PrindiAbi

10.07.2013 - Korraline istung1. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Linnuse tn 2 rannahoone püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.06.2013 vastu võetud korraldus nr 617-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.07.2013

2. Narva 2013 aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga SaveljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 05.07.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu määrus (lisatud).

2. Volitada Narva linnapead Tarmo Tammistet antud küsimust Narva Linnavolikogus ettekandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

3. Riigihanke „Narva Pimeaia rekonstrueerimise ehitustööde 1. etapp“ korraldamise (143368) tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Riigihanke „Narva Pimeaia rekonstrueerimise ehitustööde 1. etapp“ korraldamise (143368) tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 05.07.2013 vastu võetud korraldus nr 618-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2013

4. Narvas aadressil Kreenholmi tn 60 ja Kreenholmi tn 64 asuvatele kinnistutele käsutamise viisi otsustamine, maa sihtotstarbe muutmise ning võõrandamise loa taotlemine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narvas aadressil Kreenholmi tn 60 ja Kreenholmi tn 64
asuvatele kinnistutele käsutamise viisi otsustamine,
maa sihtotstarbe muutmise ning võõrandamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Töökorras 08.07.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1. 1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist munitsipaalmaa-alade aadressil Kreenholmi tn 60, Kreenholmi tn 64 Narvas võõrandamise, maa sihtotstarbe muutmise ning võõrandamise loa taotlemiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.07.2013

5. Munitsipaaleluruumi Turu 3-26 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 619-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

6. Munitsipaaleluruumi Kerese 10 -33 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 620-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

7. Munitsipaaleluruumi aadressil Rakvere 42-6 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 621-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

8. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

MANN GRUPP AS poolt jaemüük avalikul üritusel „NARVA BIKE 2013“ 19.07.2013- 21.07.2013 Narva linnuse territooriumil.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 622-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

9. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

MANN GRUPP AS poolt jaemüük avalikul üritusel „NARVA BIKE 2013“ 19.07.2013- 21.07.2013 Narva linnuse territooriumil.
BALTIC SOYBEAN GROUP OÜ poolt avalikul üritusel „ Narva Koolilaat “ 09.08.2013.a.- 11.08.2013.a. kaupluse „Maxima“ parklas asukohaga Kreenholmi 52/54,

Otsus/tulemused:
1.Mitte lubada Baltic Soybean Group OÜ-l teostada alkoholimüüki Koolilaadal.
2.Võtta vastu korraldus nr 623-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

10. Riigihanke „Viktoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse sisustuse soetamine' avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Viktoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse sisustuse soetamine''''" avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 624-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

11. Narva linna omandis olevate kinnisasjade koormamine isikliku kasutusõigusega SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus kasuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 625-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

12. Avaliku suulise enampakkumise väljakuulutamine (Linda tn 4 hoones asuvate 5. korruse ruumide üürile andmiseks)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 626-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

13. Astri-Narva AS-ile ja FAMA Invest OÜ-le maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Astri-Narva AS-ile ja FAMA Invest OÜ-le maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 627-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

14. Linda 4 asuvate ruumide üüritasu alandamine (GOL PLUS UÜ)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 628-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

15. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 629-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

16. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi muutmine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korraldust vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlusele.
2.Võtta vastu korraldus nr 630-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

17. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 631-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

18. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine S.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 632-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

19. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine S.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 633-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

20. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 634-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

21. Loa andmine P.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 635-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

22. Hoolduse seadmine N. B. üle

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 636-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

23. Hoolduse seadmine L.S. üle

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 637-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

24. Vabaduse tn 4 maa-ala maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

25. Narva Linnavolikogu 28.06.2007.a otsuse nr 275 „Jõesuu tn 64 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Narva Linnavolikogu 28.06.2007.a otsuse nr 275 „Jõesuu tn 64 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamine“ vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

26. Jõesuu tn 64 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Jõesuu tn 64 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

27. Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 61 „Projekti „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise II etapp“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ muutmise taotlemine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

'Narva Laste Loomemaja renoveerimise ja varustamise 2.etapp' projekti omafinantseerimise suurendamise Linnavolukogus taotlemine riigihangete tulemuste alusel.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

28. Maaüksusele aadressi määramine (A. Juhhanovi tn 28)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 638-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

29. Maaüksusele aadressi määramine (Tallinna mnt 4b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 639-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

30. Maaüksusele aadressi määramine (Tallinna mnt 4c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 640-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

31. Maaüksusele aadressi määramine (Tallinna mnt 6c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 641-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

32. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kotka tn 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil
Kotka tn 7


SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 642-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Pihlaka tn 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil
Pihlaka tn 14

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 643-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

34. 2. Jõe tn 9 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

2. Jõe tn 9
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 644-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

35. Arvamuse andmine Aleksei Juhanovi tn 28 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 645-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

36. Maa ostueesõigusega erastamine Laine tn 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Laine tn 16sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 646-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kuningavall

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 647-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kraavi tn 8a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 648-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tuleviku tn 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 649-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

40. Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Jõe tn 5 (AS EVORE) ja Narva Linnavalitsuse 21.10.1998 korralduse „ Teenindusmaa määramine Narvas Jõe tn 5“ nr 1464-k kehtetu

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Jõe tn 5
(AS EVORE)
ja Narva Linnavalitsuse 21.10.1998 korralduse
„ Teenindusmaa määramine Narvas Jõe tn 5“ nr 1464-k kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 650-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

41. Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Jõe tn 7 (AS EVORE) ja Narva Linnavalitsuse 21.10.1998 korralduse „ Teenindusmaa määramine Narvas Jõe tn 7“ nr 1463-k kehtetu

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Jõe tn 7
(AS EVORE)
ja Narva Linnavalitsuse 21.10.1998 korralduse
„ Teenindusmaa määramine Narvas Jõe tn 7“ nr 1463-k kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 651-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 73 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 652-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uusküla tn 17-5 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 653-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.Puškini tn 43 üksikelamu ja garaaži püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 654-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

45. Tee-ehitusloa andmine Fama põik tänava sõidu-ja kõnnitee ehitamiseks koos tänavavalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni rajamisega

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 655-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

46. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. P. Kerese tn 5, Kosmonaudi tn 6, Linda tn 1 ja Linda tänav L1 külmaveetorustiku V1031 rekonstrueerimiseks;
2. Paul Kerese tänav L2, Võidu pr 19, P. Kerese tn 20 // 22, 18 ja 22a külmaveetorustiku V1041 rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 656-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

47. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Sepa tn 10 korterelamu püstitamiseks;
2. Uusküla tn 19 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks (Sokli- ja trepikodade akende ja välisuste asendamine, lodžade piirete vahetamine, sillutisriba rekonstrueerimine, trepikodade sokliseinte viimistlemine);
3. A. Daumani tn 4b ja 4c avaliku pargi ja pargi valgustuse ehitamiseks;
4. Tallinna mnt 36 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks (sillutisriba remont, soklikorruse soojustamine ja akende väljavahetamine, esimese korruse alla jäävate avade kinnimüürimiseks);
5. Tallinna mnt 40 võrkpallimänguväljaku ehitamiseks;
6. Põhja tn 126 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
7. Väikesaare tn 16 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
8. Raudsilla tn 10 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks (katusekate rekonstrueerimine, välisseinte ja sokli soojustamine, trepikodade ja keldri aknaplokkide ja välisuste asendamine, varikatuste ja sillutisriba rekonstrueerimine, suitsukorstna demonteerimine);
9. A. Puškini tn 25 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks (katusekate rekonstrueerimine, sokli, välisseinte ja katuslae soojustamine, trepikodade akende ja välisuste väljavahetamine, varikatuste ja sillutisriba rekonstrueerimine);
10. P. Kerese tn 6 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 657-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

48. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Haigla tn 7 rekonstrueeritud administratiivhoone ruumidele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 658-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

49. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Põhja tn 126 piirdeaia püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 659-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

50. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Tallinna mnt 41 Narvas)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1.Mitte nõustuda soodustuse määramisega.
2.Võtta vastu korraldus nr 660-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

51. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (JCDecaux Eesti OÜ)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 661-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

52. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 662-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

53. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 663-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

54. Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 199 „Narva Lasteaia Karikakar põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 30
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

55. Arvamuse andmine Narva Paju Kooli sisehindamise aruande kohta

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 664-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

56. Nõusoleku andmine pikapäevarühma moodustamiseks Narva Eesti Gümnaasiumis

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 665-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

57. Ilutulestiku korraldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 666-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013

58. Riigihanke 'Narva Laste Loomemaja mööbli ning arvuti- ja kontoritehnika tarne koos paigaldusega'algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise projekti raames riigihanke 'Narva Laste Loomemaja mööbli ning arvuti- ja kontoritehnika tarne koos paigaldusega'avatud hankemenetlusena väljakuulutamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 667-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2013