PrindiAbi

04.09.2013 - Korraline istung1. Riigihanke ''Narva linna 14. elamukvartali drenaažisüsteemi ehitamine'' avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke ''Narva linna 14. elamukvartali drenaažisüsteemi ehitamine'' avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
27.08.2013 töökorras vastu võetud korraldus nr 807-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2013

2. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Hariduse tänava ehitustööd)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
27.08.2013 töökorras vastu võetud korraldus nr 808-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2013

3. Kirjaliku nõusoleku andmine (Hariduse tn 22)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Hariduse tn 22 kinnistul Kalevi staadionil jalgpallitabloo paigaldamine

Otsus/tulemused:
29.08.2013 töökorras vastu võetud korraldus nr 809-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2013

4. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
29.08.2013 töökorras vastu võetud korraldus nr 810-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2013

5. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
30.08.2013 töökorras vastu võetud korraldus nr 811-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.08.2013

6. Avatud hankemenetluse „Viktoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse sisustuse soetamine“ (viitenumber 144933) lõpetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Avatud hankemenetluse „Viktoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse sisustuse soetamine“ (viitenumber 144933) lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 812-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

7. Riigihanke '''''"Lõviskulptuuride valmistamine Narva promenaadi jaoks'''''" (viitenumber 145083) avatud hankemenetluse lõpetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Riigihanke ''''"Lõviskulptuuride valmistamine Narva promenaadi jaoks''''" (viitenumber 145083) avatud hankemenetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 813-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

8. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilansis oleva põhivara kõlbmatuks tunnistamine, bilansist mahakandmine ja hävitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 814-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

9. Hoolduse seadmine N.U.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 815-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

10. Hoolduse seadmine E.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 816-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

11. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korraldust vastavalt Sotsiaalabiameti ja Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 817-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

12. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada korraldust Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlusele.
2.Võtta vastu korraldus nr 818-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

13. Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
2.2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

14. Aleksander Puškini ja Joala tänavaid ühendava viadukti maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
2.2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

15. Tallinna mnt 59a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Tallinna mnt 59a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

16. Kreenholmi tn 31a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Kreenholmi tn 31a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

17. Kreenholmi tn 41 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Kreenholmi tn 41 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

18. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Aleksander Puškini tänav J9

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 819-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

19. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 1. Jõe tänav L5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 820-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

20. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vahtra tn 4a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 821-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

21. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kanepi tn 5 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 822-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

22. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 12 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine ja laiendamine ning piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 823-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

23. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oru 51 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 824-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

24. Projekteerimistingimuste kinnitamine (1. Jõe 22 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 825-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

25. Kohanime määramine (Kalev Fama)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Muuta korralduse eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 826-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

26. Tee-ehitusloa andmine bussipeatuste ootepaviljonide asendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aleksander Puškini tänav L2, L1 ja L4, A. Puškini tn 8, Kangelaste prospekt L2 ja L3, Kreenholmi tänav L5, Tallinna maantee L1, L2 L3 ja L4 viieteistkümne bussiootepaviljonide asendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 827-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

27. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Laastu tn 45 aiamaja püstitamiseks;
2. Väike-Äkke grillimiskohtade ja lastemänguväljaku püstitamiseks;
3. Liblika tn 219 aiamaja püstitamiseks;
4. Kadastiku tn 57 hoone (ehr kood 118004193) laiendamiseks;
5. A. Puškini tn 10a ja 12, Tuleviku tn 10a, Aleksander Puškini tänav L3 ja T1 ning Peetri plats elektri maakaabelliini ehitamiseks;
6. Vahtra tn 5 angaari ja kontorsoojaku koos vajalike tehnorajatistega püstitamiseks ja hoone (ehr kood 118007225) laiendamiseks;
7. A. Juhhanovi tn 5 kolme peremaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 828-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

28. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Kadastiku 39b püstitatud laohoonele, valvurimajale, piirdeaiale
ning tuletõrjeveemahutile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 829-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

29. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kangelaste prospekt 11b püstitatud lastemänguväljakule

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 830-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

30. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter tambu

1. Vahtra tn 5 elektri maakabelliini ja gaasitorustiku ehitamiseks ning piirdeaia püstitamiseks;
2. Okka tn 608 garaaži ja piirdeaia püstitamiseks;
3. Liblika tn 219 majandushoone püstitamiseks;
4. Laastu tn 45 piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 831-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

31. Riigihanke „Kontsessioon korraldatud jäätmeveoks Narva linnas“ (viitenumber 139462) avatud hankemenetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 832-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

32. Riigihanke „ Narva Arhiivi riiulite ostmine ” avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihanke (viitenumber 145066)„ Narva Arhiivi riiulite ostmine ” avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 833-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

33. Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 834-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

34. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansis oleva põhivara kõlbmatuks tunnistamine, bilansist mahakandmine ja hävitamine

Esitaja:
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 835-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

35. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 836-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

36. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 837-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

37. Narva Lasteaia Pingviin arengukava 2013-2018 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 33
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

38. Narva munitsipaalkooli tööjõukulude arvutamise kriteeriumide kinnitamine eelarve koostamisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 34
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2015

39. Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna tegeliku maksumuse kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 838-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

40. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Kuni 31.05.2014. a Narva Paemurru Spordikooli poksisaali tasuta kasutusse andmine MTÜ-le Poksiklubi Kreenholm (registrikood 80359590) poksitreeningute korraldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 839-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

41. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Narvas aadressil Jõesuu tänav 78 asuva maa-ala (katastritunnus 51103:004:0015, üldkasutatav maa 100%) osa üldpinnaga 38129 m² kasutusse andmine tähtajaga 5 aastat MTÜ-le Ice Drive (registrikood 80337558) spetsialiseeritud libeda kattega õppeväljaku ehitamiseks B-kategooria mootorsõiduki juhtide väljaõpetamiseks, rakendades üüritasu arvestamisel madalamat koefitsienti 0,2.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 840-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

42. Narva Linna Aukodaniku nimetuse andmise kord

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

43. Avaliku ürituse „Narva Maxima Sügislaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 841-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

44. kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Karja tn 6c hoones rekonstrueeritud narko- ja alkoholisõltlaste ambulatoorse teenindamise keskusele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 842-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2013

45. Narva Eesti Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 843-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2013