PrindiAbi

16.04.2014 - Korraline istung1. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

TÖÖKORRAS VASTUVÕTMINE

Otsus/tulemused:
Töökorras 10.04.2014 vastu võetud korraldus 362-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2014

2. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 14.04.2014 vastu võetud korraldus 363-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2014

3. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 364-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

4. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi 23b-4 ja Kangelaste pr. 3-3 Narvas

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 365-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

5. Munitsipaaleluruumi Rakvere 40-15 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 366-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

6. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti 2013-2014.a. üksikute finants-majandusliku tegevuse küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti 2013-2014.a. üksikute finants-majandusliku tegevuse küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
1. Muuta korralduse sõnastust vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 367-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

7. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele - eraldada 200 eurot MTÜ-le spordiklubi Konkiro rahvusvahelistel võistlustel osalemise kulude katteks.
2. Võtta vastu korraldus nr 368-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2014

8. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 369-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

9. Majandustegevuse registrist kustutamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 370-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

10. Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse mööbli soetamine “

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse mööbli soetamine “
avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 371-k
Dokumente: 13
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

11. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 372-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

12. Narvas Tallinna mnt 4b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ TALLINNA MNT 4A, 6A ja 8A)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 373-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

13. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Hariduse 15С, Narva)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 374-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

14. Päritud korteriomandi võõrandamine avalikul enampakkumisel (I. Grafovi tn 9 – 13 Narvas)

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 375-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

15. Päritud korteriomandi võõrandamine avalikul enampakkumisel (Pähklimäe tn 6 - 115 Narvas)

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 376-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

16. Kinnistu valitseja nimetamine ja kinnistu võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 377-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

17. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 378-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

18. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

MAYER OÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Tallinna mnt 52
VALGIS OÜ poolt jaemüük baaris aadressil
A-A Tiimanni tn 1
RONYX TEAM OÜ poolt jaemüük restoranis aadressil Peetri plats 1
TEMOR GRUPP OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel „Narva Päevad 2014“ 07.06.2014.a. Narva linnuse territooriumil.
MORENA VENTO OÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Vaksali 25 MELTESTAR OÜpoolt jaemüük avalikul üritusel „Narva Kevadlaat 2014“ 03.05.2014.a. Narva linnuse territooriumil.
ALMIRANIX OÜ poolt jaemüük baaris aadressil
A. Puškini tn 25a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 379-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

19. Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2014

20. Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a, Kulgu tn 15b ja Kulgu tn 15c katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 380-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

21. Arvamuse andmine Betooni tn 15 maa riigi omandisse jätmiseks.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 381-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

22. Taevasina tn 10 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Taevasina tn 10 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 382-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

23. Taevasina tn 13 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Taevasina tn 13 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 383-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

24. Taevasina tn 30 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Taevasina tn 30 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 384-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

25. Krookuse tn 46 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Krookuse tn 46 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 385-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

26. Ilvese tn 111 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Ilvese tn 111 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 386-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

27. Narva Linnavalitsuse 11.12.2013 korralduse nr 1214-k muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse 11.12.2013 korralduse nr 1214-k
“Leesika tn 28 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 387-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

28. Päevalille tn 89 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Päevalille tn 89 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 388-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

29. Saialille tn 32 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Saialille tn 32 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 389-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

30. Sõnajala tn 3 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Sõnajala tn 3
maa ostueesõigusega erastamine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 390-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

31. Kõrkja tn 16 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kõrkja tn 16
maa ostueesõigusega erastamine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 391-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

32. Sõstra tn 4 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Sõstra tn 4
maa ostueesõigusega erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 392-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

33. Kadastiku tn 10 kinnisasjaga piirneva Kadastiku tn 10a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kadastiku tn 10 kinnisasjaga piirneva
Kadastiku tn 10a maa erastamine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 393-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kase tänav

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 394-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

35. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, August Weizenbergi tänav L2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 395-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, August Weizenbergi tänav L3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 396-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Männi tänav

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 397-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Mihhail Gorbatši tänav

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 398-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Lepa tänav

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 399-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

40. Narva Linnavalitsuse 05.03.2014 korralduse nr 230-k „Koha-aadressi korrastamine (Õhu tänav T1)” punkti 3 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 400-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

41. Maaüksusele aadressi määramine (Kulgusadama tee 10b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 401-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

42. Maaüksusele aadressi määramine (Kadastiku tn 10a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 402-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

43. Maaüksusele aadressi määramine (Sepa tn 5a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 403-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rüütli tn 8 ehitiste lammutamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 404-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Päikese 16 ridaelamute püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 405-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 6 mitteeluruumi M2 mitteeluruumiks ja eluruumiks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 406-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (V. Gerassimovi 7 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 407-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Linda tn 12 hoone rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 408-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

49. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Suur 3-18 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 409-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

50. Projekteerimistingimuste kinnitamine(Kulgusadama tee 3 territooriumile paadigaraažide hoone püstitamine poolelioleva paadigaraažide hoone kohale)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 410-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

51. Projekteerimistingimuste kinnitamine (P. Kerese 2 mitteeluruumi M1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

P. Kerese 2 mitteeluruumi M1 sihtotstarbe muutmiseks ilma kaasnevate ümberehitusteta

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 411-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

52. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lume tn 52 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone ning rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 412-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

53. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laeva tn 231 aiamaja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 413-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

54. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sula tn 6 aiamaja, sauna ja piirde püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 414-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

55. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tule tn 150 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 415-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

56. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Nelgi tn 12 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 416-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

57. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Rakvere tn 38 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
2. Kulgu tn 15a tootmishoone laiendamiseks;
3. Savi tn 2 üksikelamu ning majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
4. Oru tn 74 kinnistu jaoks vajaliku 0,4 kV maakaabelliini ja kaablitransiitkilpi ehitamiseks läbi kinnistute Kadastiku tn 25b ja Kadastiku tänav T5;
5. Pinna tn 14a aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
6. Sepa tn 15 hoone rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 417-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

58. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tallinna mnt 33 korterelamus korterite nr 40 ja 41 ühendamiseks ja
rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 418-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

59. Tee-ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kalda tänava viaduktialuse kõnniteede rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 419-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.04.2014

60. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

M. Maslovi tn 1 (51105:004:0155) ja Mihhail Maslovi tänaval (51105:004:0175) ehitatud parklale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 420-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

61. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Energia tn 6 ühiselamuhoonele paigaldatud tulekahjusignalisatsiooniga, üldkasutatavates kuivatus- ja köökideruumides muudetud elektripaigaldisega ning köökideruumides paigaldatud ventilatsiooniga

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 421-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

62. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Rahu tn 4a asuvale ajutisele kioskile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 422-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

63. Kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kreenholmi tn 40 ühiselamuhoonele tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks, üldkasutatavates kuivatusruumides ja köökides elektripaigaldise muutmiseks, köökideruumides ventilatsiooni paigaldamiseks ning esimese korruse elamisruumides elektripaigaldise muutmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 423-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

64. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vihma tn 13 kirjalik nõusolek välisvee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 424-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

65. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Õhu tn 8 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. Kõrkja tn 20 piirdeaia püstitamiseks;
3. Puuvilla tn 18 garaaži rekonstrueerimiseks ja piirdeaia püstitamiseks;
4. Savi tn 2 abihoone ja piirdeaia püstitamiseks;
5. 3.Paemurru tn 18 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. Kulgu tn 15 piirdeaia püstitamiseks;
7. Pimeaia, Pimeaia tn 1 ja Hariduse tänav L1 side maakaabelliini ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 425-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

66. Sõitjateveo avaliku teenindamise otselepingu pikendamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 426-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

67. Riigihanke „Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2014“ (150499) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Riigihanke „Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2014“ (150499)avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 427-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

68. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Rahu tn ehitustööd)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja šibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 428-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

69. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 429-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

70. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 430-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

71. Narva noorsootöö arengukava 2014 – 2020 kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Narva noorsootöö arengukava 2014-2020 kehtestamist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust kandma ette nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2014

72. Konkursi „Narva linna Aasta Õpetaja“ juhend

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 11
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2014

73. Narva Laste Loomemaja õppetasu piirnormide kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 12
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2014

74. Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 431-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

75. Loa andmine spordiürituste korraldamiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 432-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

76. Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 433-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

77. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 434-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014

78. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linn Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linn Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 435-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2014