PrindiAbi

07.08.2013 - Korraline istung1. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kadastiku 23a ja 23b lao-ja tootmishoonele
2. Kadastiku 23a sprinkleri pumba keskusele ja tuletõrje veemahutile

Otsus/tulemused:
Töökorras 30.07.2013 vastu võetud korraldus nr 717-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2013

2. Riigihanke ''Hariduse tänava ehitustööd'' (144538) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihanke ''''"Hariduse tänava ehitustööd''''" (144538) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
31.07.2013 töökorras vastu võetud korraldus nr 718-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

3. Riigihanke „Rahu tänava ehitustööd” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihange '''''"Rahu tänava ehitustööd'''''"

Otsus/tulemused:
1.08.2013 töökorras vastu võetud korraldus nr 719-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

4. Munitsipaaleluruumi Uusküla 15-89 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 720-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

5. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt. 65-70 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 721-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

6. Ettekirjutuse tegemine (N.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 722-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

7. Ettekirjutuse tegemine (E.M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VolosdinaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 723-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

8. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.
2. Volitada Narva abilinnapea Tatjana Patsanovskajat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

9. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 724-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

10. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 725-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

11. Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 726-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

12. Narva Linnavalitsuse 09.01.2013 korralduse nr 8-k „Narva linna 2013.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse 09.01.2013 korralduse nr 8-k „Narva linna 2013.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 727-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

13. Narva linna 2013.aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva linna 2013.aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 728-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

14. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 729-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

15. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 730-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

16. Narvas Aleksandr Puškini tänav 33 asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ NARVA TEENEKATE ÕPETAJATE SELTS)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 731-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

17. Narvas Kangelaste prospekt 51a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ SEVERNÕI)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 732-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

18. Narva linna omandis oleva kinnistu 4. Roheline tänav koormamine reaalservituudiga kinnistu 4. Roheline tn 18 kasuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 733-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

19. Ostja kinnitamine (kinnistu A.Puškini tn 23a, Narva)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 734-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

20. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (Ilmar Priidel pärimisasi)

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 735-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

21. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jõesuu 5 üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 736-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

22. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Parve 6 üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 737-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

23. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektri tn 5 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 738-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

24. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vaarika tn 11 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 739-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

25. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 740-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

26. Maa ostueesõigusega erastamine Majaka tn 22

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamine
Majaka tn 22

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 741-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

27. Maa ostueesõigusega erastamine Varsakabja tn 27

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamine
Varsakabja tn 27

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 742-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

28. Maa ostueesõigusega erastamine Majaka tn 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamine
Majaka tn 16

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 743-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

29. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Sibula tn 21

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Sibula tn 21

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 744-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2013

30. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kaalika tn 33

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kaalika tn 33

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 745-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

31. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vesiroosi tn 53

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Vesiroosi tn 53

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 746-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

32. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kaalika tn 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kaalika tn 9

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 747-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kaalika tn 50

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kaalika tn 50

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 748-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

34. Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Välgu tn 34, Narva Linnavalitsuse 22.05.2000.a. korralduse nr 1340-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamise
menetluse lõpetamine ja maa riigi
omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Välgu tn 34,
Narva Linnavalitsuse 22.05.2000.a.
korralduse nr 1340-k kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 749-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

35. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1.Tallinna mnt 64, 64a, Tallinna maantee L5 elektri maakaabelliinile;
2.Elektrijaama tee 59 osaliselt lammutatud puistesõlme- ja kütusepurustushoonele;
3.Kadastiku tn 23a, 23b, 25a püstitatud piirdeaiale;
4.Kulgu tn 8 rekonstrueeritud ning laiendatud tootmishoonele;

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 750-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

36. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Jõe tn 1 ja 3 ehitatud ning heakorrastatud Jõe sadama territooriumile.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 751-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

37. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Jääraku tn 157 aiamaja püstitamiseks;
2. Puhangu tn 14 üksikelamu püstitamiseks;
3. Elektrijaama tee 91 puidutöötlemise hoone rekonstrueerimiseks ning puidu ladestamiseks avatud platsi ehitamiseks;
4. Vaarika tn 16 aiamaja rekonstrueerimiseks;
5. Päikese tn 13 üksikelamu ning majandushoone püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 752-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

38. kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Jääraku tn 157 piirdeaia püstitamiseks;
2. Puhangu tn 14 kõrvalhoone rekonstrueerimiseks;
3. Vaarika tn 16 piirdeaia püstitamiseks,
4. Päikese tn13 piirdeaia püstitamiseks;
5. Koidula tn 4 korteris nr 15 tehnosüsteemide muutmiseks.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 753-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

39. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva ülekäigukohtade lisavalgustuse ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 754-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

40. Narva Linnavalitsuse 04.04.2012 korralduse nr 289-k „Ehituslubade väljastamine“ punkti 3.6 ja ehitusloa nr 22400 kehtetuks tunnistamine ning Kadastiku 57l hoone rekonstrueerimiseks ehitusloa ja kasutusluba väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kadastiku tn 57l rekonstrueeritud tootmis- ja administratiivhoonele

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 755-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

41. Riigihanke '''''''''''''''"Karja tn 3 , Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine '''''''''''''''" avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Riigihanke ''''''"Karja tn 3 , Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine ''''''" avatud hankemenetluse algatamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 756-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

42. Riigihanke „Narva Laste Loomemaja territooriumi heakorra projekteerimine ja osaline teostamine” (viitenumber 144071) tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Riigihanke „Narva Laste Loomemaja territooriumi heakorra projekteerimine ja osaline teostamine” (viitenumber 144071) tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 757-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2013

43. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 758-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

44. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 759-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

45. Avaliku ürituse „Narva Lahing” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 760-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

46. Avaliku ürituse „Narva Energiajooks” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 761-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

47. Avaliku ürituse „Narva Maxima Koolilaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 762-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

48. Avaliku ürituse „Narva Suvelaat 2013” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 763-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

49. Avaliku ürituse „N+Fest” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 764-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

50. Avaliku ürituse “ Vana Narva kontserdisarja avakontserdid.” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 765-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013

51. Ilutulestiku korraldamine (09.-10.08.2013 OÜ Tulekild Pürotehnika)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 766-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2013