PrindiAbi

20.12.2013 - Korraline istung1. Riigihanke '''''''''''''''''''"Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2014-2016'''''''''''''''''''" (146977) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1253-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2013

2. Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse piirmäära kinnitamine 2013.aastaks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Töökorras 13.12.2013 vastu võetud määrus nr 42
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.12.2013

3. Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Oleg ŠtšeglovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1254-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

4. Kinnistu üleandmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1255-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

5. Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a
korralduse nr 1-k „Narva linna 2013. aasta eelarve
lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1256-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

6. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele
2.Võtta vastu korraldus nr 1257-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

7. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele
2. Mitte rahuldada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti taotlust AÜ-le Düün 275,08 euro eraldamiseks.
3.Võtta vastu korraldus nr 1258-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

8. Narva Linnavalitsuse 09.01.2013 korralduse nr 8-k „Narva linna 2013.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 09.01.2013 korralduse nr 8-k „Narva linna 2013.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1259-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.01.2014

9. Riigihanke „Viktoria bastioni ekspositsiooni lavastuste ja mannekeenide valmistamine“

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Riigihanke „Viktoria bastioni ekspositsiooni lavastuste ja mannekeenide valmistamine“
avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1260-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

10. Narva linna omandis oleva kinnisasja Kulgu tänav L1 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1261-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

11. Narvas Peetri plats 3 hoones asuva avaliku tualeti ruumide tasuta kasutusse andmine (OÜ Stroiestcom)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Lükata edasi asjaolude väljaselgitamiseks
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

12. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1262-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

13. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti kulude üleandmine Narva Linnakantselei bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Täiendada vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1263-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

14. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

GeoEst Company OSAÜHING poolt jaemüük avalikul üritusel „ Narva Maxima Vene Jõululaat “ 03.01.2014.a- 05.01.2014.a. kaupluse „Maxima“ parklas asukohaga Kreenholmi 52/54, Narva linn.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1264-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

15. Rahu tn 7 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
2. Volitada abilinnapead Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2013

16. Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
2. Volitada abilinnapead Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

17. August Weizenbergi tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “August Weizenbergi tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada abilinnapead Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2013

18. August Weizenbergi tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “August Weizenbergi tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada abilinnapead Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2013

19. Kase tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Kase tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada abilinnapead Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2013

20. Männi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Männi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada abilinnapead Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2013

21. Vaikne põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Vaikne põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada abilinnapead Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2013

22. Nirgi tn 67 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Nirgi tn 67 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1265-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

23. Vaigu tn 828 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vaigu tn 828 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1266-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

24. Tamme tn 38 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tamme tn 38 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1267-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

25. Maa ostueesõigusega erastamine Kotka tn 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega erastamine
Kotka tn 4sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1268-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

26. Maa ostueesõigusega erastamine Rööpa tn 21

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega erastamine
Rööpa tn 21


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1269-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

27. Maa ostueesõigusega erastamine Varsakabja tn 25

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega erastamine
Varsakabja tn 25


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1270-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

28. Maa ostueesõigusega erastamine Tedre tn 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega erastamine
Tedre tn 10sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1271-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

29. Maa ostueesõigusega erastamine Kalamarja tn 32

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega erastamine
Kalamarja tn 32sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1272-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

30. Rakvere tn 48 maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rakvere tn 48 maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1273-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

31. Oksa tn 415 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Oksa tn 415 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1274-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

32. Rööpa tn 22 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rööpa tn 22 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1275-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

33. Nugise tn 61 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Nugise tn 61 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1276-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

34. Mulla tn 235 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Mulla tn 235 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1277-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

35. Nirgi tn 84 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Nirgi tn 84 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1278-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2021

36. Välgu tn 9, Välgu tn 9a teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Välgu tn 9, Välgu tn 9a
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1279-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõesuu tn 64

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1280-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektri tn 27 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kuuri ning rajatiste püstitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1281-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jõesuu tn 15 hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1282-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

40. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Väikesaare tn 4 aiamaja püstitamiseks;
2. Võidu pr 2 ja 2a, Tallinna mnt 30 ja 30b, Mõisa park elektri maakaabelliini ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1283-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

41. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rekonstrueeritud Hariduse tänavale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1284-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

42. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Sepa tn 3 korterelamule rekonstrueeritud katusega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1285-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

43. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Väikesaare tn 4 piirdeaia püstitamiseks;
2. Paadimehe tn 1 piirdeaia püstitamiseks;
3. Paadimehe tn 1a piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1286-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

44. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linnakantselei bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1. Täiendada korraldust vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 1287-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

45. Sõitjateveo avaliku teenindamise otselepingu pikendamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1288-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

46. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Aleksander Puškini tänava T1 rekonstrueeritud skväärile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1289-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

47. Narva Linnavalitsuse 30. aprilli 2008. a määruse nr 521 „Narva linna munitsipaalhuvikooli direktori, direktori asetäitja õppealal ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 43
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

48. Narva Linnavalitsuse 27.05.2009. a määruse nr 572 „Narva linna munitsipaalhuvikoolide pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 44
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

49. Narva Peetri Kooli põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 45
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

50. Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 46
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

51. Narva Peetri Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 47
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

52. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Cipollino rühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1290-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

53. Narva Humanitaargümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1291-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

54. Narva Paju Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1292-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

55. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1293-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

56. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1294-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

57. Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1295-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

58. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu kantseleile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu kantseleile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1296-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

59. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale. ( Narva Eesti Gümnaasium )

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1297-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

60. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1298-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

61. Ilutulestiku korraldamine (31.12.2013 OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1299-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

62. Avaliku ürituse „Tervitame aastat 2014!” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1300-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

63. Avaliku ürituse „Narva Jõululaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1301-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

64. Avaliku ürituse „Narva Maxima Vene Jõululaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1302-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

65. Avaliku ürituse „Narva Jõulujooks 2013” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1303-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

66. Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2014.aastal

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavalitsuse istungite toimumisajad 2014.aastal

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1304-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2013

67. Narva linna esindamisest Kutseõppekeskuses

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Protokolliliselt:
Nõustuda, et Narva linna esindab Narva Kutseõppekeskuse nõunike kogus Narva Linnavolikogu esimees Tarmo Tammiste
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2013