PrindiAbi

30.10.2013 - Korraline istung1. Riigihanke Narva linna haljasalade hooldustööd 2014 avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke Narva linna haljasalalde hooldustööd 2014 avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 23.10 2013 vastu võetud korraldus nr 1016-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

2. Konkursi ''Narva Ettevõtja 2013'' väljakuulutamine, konkursikomisjoni moodustamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Konkursi "Narva Ettevõtja 2013" väljakuulutamine, konkursikomisjoni moodustamine

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1017-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

3. Ettevõtte tegevusvaldkonna kustutamine majandustegevuse registrist

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
Külalised: Andrei Matvejev, Boriss BatovOtsus/tulemused:
Tagasi lükata.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

4. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1018-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

5. Narva Linnavalitsuse 18.11.2009 korralduse nr 1346-k “Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine” muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule.
2. Vastu võtta korraldus nr 1019-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

6. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

ASTRI BUFFET OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel „IMEDE ÖÖ“ 08.11.2013.a.aadressil Tallinna mnt.41, Narva linn

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1020-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

7. Narva Linnavalitsuse 09.01.2013 korralduse nr 8-kNarva linna 2013.a eelarve alaeelarvete kinnitamineasutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse 09.01.2013 korralduse nr 8-k
„Narva linna 2013.a eelarve alaeelarvete kinnitamine
asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1021-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

8. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1022-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

9. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1023-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

10. Peretoetuse maksmise peatamine lapse kasuvanemale ja peretoetuse maksmise jätkamine lapse emale

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1024-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

11. Loa andmine R.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1025-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

12. Volitamine alaealise M.S huvide esindamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1026-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

13. Volitamine alaealise A.S huvide esindamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1027-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

14. Volitamine alaealise S.S huvide esindamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1028-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

15. Volitamine alaealise V.S huvide esindamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1029-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

16. Hoolduse seadmine R.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1030-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

17. Hoolduse seadmine J.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1031-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

18. Hoolduse seadmine I.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1032-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

19. Uusküla tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Uusküla tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.11.2013

20. Uusküla põik T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Uusküla põik T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.11.2013

21. Uusküla põik T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Uusküla põik T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.11.2013

22. Uusküla põik T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Uusküla põik T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.11.2013

23. Puuvilla tänav L2 ja Puuvilla tänav L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Puuvilla tänav L2 ja Puuvilla tänav L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.11.2013

24. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Väikesaare tänav P1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1033-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

25. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Sepa põik J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1034-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

26. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Paul Kerese tn 8a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1035-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

27. Maa ostueesõigusega erastamine Osja tn 51

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Osja tn 51


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1036-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

28. Maa ostueesõigusega erastamine Valguse tn 25 ja Valguse tn 25a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Valguse tn 25 ja Valguse tn 25a


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1037-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

29. Maa ostueesõigusega erastamine Aniliini tn 39

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Aniliini tn 39


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1038-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

30. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1039-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

31. Maaüksusele aadressi määramine (Rahu tn 14b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1040-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

32. Maaüksusele aadressi määramine (Võidu prospekt 8c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1041-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

33. Kohanime määramine (Sutthoffi park)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1042-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

34. Elektrijaama tee 106 kinnistu maa sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1043-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

35. Arvamuse andmine Vaksali tn 22 Narva raudteejaama ajutise ooteplatvormi püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1044-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vestervalli tn 9 noortekeskuse hoone rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1045-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vabaduse tn 15 ehitiste rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1046-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 54 hooneosa autoremonditöökojaks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1047-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere 38 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1048-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aniliini tn 35 aiamaja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1049-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pinna tn 14a aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone rekonstrueerimine ning rajatiste ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1050-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õuna tn 7 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, sauna ning rajatiste ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1051-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pärna tn 37 aiamaja ja sauna laiendamine ning rekonstrueerimine, rajatiste ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1052-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

44. Raieloa väljastamine (AS Viimsi Keevitus)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1053-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

45. Raieloa väljastamine (OÜ Astlanda Ehitus)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1054-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

46. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (JCDecaux Eesti OÜ)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1055-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

47. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1056-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

48. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1057-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

49. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kreenholmi tn 24a korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (soklikorruse välisseinte soojustamine ja vooderdamine);
2. Okka tn 617 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Mõisa tn 12 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (otsaseinte soojustamine);
4. Kuu tn 41 aiamaja rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1058-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

50. Ehitusloa väljastamine V. Gerassimovi tn 20 korteri nr 9 rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1059-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

51. Tee-ehitusloa andmine osaliselt reformimata riigimaal ja osaliselt Vahtra tn 5 parkla ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1060-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

52. Tee-ehitusloa andmine osaliselt M. Maslovi tänava ja osaliselt M. Maslovi tn 1 parkla ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1061-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

53. Tee-ehitusloa andmine Partisani tn 2 territooriumil sõidutee, parkla ja kõnnitee rajamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1062-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

54. Kasutuslubade väljstamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Kadastiku tänav T1, Kadastiku tänav J2 ehitatud Teele 1
2.Kadastiku tänav T5 ehitatud Teele 2

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1063-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

55. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Hariduse tn 22 püstitatud jalgpallitabloole,
2. Haigla tn 1 püstitatud piirdeaiale ning ehitatud katussalule, kanalisatsioonile, soojustrassile, välisveetorustikule ja väliselektrivarustusele,
3. Kalda tn 1 rekonstrueeritud palvemajahoonele,
4. Kulgu tn 5 laiendatud tootmishoonele,
5. Kreenholmi tn 42 korterelamu rekonstrueeritud otsaseintele,
6. Kangelaste pr 19 korterelamus rekonstrueeritud korterile nr 46,
7. A Puškini tn 69 korterelamus rekonstrueeritud korteritele nr 1- 48,
8. Hariduse tn 22, 22a, 22b ehitatud ehitistele.

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1064-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

56. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tallinna maantee L5 katastritunnus 51103:005:0006, Rahu tn lõik 3 katastritunnus 51103:005:0045, Tallinna maantee 60 katastritunnus 51102:003:0010; Tallinna maantee L4 katastritunnus 51102:003:0038, Tallinna maantee 52 katastritunnus 51102:003:0005; Tallinna maantee L2 katastritunnus 51101:004:0118, Kreenholmi tänav L1 katastritunnus 51101:005:0047 foorisüsteemidele

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1065-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

57. Kirjaliku nõusoleku ning tee-ehitusluba väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. A. Puškini tn 61 kinnistu piiramiseks piirdeaia ehitamiseks
2. A. Puškini tn 61 ümbritsetud piirdeaiaga kinnistu osale sisse- ja väljasõidule ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1066-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

58. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Okka tn 617 sauna laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Pärna tn 39 piirdeaia püstitamiseks;
3. Partisani tn 2 piirdeaia püstitamiseks;
4. Kuu tn 41 majandushoone, abihoone ning kasvuhoone püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1067-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

59. Nõusoleku andmine väikeklassi moodustamiseks Narva Soldino Gümnaasiumis

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1068-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

60. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Sädemeke rühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1069-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

61. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Väikevend liitrühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1070-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

62. Narva Lasteaia Kirsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1071-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

63. Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1072-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

64. Narva Lasteaia Pingviin hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1073-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

65. Narva Lasteaia Käoke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1074-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

66. Narva Lasteaia Cipollino hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1075-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

67. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1076-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

68. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linn Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linn Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1077-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

69. Ilutulestiku korraldamine (16.11.2013 OÜ Tulekild Pürotehnika)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1078-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

70. Avaliku ürituse „Narva Maxima Isadepäeva laat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1079-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

71. Munitsipaaleluruumi Võidu pr. 3-43 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1080-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

72. Munitsipaaleluruumi Grafovi 18-5 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1081-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

73. Munitsipaaleluruumi A.A. Tiimanni 18c-137 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Pr.Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1082-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

74. Munitsipaaleluruumi aadressil Malmi 10-32 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1083-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

75. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1084-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2013

76. AS Heakorrastus esindaja nimetamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1085-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2013