PrindiAbi

12.06.2013 - Korraline istung1. L. K. arveldusarve kasutamiseks ja vajalike tehingute tegemiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Töökorras 04.06.2013 vastu võetud korraldus nr 504-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2013

2. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadastiku tn 33a, Kadastiku tn 33b, Kadastiku tn 35a kinnistutele tootmishoone püstitamine ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 05.06.2013 vastu võetud korraldus nr 505-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2013

3. Loa andmine riigihanke korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Loa andmine riigihanke „Narva linna videovalve teenuse ostmine 2013-2015“ korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 05.06.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2013

4. Raieloa väljastamine (OÜ Kenkma)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 05.06.2013 vastu võetud korraldus nr 506-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2013

5. Raieloa väljastamine (AS Viimsi Keevitus)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 05.06.2013 vastu võetud korraldus nr 507-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2013

6. Raieloa väljastamine (AS Narva Vesi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 05.06.2013 vastu võetud korraldus nr 508-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2013

7. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Töökorras vastuvõtmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 07.06.2013 vastu võetud korraldus nr 509-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.06.2013

8. Hoonestusõiguse seadmise kinnistutele Narvas aadressil Kreenholmi tn 60 ja Kreenholmi tn 64 korraldamine, maa sihtotstarbe muutmise ning hoonestusõigusega koormamiseks loa taotlemine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Töökorras 07.06.2013 vastuvõetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist hoonestusõiguse seadmiseks munitsipaalmaa-aladele aadressil Kreenholmi tn 60, Kreenholmi tn 64 Narvas, maa sihtotstarbe muutmise ning hoonestusõigusega koormamiseks loa taotlemiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.06.2013

9. Hoonestusõiguse seadmise kinnistule Narvas aadressil Raudsilla 1 korraldamine, maa sihtotstarbe muutmise ning hoonestusõigusega koormamiseks loa taotlemine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Töökorras 07.06.2013 vastuvõetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist hoonestusõiguse seadmiseks kinnistule aadressil Raudsilla tn 1 Narvas, kinnistu sihtotstarbe muutmise ning hoonestusõigusega koormamiseks loa taotlemiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.06.2013

10. Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks“ omafinantseerimise kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine

Otsus/tulemused:
Töökorras 07.06.2013 vastuvõetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.06.2013

11. Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine

Otsus/tulemused:
Töökorras 07.06.2013 vastuvõetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.06.2013

12. Narva Linnavolikogu määruste muutmine seoses Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti tegevuse lõpetamisega ning Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti koosseisus linnavara osakonna moodustamisega

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks määruse eelnõu „Narva Linnavolikogu määruste muutmine seoses Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti tegevuse lõpetamisega ning Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti koosseisus linnavara osakonna moodustamisega“.

2.Volitada Narva abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

13. Hoonestusõiguse lepingu muutmine ja Narvas Rakvere 71a asuvale kinnisasjale OÜ Maininvestments kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 510-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

14. Sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik nõukogu uue liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik nõukogu uue liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 511-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

15. Munitsipaaleluruumi Narvas aadressil Joala 30-12 üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 512-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

16. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 513-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

17. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

NARVA CATERING OÜ, COPS & MAX OÜ,KARSTEN & PARTNERID OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel „ Jaaniöö“ 23.06.2013.a. Narva linnuse territooriumil.
BORDES OÜ jaemüük AÜ „ Višnja “ kaupluses aadressil Ploomi tn 0.
MAN GROUP OÜ jaemüük kaupluses aadressil Kadastiku tn.
Alkohoolsete jookide müügiaja muutmine OÜ BEAVER BALT, baaris 'Beaver house “ aadressil Pähklimäe tn 1.

Otsus/tulemused:
1. Otsuse tegemine korralduse eelnõu punkti 2 osas lükata edasi järgmise linnavalitsuse istungini asjaolude täiendava uurimise tõttu.
2. Võtta vastu korraldus nr 514-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

18. Narva Linnavalitsuse 27.05.2013.a. korralduse nr 464-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine»punkti 3.1.8 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 515-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2013

19. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 33-43 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 516-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2013

20. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 28-94/1 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 517-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

21. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 518-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

22. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Mitte toetada Kreenholmi Gümnaasiumi taotlust muusikaaparatuuri ostmiseks.
3. Võtta vastu korraldus nr 519-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

23. Volitamine lapse M.V. huvide esindamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 520-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2021

24. Loa andmine R.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 521-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2013

25. Loa andmine S.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 522-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2021

26. Hoolduse seadmine I.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 523-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

27. Hoolduse seadmine V.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 524-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

28. Hoolduse seadmine V.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 525-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

29. Hoolduse seadmine V.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 526-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

30. Peterburi mnt 1a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Peterburi mnt 1a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

31. Paul Kerese tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Paul Kerese tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

32. Kangelaste prospekt 6a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse „Kangelaste prospekt 6a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

33. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 527-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

34. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kaalika tn 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kaalika tn 18

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 528-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kaalika tn 32

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kaalika tn 32


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 529-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kaalika tn 44

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kaalika tn 44

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 530-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

37. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Okka tn 613

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Okka tn 613

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 531-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

38. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Paadi tn 4a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Paadi tn 4asisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 532-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

39. Päevalille tn 56a katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine (AIANDUSÜHISTU GVOZDIKA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Päevalille tn 56a katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
(AIANDUSÜHISTU GVOZDIKA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 533-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

40. Raudtee tn 2 teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine (GÜ GUDOK)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Raudtee tn 2 teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
(GÜ GUDOK)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 534-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vabaduse tänav J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 535-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vabaduse tänav J2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 536-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

43. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tapamaja tänav L1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 537-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

44. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Paju tänav

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 538-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

45. Koha-aadressi korrastamine (Kulgusadama tee 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 539-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

46. Koha-aadresside korrastamine (Kulgusadama tee 3, Kulgusadama tee 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 540-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

47. Koha-aadressi korrastamine (Kulgusadama tee 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 541-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

48. Koha-aadressi korrastamine (Jõesuu tn 31a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 542-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

49. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi tn 36 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 543-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

50. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 40 võrkpallimänguväljaku püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 544-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

51. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Linda tn 4 hoones asuva aidsihaigeid teenindava keskuse laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 545-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

52. Projekteerimistingimuste kinnitamine(Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b kinnistutele kaubandushoone, parkimisplatside ja transpordi juurdepääsude ehitamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 546-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

53. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kalda tn 9a hoone veterinaarkliinikuks rekonstrueerimine ilma hoone välisgabariitide muutmiseta ning piirdeaia rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 547-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

54. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Malmi tn 6 hoone pööninguosa kaheks eluruumiks rekonstrueerimine ilma hoone välisgabariitide muutmiseta)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 548-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

55. Projekteerimistingimuste kinnitamine (2. Paemurru 14 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 549-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

56. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kuke tn 23 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 550-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

57. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Ringi tn 13 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 551-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

58. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Vestervalli tänav L1 ja L2, Vestervalli tn 3//5//7, Sepa tänaval ja Moonolao tänaval külmaveetorustiku V1038 rekonstrueerimiseks;
2. A.-A. Tiimanni tn 16 ja 20, Albert-August Tiimanni tänava L1 ja L2, Tallinna maantee L4, Tallinna mnt 55, Vahtra tänav J1 ja Mõisa tänav L2 külmaveetorustiku V1046 rekonstrueerimiseks;
3. Tallinna mnt 50b, 50, 42, 38, 32, 44a, 48 ja 46, A.-A. Tiimanni tn 16 ja 20, Albert-August Tiimanni tänav J6, Tallinna maantee J2 ja L3, Mõisa tn 1a ning Mõisa tänav L1 külmaveetorustiku V1045 rekonstrueerimiseks;
4. Rahu tn 3b, 3, 3c, 1c ja 4, Rahu tänav L1 ning Peaalajaama tänaval kanalisatsioonitorustiku K1117 rekonstrueerimiseks;
5. Rahu tn 3b, 3, 3c ja 1c ning Rahu tänav L1 külmaveetorustiku V1047 rekonstrueerimiseks;
6. Tallinna mnt 52, A.-A. Tiimanni tn 9 ja 19 ning Vahtra tänav J1kanalisatsioonitorustiku K1071 rekonstrueerimiseks;
7. A.-A. Tiimanni tn 6 ja 8, Võidu pr 6b, 8 ja 10, Mõisa tn 6, Partisani tänav L1 ja J1 ning Võidu prospekt L2 külmaveetorustiku V1044 rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 552-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

59. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. 1.Jõe tn 36 hoone rekonstrueerimiseks üksikelamuks;
2. A. Puškini tn 40 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
3. Turu tänaval välisvalgustuse ehitamiseks;
4. V. Gerassimovi tn 24 korterelamu katusekatte rekonstrueerimiseks;
5. Proletariaadi tn 58 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
6. Päevalille tn 61 aiamaja püstitamiseks;
7. 3. Paemurru tn 15 majandushoone ja garaaži püstitamiseks;
8. Kalda tn 14 hoone (ehr. kood 118001398) laiendamiseks;
9. 1.Jõe tn 6 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
10. Allika tn 104 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
11. Vestervalli tn 6 korterelamu katusekatte rekonstrueerimiseks;
12. Pimeaed, Jõe tn 1a, Jõe tänav L1 ja L2 ning Sõpruse sild L1 6kV kaabelliini ehitamiseks ja Jõe tn 1a 6/0,4 kV alajaama püstitamiseks;
13. Kangelaste pr 8b korterelamu fassaadide osaliseks konstrueerimiseks (lodžade seinte soojustamine);
14. Kannikese tn 74 aiamaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 553-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

60. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Kulgu tn 1 pääslahoone täielikuks lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 554-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

61. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tallinna mnt 19c kaubanduskeskuses rekonstrueeritud kasiinole.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 555-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

62. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Allika tn 104 sauna püstitamiseks;
2. 3.Paemurru tn 15 garaaži ja piirdeaia püstitamiseks;
3. Päevalille tn 61 sauna, kuuri, kasvuhoone ja piirdeaia (värav, jalgvärav ja tulemüürisein) püstitamiseks;
4. Proletariaadi tn 58 piirdeaia püstitamiseks;
5. Puuvilla tn 10 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. A. Puškini tn 40 piirdeaia püstitamiseks;
7. Kreenholmi tn 45 kutseõppekeskuse õppeköögi- ning puhastuslabori ruumides tehnosüsteemide muutmiseks;
8. 1.Jõe tn 36 piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 556-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

63. Narva Linnavalitsuse 15.05.2013 korralduses nr 443-k 'Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine' muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 557-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

64. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 558-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

65. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 559-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

66. Konkursi 'Narva linna kaunis kodu 2013' tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Konkursi 'Narva linna kaunis kodu 2013' tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 560-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

67. Riigihanke „Narva Laste Loomemaja territooriumi heakorra projekteerimine ja osaline teostamine'(viitenumber 142966) avatud hankemenetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 561-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

68. Riigihanke „Narva Laste Loomemaja territooriumi heakorra projekteerimine ja osaline teostamine'väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 562-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013

69. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 563-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2013