PrindiAbi

27.05.2013 - Korraline istung1. Riigihanke „Narva Pimeaia rekonstrueerimise ehitustööde 1. etapp“ korraldamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Riigihanke „Narva Pimeaia rekonstrueerimise ehitustööde 1. etapp“
avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 20.05.2013 vastu võetud korraldus nr 459-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2013

2. Kirjaliku nõusoleku andmine (Kreenholmi tn 35)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kreenholmi tn 33 ja 35 ning Kreenholmi tänava J4 kinnistutele sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 20.05.2013 vastu võetud korraldus nr 460-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2013

3. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 28-94 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 461-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

4. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel A. Puškini 26-99 ja Tallinna mnt. 15-28 Narvas

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 462-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

5. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Pähklimäe 7-118 ja Kreenholmi 8-57 Narvas

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 463-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

6. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 464-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

7. Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsuse nr 9 'Linnavara tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum' muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Lükata edasi asjaolude täpsustamiseks
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

8. Riigihanke korraldamine ja loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 465-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

9. Narva Jäähalli tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 466-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

10. Linna lipu heiskamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 467-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

11. Munitsipaaleluruumi Aleksandr Puškini tänav 45-49 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva abilinnapea Natalja Šibalovat¬ antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2013

12. Narva linna omandis oleva kinnisasja Tallinna maantee L5 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 468-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

13. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 469-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

14. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Jaemüük avalikul üritusel „ Narva Päevad 2013“ 08.06.2013.a. Narva linnuse territooriumil.
Jaemüük avalikul üritusel „ Jaaniöö“ 23.06.2013.a. Narva linnuse territooriumil.
ELLIKA & FAMILY OÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Joala 13a
Jaemüük avalikul üritusel „ Narva laat“ 31.05.2013.a- 02.06.2013.a. aadressil Kangelaste 37a, kaupluse „Põhjakaubanduskeskus“ juures asuval platsil.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 470-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

15. Kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
1. Korrigeerida sõnastust
2.Võtta vastu korraldus nr 471-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

16. Narva linna 2012.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist.

2. Volitada linnapea Tarmo Tammistet antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.Kaasettekandja Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktor Jelena Golubeva
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2013

17. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 472-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

18. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlusele
2. Võtta vastu korraldus nr 473-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

19. Hoolduse seadmine O.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 474-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

20. Hoolduse seadmine N.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 475-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

21. Hoolduse seadmine S.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 476-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

22. Hoolduse seadmine V.I.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 477-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

23. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine R.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 478-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

24. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine S.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 479-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

25. Veehaarde maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Veeharde maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2013

26. Aleksander Puškini tänav J9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Aleksander Puškini tänav J9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2013

27. Pähklimäe tn 4d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Pähklimäe tn 4d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2013

28. 1. Jõe tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „1. Jõe tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2013

29. Tallinna mnt 44c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Tallinna mnt 44c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2013

30. Narva Linnavalitsuse 03.04.2013 korralduse nr 281-k “Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Papli tn 54“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 03.04.2013 korralduse nr 281-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise
eesmärgil Papli tn 54“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 480-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

31. Narva Linnavalitsuse 03.04.2013 korralduse nr 282-k “Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Meedikute tn 38“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 03.04.2013 korralduse nr 282-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise
eesmärgil Meedikute tn 38“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 481-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

32. Narva Linnavalitsuse 17.04.2013 korralduse nr 328-k “Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kähriku tn 105“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 17.04.2013 korralduse nr 328-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise
eesmärgil Kähriku tn 105“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 482-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

33. Narva Linnavalitsuse 02.05.2013 korralduse nr 387-k “Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Kaie tn 29“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 02.05.2013 korralduse nr 387-k
“Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise
eesmärgil Narva linnas, Kaie tn 29“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 483-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

34. Narva Linnavalitsuse 15.05.2013 korralduse nr 431-k “Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Piingviini tn 98“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 15.05.2013 korralduse nr 431-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise
eesmärgil Piingviini tn 98“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 484-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kalle tn 40

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kalle tn 40

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 485-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kõrkja tn 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kõrkja tn 17


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 486-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

37. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 487-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

38. Maaüksusele aadressi määramine (1. Jõe tänav L5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 488-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väike-Äkke kinnistul lastemmänguplatsi projekteerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 489-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Luige tn 14 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 490-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põhja tn 171 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning majandushoone ja piire ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 491-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Krüsanteemi tn 36 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandusehitise rekonstrueerimine, abihoone ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 492-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sõpruse tn 3 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 493-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

44. Narva linna välisvalgustus

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 494-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

45. Tee-ehituslubade andmine teede ja parkla rajamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Osaliselt 4.Roheline tänava, 4.Roheline tn 1 ja osaliselt Tallinna mnt L3 kinnistutel 4.Roheline tänava osaliseks rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks koos ettenähtud parkimiskohtade, kõnniteede, tee valgustuse ja sademevee kanalisatsiooni ehitamisega.
2. Osaliselt 3.Roheline tänava, osaliselt 3.Roheline tn 6 ja 8 kinnistutel 3.Roheline tänava osaliseks rekonstrueerimiseks koos ettenähtud parkimiskohtade, kõnniteede, tee valgustuse ja sademevee kanalisatsiooni ehitamisega.
3. 4.Roheline tn 13, Uus põik 2 ja 6, Uus põik ja 3.Roheline tn 8 kinnistutel Uus põigu tee osaliseks rekonstrueerimiseks ja 4.Roheline tänavani pikendamiseks koos ettenähtud parkimiskohtade, kõnniteede tee valgustuse ja sademevee kanalisatsiooni ehitamisega.
4. Tallinna mnt 41, 4.Roheline tn 3, 5 ja 11 kinnistutel kaubanduskeskuse parkla ehitamiseks koos ettenähtud kõnniteede , parkla valgustuse ja sademevee kanalisatsiooni ehitamisega.
5. Uus põik 2, 3.Roheline tn 4, osaliselt 3.Roheline tn 6 ja 8 ning Tallinna mnt 41 kinnistutel läbisõidutee ehitamiseks koos ettenähtud parkimiskohtade, kõnniteede ja sademevee kanalisatsiooni ehitamisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 495-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

46. Tee-ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tee-ehitusloa andmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 496-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

47. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. A.-A. Tiimanni tn 2 külmaveetorustiku V1043 rekonstrueerimiseks;
2. A.-A. Tiimanni tn 15, Vahtra tn 2, 4 ja 6 ning Vahtra tänava J1 kanalisatsioonitorustiku K1076 rekonstrueerimiseks;
3. Tallinna mnt 52, A.-A. Tiimanni tn 9 ja 19 ning Vahtra tänava J1 kanalisatsioonitorustiku K1071 rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 497-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

48. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Vaigu tn 948 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Proletariaadi tn 56 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Kangelaste pr 11b mänguväljaku rajamiseks;
4. P. Kerese tn 4 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
5. Tallinna mnt 64 ja 64 ning Tallinna maantee L5 elektrimaakaabelliini ehitamiseks;
6. Rakvere tn 43a üksikelamu rekonstrueerimiseks ja sauna püstitamiseks;
7. Kangelaste pr 12b parkimiskohtade ehitamiseks;
8. Linda tn 5b, Lembitu tänaval ja Linda pargis 6 kV maakaabelliini ehitamiseks;
9. Kosmonaudi tn 1 ja Kosmonaudi tänaval 6 kV maakaabelliini ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 498-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

49. Kasutusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aaiandi tn 115

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda kasutusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 499-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

50. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Rakvere tn 43a piirdeaia, kuuri ja garaaži püstitamiseks;
2. Vaigu tn 948 sauna püstitamiseks;
3. Tamme tn 17 piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 500-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

51. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Jõeäärne promenaad)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Jõeäärne promenaad)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 501-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

52. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 502-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013

53. Nõusoleku andmine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 503-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2013