PrindiAbi

19.03.2014 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse 05.02.2014.a korralduse nr 89-k „Narva linna 2014.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 05.02.2014.a
korralduse nr 89-k „Narva linna 2014.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 10.03.2014 vastu võetud korraldus nr 249-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2014

2. Riigihanke „Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2014” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Riigihanke „Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2014”
avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 14.03.2014 vastu võetud koraldus nr 250-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.03.2014

3. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korraldust laekunud taotluste kuupäevadega.
2. Võtta vastu korraldus nr 251-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

4. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Võtta vastu korraldus nr 252-k
2. Edasi lükata otsuse tegemine raha eraldamise kohta raamatu 'Eripalgeline Narva' trükikuludeks.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

5. Volitamine alaealise A.K huve esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 253-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

6. Volitamine alaealise P.S. huve esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 254-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

7. Volitamine alaealise M.G. huve esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 255-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

8. Hoolduse seadmine N.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 256-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

9. Hoolduse seadmine J.J.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 257-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

10. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 258-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

11. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 3-51 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 259-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

12. Munitsipaaleluruumi aadressil Haigla 11-6 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 260-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

13. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 20-82 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 261-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

14. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr. 30-87 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 262-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

15. Munitsipaaleluruumi Võidu pr. 6a-58 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 263-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

16. Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori kt Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

17. Narva Linnavolikogu 29.04.2004 otsuse nr 55/32 „Eluruumile sotsiaaleluruumi staatuse omistamine (Kangelaste 30 – 87)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva linna abilinnapea Maksim Volkovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

18. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 59-59 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva abilinnapea Maksim Volkovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

19. Riigihanke „ Victoria bastioni ekspositsiooni graafika valmistamine“ (nr 148736) hanketulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Riigihanke „ Victoria bastioni ekspositsiooni graafika valmistamine“ (nr 148736) hanketulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 264-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

20. Astri-Narva AS-ile ja FAMA Invest OÜ-le maksusoodustuse andmine reklaamloosungite eksponeerimiseks ja LED-ekraanil reklaami näitamiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatsovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 265-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

21. Ühtse kuutasu kehtestamine 2014. aastaks Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide kasutamise eest (MTÜ Pereprojekt)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 266-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

22. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine (BLIZZARD OÜ, pankrotis)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 267-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

23. Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 268-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

24. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 269-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

25. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 270-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

26. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 271-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

27. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmetele kuutasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 272-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

28. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmineNarva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilansist (kaubatõstuk, Linda 4)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 273-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

29. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilansist (lasketiiru hoone, Raja tn 5)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 274-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

30. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

GeoEst Company OÜ poolt realiseerimiseks kaupluses aadressil
Pähklimäe tn 2a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 275-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

31. Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2. Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

32. Jõesuu tn 93 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Jõesuu tn 93 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

33. Kreenholmi tn 4b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Kreenholmitn 4b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

34. Võidu prospekt 13a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Võidu prospekt 13a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

35. Võidu prospekt 15b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Võidu prospekt 15b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

36. Narva Linnavolikogu 22.11.2012 otsuse nr 133 'Projekti 'Joaoru puhkeala arendamine'omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine' muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

37. Näkineiu tn 193 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Näkineiu tn 193 maa ostueesõigusega erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 276-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

38. Vee tn 145 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vee tn 145
maa ostueesõigusega erastamine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 277-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

39. Kalamarja tn 62 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kalamarja tn 62
maa ostueesõigusega erastamine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 278-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

40. Narva Linnavalitsuse 07.08.2013 korralduse nr 749-k “Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Välgu tn 34 ja Narva Linnavalitsuse 22.05.2000.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse 07.08.2013 korralduse nr 749-k
“Maa ostueesõigusega erastamise menetluse
lõpetamine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Välgu tn 34 ja
Narva Linnavalitsuse 22.05.2000.a. korralduse
nr 1340-k kehtetuks tunnistamine“ muutmine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 279-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Võidu prospekt 8c

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 280-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

42. Arvamuse andmine Lahe tn 113 maa riigi omandisse jätmiseks.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 281-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

43. Maaüksusele aadressi määramine (A-A. Tiimanni tn 9a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 282-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

44. Maaüksusele aadressi määramine (A-A. Tiimanni tn 13b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 283-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sepa tn 1a hoone katusekatte ja fassaadide rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 284-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (P. Kerese tn 38 hoone fassaadide rekonstrueerimine ning P. Kerese tn 38 ja P. Kerese tn 38f territooriumile piirde rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 285-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Autotöökoja hoone laiendamine A. Puškini tn 52 kinnistule jääva varjualuse ümberehitamise arvel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 286-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kerese 6 – 14, 15 eluruumide rekonstrueerimine ja ühendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 287-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

49. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Suur 4 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 288-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

50. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uusküla 17 – 83 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 289-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

51. Narva-1 piiripunkti rekonstrueerimise raames ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Vestervalli tn 3//5//7 piirikontrolli varikatuse (ehr. kood 220194639) täielikuks lammutamiseks, veokite ja jalakäijate terminaalide ning bussiootepaviljoni püstitamiseks;
2. Peterburi mnt 1 sõidukite terminaali püstitamiseks;
3. Peterburi mnt 1, Sõpruse sild L1, L2 ja L3 jalakäijate galerii rajamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 290-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

52. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Osaliselt Paadi tn 2b ja osaliselt reformimata riigimaal piirivalve vaatlusraja püstitamiseks;
2. Kose tn 4a ja Kose tn 6 kinnistutel asuva Narva-2 piiripunkti hoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Jääraku tn 161 majandushoone püstitamiseks;
4. Tallinna mnt 41 2-korruselise juurdeehitamiseks ASTRI 2 kaubandushoone (ehr. Kood 118010052) tagaosas.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 291-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

53. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väljastada Kadastiku tn 41b, Kadastiku tn 43b, Kadastiku tn 45b elektri maakaabelliinile ning alajaamale kasutusluba.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 292-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

54. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1.A.-A. Tiimanni tn 14 korterelamule rekonstrueeritud kahe otsaseintega;
2.A.-A. Tiimanni tn 13 korterelamule rekonstrueeritud lodžade piirdetarinditega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 293-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

55. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Elektrijaama tee 106, Elektrijaama tee 29b, Elektrijaama tee 29, Soojaveekanali, Elektri jaama tee 59, Elektrijaama tee 95a, Elektrijaama 85 tuulikute pargi tuulikutele (17 tk), 110 kV elektrikaabelliinile, tuulepargi alajaamale, tuhavälja- alajaama 20 kV elektrikaabelliinile, tuhavälja – alajaama side kaabelliinile, tuhavälja 20 kV elektrikaabelliinile, tuhavälja side kaabelliinile ehitistele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 294-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

56. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Kose tn 4a ja Kose tn 6 kinnistutel piirdeaia rajamiseks ning Kose tn 4a elektrimaakaabelliini ehitamiseks;
2. Jõesuu tn 45 katusealuse ja piirdeaia püstitamiseks;
3. Õhu tn 10 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 295-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

57. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 296-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

58. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 297-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

59. Investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 298-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

60. Õpilaste alumise piirnormi kehtestamine 10. klasside moodustamisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 299-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

61. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 300-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

62. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 301-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

63. Narva linna kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Maksim VolkovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada linnavolikogule määruse eelnõu „Narva linna kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord”.

2. Volitada abilinnapea Maksim Volkovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

64. Hansadelegatsiooni kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Hansadelegatsiooni kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 302-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014

65. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 303-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2014