PrindiAbi

26.06.2013 - Korraline istung1. Avaliku ürituse „Tivoli Tuur 2013 ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Töökorras 14.06.2013 vastu võetud korraldus nr 564-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2013

2. Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 14.06.2013 vastu võetud korraldus nr 565-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

3. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine P.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Töökorras 20.06.2013 vastu võetud korraldus nr 566-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.06.2013

4. Majandustegevuse registrist kustutamine/lahtioleku ajamuutmise taotluse rahuldamata jätmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
Külalised: OÜ Beaver Balt esindajad

Majandustegevuse registrist kustutamine/lahtioleku aja muutmise taotluse rahuldamata jätmine

Otsus/tulemused:
Kuulati ära OÜ Beaver Balt esindajate seisukoht.
Otsustati:
Võtta vastu korraldus nr 567-k uues redaktsioonis.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2013

5. “Narva Külastuskeskuse (KÜK) ehitamine, III etapp” projekti omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

“Narva Külastuskeskuse (KÜK) ehitamine, III etapp” projekti omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2013

6. Prisma Peremarket AS-ile maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks valgustornil

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Prisma Peremarket AS-ile maksusoodustuse andmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 568-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

7. Peetri plats 1 hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine (OÜ Itallex Kaubandus)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 569-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

8. Kreenholmi 32 ühiselamus asuvate ruumide üüritasu alandamine (TÜ Narva Hõbe-Valgus GS)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 570-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

9. Aleksander Puškini tn 27d asuva garaažiboksi tasuta kasutusse andmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 571-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

10. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

BALTIC SOYBEAN GROUP OSAÜHING poolt jaemüük avalikel üritustel

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 572-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

11. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 573-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.07.2013

12. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 16-23 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 574-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

13. Munitsipaaleluruumi aadressil Oru 5-55 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 575-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

14. Munitsipaaleluruumi Malmi 10-32 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 576-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

15. Munitsipaaleluruumi Rakvere 42-6 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 577-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

16. Narva Linnavalitsuse 27.05.2013.a. korralduse nr 464-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.18 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 578-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

17. Riigihanke 'Laenulepingu sõlmimine' avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga SaveljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 579-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

18. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 580-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

19. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele- eraldada Kultuuriosakonnale 707 eurot Narva Pähklimäe Gümnaasiumile SA Tiigrihüppe arendusprojekti kaasfinantseerimiseks; Äkke spordiklubile 400 eurot ning 640 eurot sunniraha tasumiseks.
Sotsiaalabiametile 660 eurot ühingu Perekolle taotluse rahuldamiseks
2. Võtta vastu korraldus nr 581-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

20. Narva linna Kudruküla piirkonna teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linna Kudruküla piirkonna teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Narva linna Kudruküla piirkonna teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2013

21. Sepa põik J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Sepa põik J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2013

22. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Joala tänav T5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 582-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

23. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kulgu tänav J2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 583-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

24. Teenindusmaa määramine, maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Joala tn 25d

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine, maa
riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil
Joala tn 25d

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 584-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

25. Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine A. Daumani tn 20 (HÜ ZARJA GARAAŽID)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine A. Daumani tn 20
(HÜ ZARJA GARAAŽID)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 585-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

26. Maa ostueesõigusega erastamine Kaalika tn 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Kaalika tn 17


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 586-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

27. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Entusiastide tn 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Entusiastide tn 15

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 587-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2021

28. Maaüksusele aadressi määramine (Paju tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 588-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

29. Maaüksusele aadressi määramine (Sepa põik J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 589-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

30. Maaüksusele aadressi määramine (Tapamaja tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 590-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

31. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kraavi tn 14a korterelamu püstitamine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kraavi tn 14a korterelamu püstitamine, dekoratiivpiirde paigaldamine ning kinnistusiseste teede, parkimiskohtade ja Kraavi tänava poolse transpordi juurdepääsu rajamine Narva Linnavolikogu 24.08.2006. a otsusega nr 136 kehtestatud Kraavi tn 14 maa-ala detailplaneeringu alusel

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 591-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 28 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 592-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

33. Projekteerimistingimuste kinnitamine(Rahu tn 4b hoone majutus- ja toitlustusteenust osutava ettevõtte hooneks rekonstrueerimine ilma laiendamiseta, piirde, kõnniteede ja parkimisplatsi rajamine ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Rahu tn 4b hoone majutus- ja toitlustusteenust osutava
ettevõtte hooneks rekonstrueerimine ilma laiendamiseta,
piirde, kõnniteede ja parkimisplatsi rajamine
ning transpordi juurdepääsutee väljaehitamine detailplaneeringu alusel

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 593-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 42-201 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 594-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oja tn 86 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 595-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sõstra tn 8 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 596-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kaste tn 2 aiamaja ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 597-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (4. Roheline 18 üksikelamu ning kõrvalehitiste rekonstrueerimine ja laiendamine, piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 598-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

39. Narva linna RSN TK 05.06.1956. a otsuse nr 137 kehtetuks tunnistamine ja aadressil A. Juhhanovi tn 28 maakasutuse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 599-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

40. Narva Linnavalitsuse 14.02.2011 korralduse nr 156-k punkti 3.1 muutmine Kadastiku tööstuspargi vee- ja heitveekanalisatsiooni torustike ehitamiseks ehituslubade ning kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 600-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

41. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva Aleksander Puškini tn ja Peetri pl vaheline skväär)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 601-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

42. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva Kangelaste 11b mänguväljaku ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 602-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

43. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Võidu prospekt L1 ja L2 kanalisatsioonitorustiku K1090 rekonstrueerimiseks;
2. Võidu prospekt L2 kanalisatsioonitorustiku K1096 rekonstrueerimiseks;
3. Kreenholmi tn 7, Energia tn 4a ja 4b ning Energia põigul kanalisatsioonitorustiku K1105 rekonstrueerimiseks;
4. Liiva tänaval ja Aleksander Puškini tänav L5 külmaveetorustiku V1053 rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 603-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

44. Ehitusloa väljastamine Tallinna mnt 31 olemasoleva kaupluse peasissekäigu ees oleva välistrepi laiendamiseks ja panduse paigaldamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 604-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

45. Tee-ehitusloa andmine Hariduse tänava lõigus kangelaste prospekt – A. Puškini tänav sõidu ja kõnnitee ehitamiseks koos välisvalgustuse rajamisega

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 605-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

46. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Peetri plats 3 Narva Külalistekeskuse ruumide laiendamiseks ning varikatuse ehitamiseks;
2. A. Puškini tn 40 majandushoone rekonstrueerimiseks;
3. Kreenholmi 42 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
4. Juhkentali tn 9 korterelamu katusekatte rekonstrueerimiseks;
5. Rakvere tn 8 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
6. Sädeme tn 17 aiamaja püstitamiseks;
7. Jõesuu tn 19 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
8. Põhja tn 179 aiamaja püstitamiseks;
9. Kevade tn 3 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks (sokli ja sillutisriba rekonstrueerimine ning keldrikorruse akende kinnimüürimine);
10. Uusküla tn 9 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks (katusekatte rekonstrueerimine, katuselae soojustamine, välisseinte ja sokli soojustamine, trepikodade ja keldrikorruse klaasimine, lodžade soojustamine ja klaasimine, sillutisriba ja välistreppide rekonstrueerimine, peasissekäikude välisuste väljavahetamine ja varikatuste rekonstrueerimine).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 606-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

47. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. 4.Roheline tn 18 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. Põhja tn 179 sauna ja abihoone püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 607-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

48. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Eestimaa õpib ja tänab.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 608-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

49. Linna põhieelarve vahendite kasutamise lubamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 609-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

50. Narva Koorikooli ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

MTÜ-le Puškini Instituut, registrikood 80260399, Narva Koorikooli hoones, aadressil 26. juuli tänav 9 asuvad 1. korruse ruumide nr 71, 72, 78-81 ning 2. korruse ruumide nr 107, 110-118 tasuta kasutusse andmine ajavahemikuks 01.05.2013-30.04.2017 eesmärgiga võimaldada Narva linna gümnaasiumide õpilastele täiendavat venekeelset haridust gümnaasiumi riikliku õppekava valikainetes lähtuvalt Narva linna ja MTÜ Puškini Instituut vahel 15.03.2013. a sõlmitud koostöölepingust.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 610-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

51. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 611-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

52. Avaliku ürituse „“Hortus Musicus” kontsert “Balkani ballaadid”“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 612-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

53. Ilutulestiku korraldamine (05.07.2013 OÜ Bindelle)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 613-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

54. Avaliku ürituse „Narva Maxima Suur Suvelaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 614-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

55. Avaliku ürituse „Narva Bike 2013” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 615-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

56. Riigihange 'Hariduse tänava ehitustööd'

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihange 'Hariduse tänava ehitustööd'

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 616-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2013

57. Pr Gorjunova avaldusest

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Protokolliliselt:
Käesolevaga Narva LV aktsepteerib Pr. Serafima Gorjunova töötamist kommunaalmajanduse osakonnas 11.08.75-13.03.89 kui töötamist avalikus teenistuses.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013