PrindiAbi

22.01.2014 - Korraline istung1. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu '''''''"Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistöödega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine Narva Linnavalitsusele'''''''"

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada linnavolikogule määruse eelnõu „Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistöödega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine Narva Linnavalitsusele“.

2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2014

2. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu '''''''"Ruumiandmete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine'''''''"

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule määruse eelnõu „Ruumiandmete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine“.

2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2014

3. Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 64 „Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootö

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja SibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.01.2014 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu '"Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 64 „Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks" omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine" muutmine
2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.01.2014

4. Narva linna lisakoormusega kohalike teede remondiks omafinantseerimise kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 17.01.2014 vastu võetud protokolliline otsus
1.Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu „Narva linna lisakoormusega kohalike teede hoiuks omafinantseeringu kinnitamine“.

2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.01.2014

5. Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend

Esitaja: Rahandusamet, Linnakantselei
Ettekandjad: Jelena Golubeva
Kaasettekandja: Petr Nyakk
Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
3. Kaasettekandja- Narva linnasekretär Ants Liimets, Narva Linnakantselei jurist-nõunik Petr Nyakk
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

6. Narva Linnavalitsuse 08.03.2006 määruse nr 257 ''Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine'' muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu määrus nr 2
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

7. 2014.a maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

2014.a maamaksust vabastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 44-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

8. Munitsipaaleluruumi Rahu 40-66 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 45-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

9. Munitsipaaleluruumi Rahu 20-82 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 46-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

10. Munitsipaaleluruumi Viru 15-20 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 47-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

11. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 48-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

12. Munitsipaaleluruumi aadressil Grafovi 18-5 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 49-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

13. Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste pr. 36-72 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 50-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

14. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi 32-41 ja A.A.Tiimanni 14-9 Narvas

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 51-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

15. Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist linnavara tasuta võõrandamiseks SA-le Narva Linna Arendus vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva abilinnapead antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

16. Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 52-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

17. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod audiitori nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod audiitori nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 53-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

18. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja kuutasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja kuutasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 54-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2014

19. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 55-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2014

20. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 56-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2014

21. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Nahavabriku tänav L1, Kadastiku tänav L7 ja Kadastiku tänav L6 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 57-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

22. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Sadama tee 2, Jõe tänav L1, Jõe tänav L2, Pimeaed, Jõe tn 1c, Linnuse tänav L2, Linnuse tänav L3, ja Peterburi mnt 2 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuk

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 58-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

23. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 59-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

24. Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2014 - 2020 kehtestamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2014 – 2020 kehtestamisest vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

25. Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas“ vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

26. Volitamine M.V. huvi esindamise kohta

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 60-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

27. Volitamine alaealise I.S huve esindamise kohta

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 61-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

28. Volitamine alaealise O.Š huve esindamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 62-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

29. Maa ostueesõigusega erastamine Kõrkja tn 34

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega erastamine
Kõrkja tn 34SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 63-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

30. Maa ostueesõigusega erastamine Laine tn 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega erastamine
Laine tn 6sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 64-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

31. Maa ostueesõigusega erastamine Unistuse tn 26

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega erastamine
Unistuse tn 26


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 65-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

32. Maa ostueesõigusega erastamine Kaalika tn 49

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega erastamine
Kaalika tn 49


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 66-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

33. Maa ostueesõigusega erastamine Öö tn 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega erastamine
Öö tn 3


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 67-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

34. Maa ostueesõigusega erastamine Lume tn 48

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega erastamine
Lume tn 48


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 68-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

35. Arvamuse andmine Rakvere tn 59 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 69-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

36. Arvamuse andmine Pikse tn 7 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 70-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tallinna mnt 59a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 71-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

38. Maaüksusele aadressi määramine (26. Juuli tn 9b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 72-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

39. Maaüksusele aadressi määramine (26. Juuli tn 11a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Mitte nõustuda eelnõuga.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

40. Maaüksusele aadressi määramine (26. Juuli tn 13b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Mitte nõustuda eelnõuga.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

41. Maaüksusele aadressi määramine (Uusküla tn 7a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Mitte nõustuda
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

42. Maaüksusele aadressi määramine (Uusküla tn 15a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 73-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 19c kinnistule iseteenindava autopesula rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 74-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Öö tn 30 üksikelamu ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 75-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tule tn 95 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 76-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põldkannikese tn 18 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 77-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sõnajala tn 104 sauna püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 78-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Ankru tn 139 majandushoone püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 79-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

49. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. 2.Paemurru tn 14 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Rahu tn 44 korteri nr 12 rekonstrueerimiseks;
3. Kuu tn 56 aiamaja püstitamiseks;
4. Rakvere tn 49 üksikelamu ja majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
5. Pikse põik 5 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
6. Paadimehe tn 1 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
7. Väikesaare tänav P1 piirivalve vaatlusraja silla rajamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 80-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

50. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Kadastiku 23a, 23b laiendatud lao- ja kontorihoonele;
2. Pimeaed, Jõe tn 1c rekonstrueeritud Pimeaiale, Pimeaia piirdele ning Pimeaia tänavaäärsele alleele
3. Pimeaed, Koidula tn, Pimeaia tänav, Jõe tn 1c rekonstrueeritud välisvalgustusele;
4. Jõe tänava lõik 1, Jõe tn 1c ehitatud drenaažisüsteemile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 81-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

51. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Mängu tn 14a gaasitorustikule;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 82-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

52. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kangelaste pr 11 korterelamus rekonstrueeritud sooja- ning külmaveetorustiku sisevõrkudele (jaotustorustikud ja püstikud).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 83-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

53. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. 2.Paemurru tn 14 piirdeaia püstitamiseks;
2. Rakvere tn 49 kõrvalehitise ning piirdeaia püstitamiseks;
3. Kadaka tn 19 piirdeaia püstitamiseks;
4. Kuu tn 56 sauna püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 84-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

54. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 85-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

55. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 86-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

56. Narva Paju Kooli põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 3
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

57. Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 330 „Narva Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 4
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

58. Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 5
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014

59. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 87-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2014