PrindiAbi

16.10.2013 - Korraline istung1. Narva Linnavolikogu 21.02.2013. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 04.10.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 21.02.2013. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine” eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.10.2013

2. Narva 2013 aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva 2013a aasta eelarve muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.10.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnapead Tarmo Tammistet antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.10.2013

3. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

PÄIKESE PAGAR OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel „Maxima Oktoobrilaat “ kaupluse „Maxima“ parklas


töökorras vastuvõtmine

Otsus/tulemused:
töökorras 8.10.2013 vastu võetud nr 956-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.10.2013

4. Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 957-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

5. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 958-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

6. Narva Linnavalitsuse 26.06.2013 korralduse nr 581-k „Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse 26.06.2013 korralduse nr 581-k
„Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine“
muutmine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud ettepanekule ning eraldada Sky Drive MM-l osalemiseks 500 eurot.
2. Võtta vastu korraldus nr 959-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

7. Volitamine alaealise V.M. huvide esindamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 960-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

8. Volitamine alaealise V.M. huvide esindamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 961-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

9. Volitamine alaealise R.K huvide esindamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 962-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

10. Alaealisele lapsele ettenähtud peretoetuse ja puudega lapse toetuse maksmise peatamine ning jätkamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 963-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

11. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine R.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 964-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

12. Hoolduse seadmine E.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 965-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

13. Hoolduse seadmine A.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 966-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

14. Narvas Koidula tn J1 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KORTERIÜHISTU SUUR VIIS NARVA)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 967-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

15. Narva linna omandis oleva Narvas Peterburi mnt 2 asuva kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega Riigi Kinnisvara AS-i kasuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 968-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

16. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kreenholmi tänav J4 ja Kreenholmi tn 25 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 969-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

17. Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 970-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

18. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

P. O INVEST CAPITAL OÜ poolt jaemüük baaris aadressil Kangelaste 2.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 971-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

19. Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

20. Tallinna mnt 6c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Tallinna mnt 6c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

21. Vahtra tänav J3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Vahtra tänav J3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

22. Vahtra tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Vahtra tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

23. Vaivara tn 10b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Vaivara tn 10b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

24. Uusküla tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Uusküla tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

25. Äkkeküla tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Äkkeküla tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

26. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pähklimäe tn 4d

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 972-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 26. Juuli tn 15a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 973-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

28. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Mulla tn 237

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Mulla tn 237

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 974-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

29. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Luige tn 19

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Luige tn 19

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 975-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

30. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kaalika tn 17a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kaalika tn 17a


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 976-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

31. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Nelgi tn 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Nelgi tn 16


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 977-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

32. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Krookuse tn 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Krookuse tn 18


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 978-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kalle tn 42

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kalle tn 42


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 979-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

34. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 980-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

35. Mätta tn 1 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 981-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

36. Maaüksusele aadressi määramine (Puuvilla tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 982-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

37. Maaüksusele aadressi määramine (Puuvilla tänav L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 983-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

38. Koha-aadressi korrastamine (Äkkeküla tee T1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 984-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tootmishoone rekonstrueerimine ja laiendamine Narva Linnavolikogu 20.06.2013. a otsusega nr 51 kehtestatud Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 985-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadastiku tn 29a kinnistule tootmishoone püstitamine Narva Linnavolikogu 04.10.2012. a otsusega nr 118 kehtestatud Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 986-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 7a kinnistule vedelgaasi tankla rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 987-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (1. Paemurru tn 24a garaažiboksi püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 988-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tibu tn 44 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 989-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Krookuse tn 6 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 990-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vaigu tn 941 aiamaja ja sauna laiendamine ning rekonstrueerimine, garaaži krundil ümberpaigutamine, rajatiste ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 991-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sinika tn 30 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning rajatiste ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 992-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

47. Riigihanke „Narva avalike mänguväljakute tehniline hooldus 2014” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 993-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

48. Raieloa väljastamine (Merko Ehitus Eesti AS)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 994-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

49. Raieloa väljastamine (MTÜ ICE DRIVE)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 995-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

50. Tee-ehitusloa andmine osaliselt Kulgu tänava L2 ja osaliselt Kulgu tn 5 parkla ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 996-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

51. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. A. Daumani tn 17 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (otsaseinte soojustamine, solki ja sillutisriba remont, trepikodade varikatuste rekonstrueerimine katte asendamisega, korterite rõdude viimistlemine profiilplekiga, keldrikorruse, katusekorruse ja kuivatusruumide aknaplokkide asendamine);
2. A. Puškini tn 23a kahe ehitiste täielikuks lammutamiseks;
3. 6.Paemurru tn 13 üksikelamu rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 997-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

52. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Krüsanteemi tn 36 abihoone püstitamiseks ja majandushoone rekonstrueerimiseks;
2. Pikse põik 5 piirdeaia püstitamiseks;
3. 1.Paemurru tn 7 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 998-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

53. Kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tolli tn 25 ja Tolli tn 27 välisveetorustiku ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 999-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

54. Narva Linnavalitsuse 17.03.2004. a määruse nr 205 „Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest” muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 36
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

55. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1000-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

56. Narva Lasteaia Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1001-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

57. Narva Lasteaia Kakuke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1002-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

58. Narva Lasteaia Ojake hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1003-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

59. Narva Lasteaia Kuuseke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1004-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

60. Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1005-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

61. Narva Lasteaia Marjake hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1006-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

62. Narva Lasteaia Väikevend hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1007-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

63. Narva Lasteaia Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1008-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

64. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1009-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

65. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1010-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

66. Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1011-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

67. Narva Lasteaia Kuldkalake hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1012-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

68. Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2014-2016” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1013-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

69. Riigihanke „Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2014-2016“avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1014-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2013

70. Riigihanke '''''"ISKE rakendamine Narva Linnavalitsuses '''''" läbiviimine

Esitaja: Linnakantselei

ISKE on infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbe süsteem. ISKE rakendamise eesmärk on tagada infosüsteemides töödeldavatele andmetele piisava tasemega turvalisus. Süsteem on loodud eelkõige riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel kasutatavatele infosüsteemidele ning nendega seotud infovaradele turvalisuse tagamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1015-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2013