PrindiAbi

11.12.2013 - Korraline istung1. Narva Linnavolikogu 22.11.2012 otsuse nr 133 'Projekti 'Joaoru puhkeala arendamine'omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine' muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Pr Šibalova taotlusel töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 03.12.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1. 1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2013

2. Konkursi väljakuulutamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 05.12.2013 vastu võetud korraldus nr 1195-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.12.2013

3. Ilutulestiku korraldamine (06.12.2013 OÜ Bindelle)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 06.12.2013 vastu võetud korraldus nr 1196-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2013

4. Narva Muusikakooli üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Narva Muusikakooli üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1197-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

5. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korraldust vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1198-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

6. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondi muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1199-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

7. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1200-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

8. Munitsipaaleluruumi aadressil Uusküla 7-62 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1201-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

9. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr. 36-72 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1202-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

10. Hoolduse seadmine I.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1203-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

11. Hoolduse seadmine J.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1204-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

12. Hoonestusõiguse seadmine kinnistule aadressil Võidu tn 2, Narva, OSAÜHING GENEVA (registrikood 10338183) kasuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.12.2013

13. Narvas A. Juhhanovi tn 5 asuva kinnistu jagamisel moodustatavate kruntide sihtotstarvete muutmise ning hoonestusõiguse seadmise loa taotlemine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narvas A. Juhhanovi tn 5 asuva kinnistu jagamisel moodustatavate kruntide maa sihtotstarvete muutmise ning hoonestusõiguse seadmise loa taotlemiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Linnavara osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.12.2013

14. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Tallinna mnt 30, Võidu pr 2 ja Mõisa pargi koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1205-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

15. Konkursi “Narva Ettevõtja 2013” võitjate tunnustamine.

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Konkursi “Narva Ettevõtja 2013” võitjate tunnustamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1206-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

16. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1207-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

17. Narva Linnavalitsuse 13.11.2013 korralduse nr 1099-k muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1208-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

18. Sutthoffi park maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Sutthoffi park maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.12.2013

19. Sutthoffi kaldapealne maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Sutthoffi kaldapealne maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

20. Salmeaed maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Salmeaed maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

21. Tallinna mnt 46a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Tallinna mnt 46a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

22. Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2014-2016“ (146753) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2014-2016“ (146753)
avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1209-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

23. Riigihanke Narva linna haljasalade hooldustööd 2014 (147124) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1210-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

24. Kangelaste prospekt 11b maaüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1211-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

25. Vindi tn 9 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vindi tn 9 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1212-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

26. Vindi tn 11 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vindi tn 11 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1213-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

27. Leesika tn 28 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Leesika tn 28 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1214-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

28. Nartsissi tn 131 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Nartsissi tn 131 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1215-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

29. Piibelehe tn 21 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Piibelehe tn 21 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1216-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

30. Taevasina tn 8 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Taevasina tn 8 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1217-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

31. Sädeme tn 18, Sädeme tn 18a teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Sädeme tn 18, Sädeme tn 18a
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1218-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

32. Pingviini tn 94 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Pingviini tn 94 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1219-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

33. Tihase tn 16 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tihase tn 16 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1220-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

34. Vesiroosi tn 36 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vesiroosi tn 36 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1221-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

35. Leinakase tn 27 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Leinakase tn 27 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1222-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

36. Varblase tn 23 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Varblase tn 23 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1223-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

37. Looduse tn 78 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja `Sibalova

Looduse tn 78 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1224-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

38. Murdlaine tn 16 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Murdlaine tn 16 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1225-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

39. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Näkineiu tn 193)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Näkineiu tn 193) ja Narva Linnavalitsuse
17.05.2000 korralduse nr 1278-k alapunkti 1.7
kehtetuks tunnistamine

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1226-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

40. Vee tn 145 maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja `Sibalova

Vee tn 145 maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1227-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

41. Jõesuu tn 48a ja Jõesuu tn 50 katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1228-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

42. Maaüksusele aadressi määramine (August Weizenbergi tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1229-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

43. Maaüksusele aadressi määramine (August Weizenbergi tänav L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1230-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

44. Maaüksusele aadressi määramine (Kase tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1231-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

45. Maaüksusele aadressi määramine (Männi tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1232-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

46. Maaüksusele aadressi määramine (Vaikne põik)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1233-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

47. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kreenholmi tn 31a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1234-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

48. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kreenholmi tn 41

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1235-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

49. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tallinna mnt 4b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1236-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

50. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väike-Äkke kinnistule, Jalgratta teele, Jalgratta tee 8 kinnistule, Suur-Äkke kinnistule, reformimata Mätta tänavale......ja trafoalajaamade rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väike-Äkke kinnistule, Jalgratta teele, Jalgratta tee 8 kinnistule, Suur-Äkke kinnistule, reformimata Mätta tänavale, Rahu tänavale, reformimata Äkkeküla tee lõigule kergliiklusteede võrgustiku rajamine, Äkkeküla tee T1 kinnistule parkla rajamine, Äkke kinnistule ja Äkkeküla tee kinnistule Pähklimäe tänava pikenduse väljaehitamine alates Rahu tänavast kuni aiandusühistuni Jubileinõi aiad ning sademeveekanalisatsiooni, tänavavalgustuse ja trafoalajaamade rajamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1237-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

51. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 30 mitteeluruumi M1 veterinaarkliinikuks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1238-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

52. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 32 – 156, 160 eluruumide rekonstrueerimine ning nende vahelise ava ja sisetrepi ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1239-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

53. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rõõmu tn 41 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1240-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

54. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Betooni 13 üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1241-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

55. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Uusküla tn 9 korteri nr 93 rekonstrueerimiseks;
2. 4.Roheline tn 18 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Kreenholmi tn 72, Kulgu tn 1 ja Kulgu tänav L1elektri maakaabelliini ehitamiseks;
4. Kummeli tn 8 aiamaja püstitamiseks;
5. Sõstra tn 16 majandushoone püstitamiseks;
6. Priimula tn 117 majandushoone püstitamiseks;
7. Lahe tn 52 aiamaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1242-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

56. Tee-ehitusloa andmine Tallinna mnt 52 ja 52a parkimisplatsi laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1243-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

57. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. A-A.Tiimanni tn 17 korterelamule rekonstrueeritud otsaseintega, trepikodade akende- ja varikatustega ja lodžade piiretega;
2. Kuu tn 41 rekonstrueeritud aiamajale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1244-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

58. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väljastada järgmisele ehitisele kasutusluba:
1. Turu tänava välisvalgustusele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1245-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

59. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Kummeli tn 8 sauna ja piirdeaia püstitamiseks;
2. 4.Roheline tn 18 piirdeaia püstitamiseks;
3. Vee tn 177 puurkaevu rajamiseks;
4. Lahe tn 52 majandushoone püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1246-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

60. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.12.2013

61. Narva Linnavalitsuse 26.06.2013. a korralduse nr 610-k „Narva Koorikooli ruumide tasuta kasutusse andmine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1247-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

62. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kuuseke liitrühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1248-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

63. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Tareke rühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1249-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

64. Narva linna vapi kasutamisest

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
1.Õnnenööpide kogus - 2000 tk
2. Lubada jagada vabatahtliku annetuse eest.
3. Võtta vastu korraldus nr 1250-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

65. Avaliku ürituse „Põhjaõue Talvelaat 2013” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1251-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013

66. Avaliku ürituse „Narva Maxima Jõululaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1252-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2013