PrindiAbi

05.03.2014 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse 12.12.2007.a korralduse nr 1862-k kehtetuks tunnistamine N.D. lapsele M. D. ettenähtud peretoetuse maksmise jätkamise osas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 197-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

2. Loa andmine J.Š.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 198-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

3. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 199-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

4. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Kangelaste pr 8a-77 ja Joala tn 11-63 Narvas

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 200-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

5. Munitsipaaleluruumi Haigla 11-6 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 201-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

6. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 3-51 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 202-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

7. 2014.a maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

2014.a maamaksust vabastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 203-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

8. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2.Võtta vastu korraldus nr 204-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

9. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele- eraldada Koduloo klubi Kamerad tegevuse toetamiseks 400 eurot
2.Võtta vastu korraldus nr 205-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2014

10. Välireklaami paigaldamise eeskiri

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatsovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti linnavara osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

11. AS Heakorrastus esindaja nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

AS Heakorrastus esindaja nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 206-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

12. AS Heakorrastus nõukogu liikmete tagasikutsumise ja uute nõukogu liikmete valimise ettepanek

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

AS Heakorrastus nõukogu liikmete tagasikutsumise ja uute nõukogu liikmete valimise ettepanek

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt
1.Võtta teadmiseks AS-i Heakorrastus juhatuse poolt esitatud üldkoosoleku otsuse eelnõu.

2. Volitada Narva linna esindajat Eduard East AS-i Heakorrastus aktsionäride üldkoosolekul hääletada lisatud otsuse eelnõus nimetatud ettepanekute eest, kuna Narva linnal ei ole võimalik otsust mõjutada väikese häälte arvu tõttu (12%).
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2014

13. Narva Linnavalitsuse 05.02.2014 korralduse nr 99-k “Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine” muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 207-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

14. Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni tehnikaseadmete multimeedia sisulahendus ning audiotekstide sisselugemine ja salvestamine audiogiidi seadmetesse“

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni tehnikaseadmete multimeedia sisulahendus ning audiotekstide sisselugemine ja salvestamine audiogiidi seadmetesse“
avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 208-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

15. Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse tehnika soetamine“

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse tehnika soetamine“
avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 209-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

16. Munitsipaaleluruumi aadressil Rüütli tn 6 - 7 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 210-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

17. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 211-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

18. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 212-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

19. Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamisest vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule (otsuse eelnõu on lisatud).

2.Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2014

20. Narva Linnavolikogu 05.12.2013 otsuse nr 107 ''Uusküla tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine''muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees 05.12 2013.a Linnavolikogus vastuvõetud otsuse nr 107 „Uusküla tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015

21. Narva Linnavalitsuse 16.10.2013 korralduse nr 979-k kehtetuks tunnistamine ja Kalle tn 42 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse 16.10.2013 korralduse nr 979-k
kehtetuks tunnistamine ja
Kalle tn 42 maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
1. Korrigeerida sõnastust.
2. Võtta vastu korraldus nr 213-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

22. Rahu tn 16a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Rahu tn 16a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2014

23. Linda tn 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Linda tn 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2014

24. Vaivara tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Vaivara tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2014

25. Põldkannikese tn 46 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Põldkannikese tn 46
maa ostueesõigusega erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 214-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

26. Pinge tn 27, Pinge tn 27a maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Pinge tn 27, Pinge tn 27a
maa ostueesõigusega erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 215-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

27. Lai tn 141 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lai tn 141 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 216-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

28. Unistuse tn 19 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Unistuse tn 19 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 217-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

29. Unistuse tn 46 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Unistuse tn 46 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 218-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

30. Voolu tn 26, Voolu tn 26a teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Voolu tn 26, Voolu tn 26a teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 219-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

31. Kajaka tn 13 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kajaka tn 13 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 220-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

32. Lehe tn 135 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lehe tn 135 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 221-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

33. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Puuvilla tänav L2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 222-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Puuvilla tänav L3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 223-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

35. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vaivara tn 10b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 224-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

36. Maaüksusele aadressi määramine (Jõesuu tn 93)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 225-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

37. Maaüksusele aadressi määramine (Kreenholmi tn 4b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 226-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

38. Maaüksusele aadressi määramine (Õhu tänav T3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 227-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

39. Maaüksusele aadressi määramine (Võidu prospekt 13a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 228-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

40. Maaüksusele aadressi määramine (Võidu prospekt 15b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 229-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

41. Koha-aadressi korrastamine (Õhu tänav T1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 230-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi tn 16a hoone rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 231-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 30 hoone rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 232-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 29 lääneküljele piiretega varjualuse rajamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 233-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Haigla tn 1 hoone keldrikorruse osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 234-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (5. Paemurru 5 üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 235-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rõõmu tn 38 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 236-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

48. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Rahu tn 3 hoone fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (administratiivhoone osa välisseinte soojustamine, katusekate ning akende ja välisuste asendamine);
2. Aleksander Puškini tänav T1 kinnistule A. Puškini tänava ja Peetri platsi vahelises skvääris bussiootepaviljoni koos viie müügikioskiga püstitamiseks;
3. Kaste tn 2 aiamaja ja majandushoone püstitamiseks;
4. Lõuna tn 41 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
5. Pärna tn 23 aiamaja püstitamiseks;
6. Tallinna mnt 41, Uus põik 4, Aasa tänaval, 4.Roheline 8 ja 13 ning 4.Roheline tänaval elektri maakaabelliini ehitamiseks ja alajaama püstitamiseks;
7. Parve tn 6 üksikelamu püstitamiseks koos vajalikke tehnorajatistega;
8. Õlelille tn 126 aiamaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 237-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

49. Ehitusloa ning kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lehise tn 53

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 238-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

50. Kasutusloa väljastatmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Savi tn 8 eramule rekonstrueeritud katusekatte ja fassaadidega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 239-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

51. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Oru tn 36 vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
2. Kulgu sadam 12c piirdeaia püstitamiseks;
3. Kaste tn 2 piirdeaia püstitamiseks;
4. Pärna tn 23 sauna püstitamiseks;
5. P. Kerese tn 22 Peetri kooli tehnosüsteemide muutmiseks (evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ehitamine);
6. 1.Jõe tn 30 garaažihoone ja piirdeaia püstitamiseks;
7. Õlelille tn 126 sauna püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 240-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

52. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Ehergia tn 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 241-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

53. Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 206 „Narva Lasteaia Muinasjutt põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 7
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2014

54. Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1696 „Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 8
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2014

55. Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 9
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2014

56. Narva munitsipaalkoolide palgakorralduse põhimõtete kooskõlastamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 242-k
Dokumente: 11
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

57. Narva Koorikooli spordisaali tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 243-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

58. Kreenholmi staadionil asuva jalgpalliväljaku ja abiruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 244-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

59. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linna Arendus- ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 245-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

60. Narva Päevade 2014 ürituste piletihindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 246-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

61. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linn Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linn Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 247-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

62. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Eduard East

Määrus kehtestatakse uue korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) jõustumisega 1. Aprillil 2013. Määrusega määratakse kindlaks huvide deklaratsiooni esitama kohustatud isikud ning sätestatakse huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseis

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud linnavolikogu määruse „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ eelnõuga ja esitada see menetlemiseks Linnavolikogule.

2.Volitada nimetatud eelnõud volikogus ette kandma linnapead Eduard Easti.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2014

63. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 248-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.03.2014

64. Narva 6. Kooli ümberkorraldamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Narva 6. Kooli ümberkorraldamine” eelnõu.

2. Volitada antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2014