 Narvas, WESTMOR CAPITAL OÜ (registrikood 12463780) kasuks, kinnistu sihtotstarbe muutmise ning hoonestusõigusega koormamiseks loa taotlemine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Töökorras 03.05.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist hoonestusõiguse seadmiseks kinnistule aadressil Raudsilla tn 1 Narvas, WESTMOR CAPITAL OÜ (registrikood 12463780, asukoht Liivalaia tn 45, 10145,Tallinn kasuks, kinnistu sihtotstarbe muutmise ning hoonestusõigusega koormamiseks loa taotlemiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor hr Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2013

3. Loa andmine spordiürituste korraldamiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
03.05.2013 töörras vastu võetud korraldus nr 414-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2013

4. Teenistusest vabastamine koondamise tõttu

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Natalja Šibalova

pr Tamara Luigase teenistusest vabastamine koondamise tõttu

Otsus/tulemused:
Töökorras 06.05.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Arvestades asjaolu, et LVMA tegeveus lõpetatakse/on lõpetatud (likvideerimine), millest tulenevalt kuulub koondamisele ameti direktori ametikoht, tuleb seoses koondamisega vabastada ametist direktori asendaja Tamara Luigas.
Narva Linnavalitsus otsustab vabastada 06.05.2013 Tamara Luigase teenistusest koondamise tõttu.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2013

5. Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 06.05.2013 vastu võetud määrus nr 24
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2013

6. Riigihanke korraldamine ja liisingulepingu sõlmimiseks volitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihanke korraldamine
ja liisingulepingu sõlmimiseks volitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 13.05.2013 vastu võetud korraldus nr 415-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2013

7. Narva Linnavalitsuse 04.03.2009. a määruse nr 232 „Narva Noorte Meremeeste Klubi õppe- ja toitlustamistasu piirnormide kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 25
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

8. Avalikul enampakkumisel võõrandatava asustamata eluruumi hindamisakti vormi kinnitamine ning Narva Linnavalitsuse 04.04.2007 määruse nr 427 „Võõrandatava eluruumi hindamise akti vormide kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 26
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

9. Narva Linnavalitsuse 23.03.2011.a. määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turistidele tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Narva Linnavalitsuse 23.03.2011.a. määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turistidele tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 27
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

10. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 416-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

11. Ostjate kinnitamine (Narva, Tähe tn 3, 5, 7, 9a, 11, Tuha tn 2, 3, 5, 7, 11)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 417-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

12. Energia tn 4 hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine (MTÜ FirePro)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 418-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

13. Linnavara üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametilt Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 419-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

14. Kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 420-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

15. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 421-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

16. Tubakatoodete hulgimüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Tubakatoodete hulgimüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 422-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

17. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

MORENA VENTO OSAÜHING poolt jaemüük kaupluses aadressil Kreenholmi 39v.
Füüsilisest Isikust Ettevõtja Regina Afanasieva poolt jaemüük kaupluses aadressil Kangelaste 12a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 423-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

18. Narva linna finantsdistsipliini tagamise kord

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse ''Narva linna finantsdistsipliini tagamise kord" vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

19. Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse "Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend" vastuvõtmist.

2. Volitada Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat ja Linnakantselei nõunikku Petr Nyakki antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

20. Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a
korralduse nr 1-k „Narva linna 2013. aasta eelarve
lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 424-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

21. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 425-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

22. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korraldust vastavalt Sotsiaalabiameti poolt esitatud taotlusele.
2.Võtta vastu korraldus nr 426-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

23. Narva Linnavolikogu 14.05.2009 määruse nr 20 'Dementsuse sündroomiga eakate inimeste päevahoiuteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas'kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 14.05.2009 määruse nr 20 „Dementsuse sündroomiga eakate inimeste päevahoiuteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ kehtetuks tunnistamisest vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

24. Narva Linnavalitsuse 07.11.2007 määruse nr 1618 'Sotsiaalteenuste nõuete kinnitamine'koos lisaga kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 28
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

25. Narva Linnavalitsuse 17.10.2012 määruse nr 974 'Narva Hooldekodu teenuste hinnakirja kinnitamine' kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 29
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

26. Narva Hooldekodu teenuste hinnakirja kehtestamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 427-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

27. Riigihanke korraldamine ja liisingulepingu sõlmimiseks volitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 428-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

28. Hoolduse seadmine V.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 429-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

29. Lastekaitse arengumeeskonna moodustamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 430-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

30. Rüütli tn 8 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

31. Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut mitte algatada Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
3.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

32. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Pingviini tn 98

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Pingviini tn 98sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 431-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

33. Kadastiku tn 7 kinnisasjaga piirneva Kadastiku tn 11 maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kadastiku tn 7 kinnisasjaga
piirneva Kadastiku tn 11 maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 432-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Paadi tänav

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 433-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

35. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 1. Paemurru tänav L1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 434-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pargi tänav

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 435-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 8 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 436-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kannikese tn 76 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning rajatiste ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 437-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vee tn 142 aiamaja ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 438-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

40. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 439-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

41. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 440-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

42. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva foorisüsteemide rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 441-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

43. Riigihanke 'Narva Laste Loomemaja territooriumi heakorra projekteerimine ja osaline teostamine''

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 442-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

44. Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 443-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

45. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 444-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

46. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Kadastiku tn 37 tootmishoone püstitamiseks;
2. Kadastiku tn 41 tootmishoone püstitamiseks;
3. Puuvilla tn 20 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
4. Haraka tn 3 aiamaja laiendamiseks;
5. Kadastiku 25a prügimaja püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 445-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

47. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kulgu tn 1 jogivee mahutide püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 446-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

48. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kulgu tn 1 Narva veepuhastusjaama püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 447-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

49. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Elektrijaama tee 61, 63, 73, 75, 87 ehitatud 6kV elektrikaabelliinile
2. Tallinna mnt 19c, A. Puškini 23d, Fama põik lõik 3 ehitatud 0,4 kV elektrikaabelliinile;
3. Elektrijaama tee 1 ja L1, Kadastiku tn 23c, 25c, 29d, T1, T2, T3, T4, T5,J2 ehitatud sidevarustusele
4. Elektrijaama tee 1, Elektrijaama tee L1, Kadastiku T1, T4, T5, J2, 23c, 25c, 29, 29a ehitatud
soojustrassile;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 448-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

50. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

3.1. Kadastiku tn 37 piirdeaia püstitamiseks;
3.2. Puuvilla tn 20 kasvuhoone ning piirdeaia püstitamiseks;
3.3. Kadastiku 23a, 23b, 25a sidekanalisatsiooni ehitamiseks;
3.4. Kadastiku 23a, 23b, 25a. väliselektrivarustuse ehitamiseks;
3.5. Kadastiku 23a, 23b, 25a. piirdeaia püstitamiseks;
3.6. Kadastiku 23a, 23b, 25a. soojustrassi ehitamiseks;
3.7. Kadastiku 23a, 23b, 25a. veetrassi ehitamiseks;
3.8. Kadastiku 23a, 23b, 25a. survekanalisatsiooni ehitamiseks;
3.9. Kadastiku 23a, 23b, 25a. tuletõrjeveetrassi ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 449-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

51. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Energia tn 6, Kreenholmi tn 32 ja 40 ühiselamutehoonetes evakuatsiooni ja avariivalgustuse ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 450-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

52. Hansadelegatsiooni kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Hansadelegatsiooni kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 451-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

53. Avaliku ürituse „Narva Maxima Lillelaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 452-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

54. Avaliku ürituse „Metsatöll” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 453-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

55. Avaliku ürituse „Usbeki rahvatsirkuse etendus” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 454-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

56. Avaliku ürituse „Jaanikuu laat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 455-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

57. Avaliku ürituse „Narva Päevad 2013” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 456-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

58. Avaliku ürituse „Jaaniöö 2013” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 457-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013

59. Narva Linnavalitsuse istungist 29.05.2013.

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tarmo Tammiste

Seoses linnavalitsuse liikmete tööülesannete täitmisega väljaspool linna viia linnavalitsuse korraline 29.05.2013 istung läbi 27.05.2013.aastal. Istungi materjalid esitada eelneva nädala neljapäeva lõunaks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 458-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2013