PrindiAbi

05.02.2014 - Korraline istung1. Narva Noortekeskuse üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
Külalised: Narva Noortekeskuse direktori kohusetäitja A.Konovalova

Narva Noortekeskuse üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
1. Võtta esitatud info teadmiseks
2. Võtta vastu korraldus nr 88-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

2. Narva linna 2014. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva linna 2014. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 89-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

3. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Muuta eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele- eraldada spordiklubile "All Stars" poksiturniiri läbiviimiseks 1500 eurot
2. Võtta vastu korraldus nr 90-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

4. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 40-66 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 91-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

5. Munitsipaaleluruumi aadressil Viru 15-20 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 92-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

6. Narva Linnavolikogu 21.01.2010 määruse nr 3 ''Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas'' muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Narva Linnavolikogu 21.01.2010 määruse nr 3 „Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine“ vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

7. Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

8. J.Š. surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 93-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

9. Hoolduse seadmine J.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 94-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

10. Hoolduse seadmine G.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 95-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

11. Hoolduse seadmine N.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 96-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

12. SA Narva Linna Arendus projekti „Äkkeküla lastemänguväljaku rajamine“ kaasfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

3.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Linnavara osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

13. Toetuse eraldamine SA-le Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus 8 MW alajaama

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Toetuse eraldamine SA-le Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus 8 MW alajaama AJ-281 ja 6kV ühenduste rajamiseks Narva Logistika ja Tööstuspargi territooriumile

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Linnavaraosakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2014

14. Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni lavastuste ja mannekeenide valmistamine“ (nr 148465) hanketulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni lavastuste ja mannekeenide valmistamine“ (nr 148465) hanketulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 97-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

15. Narva Linnavalitsuse 23.12.2005 korralduse nr 1356-k ”Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine” muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Muuta korralduse eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule.
2. Võtta vastu korraldus nr 98-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

16. Narva Linnavalitsuse 18.11.2009 korralduse nr 1346-k kehtetuks tunnistamine ning Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni uue koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 99-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

17. Pärandvara käsutamine (Semen Manakov’i pärimisasi)

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 100-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

18. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine (Noorte Klubi Aleks MTÜ)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 101-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

19. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine (MTÜ Teadus ja Tarkus Koolituskeskus)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 102-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

20. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine (Osaühing IAM Ehitus)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 103-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

21. Narvas Peetri plats 3 hoones asuva avaliku tualeti ruumide tasuta kasutusse andmine (OÜ Stroiestcom)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 104-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

22. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 105-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

23. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Alexander Rubtsov FIE poolt jaemüük kaupluses aadressil Vahtra tn 2, Narva linn.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 106-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

24. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Alexander Rubtsov FIE poolt jaemüük kaupluses aadressil Vahtra tn 2.
GeoEst Company OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel „Maxima Sõbrapäeva Laat “

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 107-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

25. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu '''''''''''''''"Narva linna jäätmekava aastateks 2014 – 2020 ajakohastamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine'''''''''''''''"

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1.Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu „Narva linna jäätmekava aastateks 2014 – 2020 ajakohastamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

2.Volitada abilinnapea Maksim Volkovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

26. Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

27. 26. Juuli tn 9b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “26. Juuli tn 9b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

28. Uusküla tn 15a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Uusküla tn 15a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

29. Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1. Vormistada vastavalt esitatud ettepanekule.
2. Kinnitada A.Broki asemel komisjoni liikmeks I.Fjodorov
2. Võtta vastu korraldus nr 108-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõesuu tänav J2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 109-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

31. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Aleksei Juhhanovi tänav J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 110-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

32. A. Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu piirkonna osaline elektrienergiaga varustamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Projekti koostamise eesmärgiks Narva asenduskodu kolme peremaja ning osaliselt A.Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu piirkonna elektrienergiaga varustamine (kaasa arvatud uue 6/0,4 kV alajaama püstitamine).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 111-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

33. Joaoru rannahoone ja vetelpäästetorni elektrienergiaga varustamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Projekti koostamise eesmärgiks Joaoru rannahoone ja vetelpäästetorni elektrienergiaga varustamine (olemasolevast alajaamast AJ-26 kuni uue 6/0,4 kV alajaamani AJ-290 kaks 6 kV kaabelliini ning 0,4 kV kaablid alajaamast AJ290 kuni kaablitransiitkilbini Linnuse tn 2 kinnistu piiril).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 112-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

34. Oru tn 74 kinnistu elektrienergiaga varustamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Projekti koostamise eesmärgiks Kadastiku tn 25b alajaamast AJ-280 kuni Oru tn 74 kinnistu piirini maakaabelliini ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 113-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uusküla 13 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 114-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere 34 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 115-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 45 - 45, 46 eluruumide rekonstrueerimine ja ühendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 116-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

38. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Luige tn 14 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. A. Daumani tn 19 korterelamu rekonstrueerimiseks;
3. A. Daumani tn 17a ja 19 elektri maakaabelliini ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 117-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

39. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Peetri platsil asuvale ajutisele kioskile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 118-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

40. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kadastiku tn 11 garaažihoone 4 boksidele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 119-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

41. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Partisani tn 2, katastritunnus 51102:002:0044 ehitatud ja/või rekonstrueeritud sõidu- ja kõnniteedele ning rajatud sademeveekanalisatsioonile. Kohustada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Linnakeskkonna osakond korraldada korduv ehitiste ülevaatus kuni 30.05.2014. a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 120-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

42. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Partisani tn 2 piirdeaia ja väravatele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 121-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

43. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. 1.Paemurru tn 24a garaažiboksi püstitamiseks;
2. Näkineiu tn 197 piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 122-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

44. Kinnistu valitseja nimetamine ja kinnistu võtmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 123-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

45. Linnavara kõlbamatuks tunnistamine ja mahakandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 124-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

46. Linnavara kõlbamatuks tunnistamine ja mahakandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 125-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

47. Narva Linnavalitsuse 30.10.2013 korralduse nr 1056-k “Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi” muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 126-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

48. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 127-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

49. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 128-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

50. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lume tn 62 sauna ja rajatiste püstitamine ning vana sauna ümberplaneerimine abihooneks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 129-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

51. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mesilase tn 43 aiamaja ja sauna püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 130-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

52. Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 6
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2014

53. Infomessi „Orientiir“ 2014 piletihinna ja infomessil osutatavate teenuste hindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 131-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

54. Arendusrühma moodustamine Narva Lasteaias Muinasjutt

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 132-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

55. Avaliku ürituse „Narva ja Ivangorodi promenaadide avamisele pühendatud pidulikud üritused Narva linnas“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 133-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

56. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 134-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

57. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linn Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linn Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 135-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

58. Narva Soojusvõrk esindaja nimetamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Eduard EastOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 136-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

59. Narva Soojusvõrk AS nõukogu liikme tagasikutsumise ja uue nõukogu liikme valimise ettepanek

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Eduard EastOtsus/tulemused:
Protokolliliselt:
1.Teha Narva Soojusvõrk AS-i üldkoosolekule ettepanek kutsuda tagasi Narva Soojusvõrk AS-i nõukogu liige Vladimir Kalatšov ja valida Narva Soojusvõrk AS-iuueks nõukogu liikmeks Aleksandr Jefimov.

2.Volitada Narva linna esindajat Eduard Easti Narva Soojusvõrk AS-i aktsionäride üldkoosolekul hääletama nimetatud ettepaneku eest.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014

60. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Eduard EastOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 137-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2014