PrindiAbi

21.08.2013 - Korraline istung1. Linnavara võõrandamine (kinnistu Võidu prospekt 17, Narva)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

09.08.2013 töökorras vastu võetud protokolliline otsus.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Linnavara võõrandamine (kinnistu Võidu prospekt 17, Narva)“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

2. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 767-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

3. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 768-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

4. Munitsipaaleluruumi 26. Juuli 7-40 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 769-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

5. Narva Linnavalitsuse 27.05.2013.a. korralduse nr 464-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.15 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 770-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

6. Munitsipaaleluruumi aadressil Turu 3-26 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 771-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

7. Munitsipaaleluruumi aadressil Uusküla 15-89 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 772-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

8. Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 12-25 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 773-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

9. Munitsipaaleluruumi Narvas aadressil Suur tänav 17-31 üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 774-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

10. Munitsipaaleluruumi Mõisa tänav 5-82 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Protokolliline otsus

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Munitsipaaleluruumi Mõisa tänav 5-82 Narvas otsustuskorras võõrandamine'" vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

11. Narvas Linda tn 4 hoones asuvate 5. korruse ruumide kasutusse andmiseks korraldatud suulise avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (OÜ LazerGames)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 775-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

12. Munitsipaaleluruumi aadressil Linda 7-30 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Protokolliline otsus

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Munitsipaaleluruumi aadressil Linda 7-30 Narvas üürile andmine'" vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

13. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kaalika tn 30

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kaalika tn 30

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 776-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

14. Tee-ehitusloa andmine Aleksander Puškini tänava sõidu-ja kõnnitee rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 777-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

15. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Kangelaste prospekt 10b korterelamus rekonstrueeritud soklile.
2.Linda tn 4 rekonstrueeritud mitteeluruumile M3 arhiivi tarbeks.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 778-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

16. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Lehise tn 79 majandushoone püstitamiseks;
2.Roosi tn 4 sauna ning piirdeaia püstitamiseks;
3. Muraka tn 19 abihoone ning piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 779-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

17. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. A. Puškini tn 65 korteri nr 36 rekonstrueerimiseks;
2. Tallinna mnt 6 ja Tallinna mnt 13 kinnistute juures ülekäigukohtade valgustuse ehitamiseks;
3. Kerese tänava ja Võidu prospekti ristmiku ülekäigukohtade valgustuse ehitamiseks;
4. Kadastiku tn 25b, 23c ja Kadastiku tänava T5 elektri 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks;
5. Savi tn 9 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
6. Hariduse tn 13 hoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks büroo- ja kaubandushooneks.
7. Lehise tn 79 aiamaja püstitamiseks;
8. Roosi tn 4 aiamaja püstitamiseks;
9. Tallinna mnt 18 korteri number 3 rekonstrueerimiseks ilusalongiks.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 780-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

18. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Pärna tn 36

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Pärna tn 36

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 781-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

19. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Virmalise tn 23

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Virmalise tn 23

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 782-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

20. Maaüksusele aadressi määramine (Kreenholmi tn 23c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 783-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

21. Maaüksusele aadressi määramine (Kreenholmi tn 31a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 784-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

22. Maaüksusele aadressi määramine (Kreenholmi tn 41)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 785-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

23. Maaüksusele aadressi määramine (Tallinna mnt 59a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 786-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

24. Maaüksusele aadressi määramine (Uusküla tanav J4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 787-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

25. Maaüksusele aadressi määramine (Vaivara tn 10b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 788-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

26. Maaüksusele aadressi määramine (Äkkeküla tee L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 789-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

27. Riigihanke „A.Puškini tänava 1.etapi ehitustööd“ (144914) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihanke „A.Puškini tänava 1.etapi ehitustööd“ (144914) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 790-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

28. Riigihanke „Narva Laste Loomemaja mööbli ning arvuti- ja kontoritehnika tarne koos paigaldusega” (viitenumber 144708) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihanke „Narva Laste Loomemaja mööbli ning arvuti- ja kontoritehnika tarne koos paigaldusega” (viitenumber 144708) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 791-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, A-A. Tiimanni tn 13a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 792-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, A-A. Tiimanni tn 15a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 793-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

31. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tallinna mnt 58a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 794-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

32. Tallinna mnt 4b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Protokolliline otsus

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Tallinna mnt 4b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva peaarhitekt Peeter Tambut antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

33. Tallinna mnt 4c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Protokolliline otsus

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Tallinna mnt 4c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva peaarhitekt Peeter Tambut antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 59 peahoone osaline lammutamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 795-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 59 peahoone otsaseina väljaehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 796-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vabaduse tn 6 hoone esimese korruse ruumide kohvikuks rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 797-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 51 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 798-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Energia tn 2b ajutiste kioskite ja neid ümbritseva territooriumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 799-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

39. Narva Linnavalitsuse 12.06.2013 korralduse nr 536-k ''Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vabaduse tänav J2'' punkti 3 alapunkti 3.3 muutmine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 800-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 43 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 801-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

41. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansis oleva põhivara kõlbmatuks tunnistamine, bilansist mahakandmine ja hävitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 802-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

42. Valimisjaoskondade moodustamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Vastu võetud määrus nr 31
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

43. Arvutustehnika hankimine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Kuulutada välja riigihange '"Arvutustehnika ostmine'" lihthanke hankemenetlus

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 803-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

44. Narva Linnavalitsuse infoturbepoliitika

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Infoturbepoliitika on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud määrus nr 32
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

45. Avaliku ürituse „STOP SUMMER 2013” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 804-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013

46. Loa andmine ümbermatmiseks

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 805-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2013

47. Avaliku ürituse „Kapid tühjaks“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 806-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2013