PrindiAbi

24.07.2013 - Korraline istung1. Tee-ehitusloa andmine foorisüsteemide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tallinna maantee - A.-A. Tiimanni tänava ristmiku, Tallinna maantee - Kreenholmi tänava – Kangelaste prospekti ristmiku, Tallinna maantee – Rahu tänava ristmiku ning Tallinna mnt 63a juures oleva ülekäigurada fooride rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Töökorras 15.07.2013.a vastu võetud korraldus nr 668-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2013

2. Riigihange ''A.Puškini tänava 1. etapi ehitustööd''

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihange ''"A.Puškini tänava 1. etapi ehitustööd''"

Otsus/tulemused:
Töökorras 16.07.2013.a vastu võetud korraldus nr 669-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

3. Loa andmine S.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Töökorras 18.07.2013.a vastu võetud korraldus nr 670-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.07.2013

4. Loa andmine S.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Töökorras 18.07.2013.a vastu võetud korraldus nr 671-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.07.2013

5. Loa andmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Töökorras 18.07.2013.a vastu võetud korraldus nr 672-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.07.2013

6. Narva Jäähalli tasuta kasutuse lubamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 673-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

7. Majandustegevuse registrist kustutamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
Külalised: TÜH Gerkules esindajad

Majandustegevuse registrist kustutamine (TÜH Gerkules)

Otsus/tulemused:
TÜH Gerkules esindajad linnavalitsuse istungile ei ilmunud.
Otsustati:
1. Tagasi lükata TÜH Gerkules esitatud ettepanek.
2.Otsustati saata järelpärimised lähedalasuvatele KÜ-le ning Geneva.
3.Informeerida planeeritavatest tegevustest TÜH Gerkules-i
4.Lükata küsimuse lahendamine edasi asjaolude selgumiseni.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

8. Narva linna arengukava aastateks 2008–2017 muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Linna arengukava muutmine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (§ 37'2 lg 7 ja lg 8) ja Narva linna arengudokumentide menetlemise korrale, milles on määratud igaaastane linna arengukava läbivaatamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada lisatud määruse eelnõu Narva linna arengukava muutmise kohta Volikogusse kinnitamiseks.
2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Linnavara osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
3.Kaasettekandjaks antud küsimuses on Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktori asetäitja Olga Saveljeva.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

9. Narvas Tallinna mnt 73 asuva kinnistu tasuta omandamine Narva linnale

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Narvas Tallinna mnt 73 asuva kinnistutasuta omandamine Narva linnale“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

10. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod aktsiakapitali suurendamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod aktsiakapitali suurendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 674-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

11. Riigihanke 'Lõviskulptuuride valmistamine Narva promenaadi jaoks'

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke 'Lõviskulptuuride valmistamine Narva promenaadi jaoks'
avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 675-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

12. Äriruumi tasuta kasutamise lepingu nr 1/554-T ülevõtmine (MTÜ Abiinkubaator)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 676-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

13. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (Elizaveta Baytman pärimisasi)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 677-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

14. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (Nikolay Zhigulin pärimisasi)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 678-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

15. Ostjate kinnitamine (Narva, Tuha tn 4, 6, 8, 9, 10, Tuha põik 2, 4)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Ostjate kinnitamine(Narva, Tuha tn 4, 6, 8, 9, 10, Tuha põik 2, 4)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 679-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

16. Narvas Joala 22 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ Joala 26)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 680-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

17. Narvas Juhkentali tn L1 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ JUHKENTALI 11-NARVA)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 681-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

18. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 682-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

19. Narva Linnavolikogu 21.02.2013 määruse nr 2 'Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas' muutmine ja täiendamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 21.02.2013 määruse nr 2 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ muutmine ja täiendamine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

20. Hoolduse seadmine M.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 683-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

21. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi 40-43/1 ja Kreenholmi 32-114 Narvas

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 684-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

22. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Energia 6-34 ja Energia 6 – 127/128 Narvas

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 685-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

23. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Pähklimäe 7-48 ja Pähklimäe 6-107 Narvas

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 686-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

24. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Malmi 12-1 ja Kreenholmi 28-73 Narvas

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 687-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

25. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Pähklimäe 6-51 ja I.Grafovi 7-30 Narvas

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 688-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

26. Munitsipaaleluruumi aadressil P.Kerese 10-33 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 689-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

27. Munitsipaaleluruumi P.Kerese 6-20 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 690-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

28. Munitsipaaleluruumi Hariduse 16-15 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 691-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

29. Munitsipaaleluruumi Joala 30-12 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 692-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

30. Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmiseks ja avaliku valjapaneku korraldamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

31. Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu
koostamise algatamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamisest vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule
2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

32. Kulgu sadam 12a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 693-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

33. Maa ostueesõigusega erastamine Pärna tn 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Pärna tn 11


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 694-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

34. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 695-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kastani tn 38

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kastani tn 38


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 696-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Varsakabja tn 35

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Varsakabja tn 35


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 697-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva-2 piiripunkti hoone ja jalakäijate silla rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 698-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Äkkeküla lasketiiru kompleksi rajamine Narva Linnavolikogu 08.09.2011. a otsusega nr 113 kehtestatud Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 699-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 13 hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 700-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võidu pr 7 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 701-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tolli 27 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 702-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põllu tn 43 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 703-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Roosi tn 4 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 704-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Saialille tn 34 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 705-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (4. Paemurru 21 üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine, majandushoone rekonstrukeerimine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 706-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

46. Soodustuse määremine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva Joaoru puhkeala)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 707-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

47. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Tallinna maantee L2, Kreenholmi tänav L1, Võidu prospekt L1 ja L2, P. Kerese tn 22a ja Paul Kerese tänav L2 külmaveetorustiku V1040 rekonstrueerimiseks;
2. Paul Kerese tänav L1, Paul Kerese väljak, Energia tn 2a, 2b, 4b ja 4f, Energia põik ning Lasteaia tänav L2 külmaveetorustiku V1032 rekonstrueerimiseks;
3. Rakvere tänav L2 ja L3 ning Sepa tänaval külmaveetorustiku V1052 rekonstrueerimiseks;
4. Sepa tänaval külmaveetorustiku V1051 rekonstrueerimiseks;
5. Hariduse tänav L3, Vabaduse tänav L1 ja L2 ning Lavretsovi tänaval külmaveetorustiku V1037 rekonstrueerimiseks;
6. Spordi tänaval, Kreenholmi tänav L7, Kulgu tänav L2 Joala tn 18, Joala tänav L2 ja L4 külmaveetorustiku V1007 rekonstrueerimiseks;
7. Vassili Gerassimovi tänaval, Kooli põigul, Haigla tn 4 ja 6 ning V. Gerassimovi tn 3 külmaveetorustiku V1002 rekonstrueerimiseks;
8. Joala tänav L1, Joala tn 5b ja 7, Turu tänaval, Kalda tänav L2, Kalda tn 12h ja 12k kanalisatsioonitorustiku K1184 rekonstrueerimiseks;
9. Uusküla tn 17, Uusküla tänav J2, 26.Juuli tn 27 ja 26.Juuli tänav J1 kanalisatsioonitorustiku K1220 rekonstrueerimiseks;
10. 26.Juuli tn 4, 26.Juuli tänaval, Kreenholmi tänav L5 ja L6 külmaveetorustiku V1004 rekonstrueerimiseks;
11. A. Puškini tn 2a ja 3, Juhkentali tn 3, Aleksander Puškini tänav L1, Vaksali tänaval, 1.Mai tn 1, Bastrakovi tänaval, 1.Mai tänaval, Kiriku tänav L1 ning Igor Grafovi tänav L2 külmaveetorustiku V1024 rekonstrueerimiseks;
12. Joala tänav L1, Võidu park, V. Gerassimovi tn 12, 10, 2 ja 18a, Kreenholmi tn 39p, 39k, 39v, 50, 38 ja 42, Vassili Gerassimovi tänav J1, Kreenholmi tänav L5 ning 26.Juuli tn 1a kanalisatsioonitorustiku K1194 rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 708-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

48. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

2 Jõe tn 16 üksikelamu rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 709-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

49. Teekasutusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tallinna mnt 81 kinnistule rajatud gaasitankla platsile koos ehitatud platsi valgustuse- ja sademevee ärajuhtimise süsteemiga.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 710-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

50. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.püstitatud surugaasi tankla infotabloole koos ehitatud elektrimaakaabelliiniga;
2.püstitatud surugaasi tankla kompleksile (tankimissaar, gaasikompressorjaam, tehnoloogiline gaasitorustik, gaasitorustik, elektrimaakaabelliin;
3.reformimata riigimaal kuni Tallinna mnt 81 kinnistu piirini ehitatud gaasitorustikule.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 711-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

51. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Rahu tn 36, 38, 38a, 40, 46; Puškini tn 65,69; Kangelaste pr. 39, 41, 43, 45, 47a, 47b, 49, 53; Daumani tn 4, 12, 16, 18 asuva side õhuliinile kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 712-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

52. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. 5 Paemurru tn 7 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
2. 2 Jõe tn 16 garaaži ning piirdeaia püstitamiseks;
3. Peterburi mnt 2 sidekabli ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 713-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

53. Projekti „Tulles perele vastu“ kaasfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Projekti „Tulles perele vastu“ kaasfinantseeringu kinnitamine” eelnõu.

2. Volitada antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

54. Linna eelarve vahendite kasutamise lubamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 714-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

55. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 715-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013

56. Avaliku ürituse „Heinakuu Laat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 716-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2013