PrindiAbi

30.04.2014 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse 21.08.2013.a. määruse nr 31 <Valimisjaoskondade moodustamine> muutmine.

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Lisada jaoskonda nr 6 Haraka tänav

Otsus/tulemused:
Töökorras 22.04.2014 vastu võetud määrus nr 13
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.04.2014

2. Ilutulestiku korraldamine (25.04.2014 Meelis Kaljurand)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Töökorras

Otsus/tulemused:
Allkirjastatuna laekus 28.04.2014
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2014

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Rakvere 40-15 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 436-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

4. Aktsiaseltsi Transservis-N 2013.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Aktsiaseltsi Transservis-N 2013.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 437-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

5. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod 2013.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod 2013.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 438-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

6. Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaadele aadressidel A. Juhhanovi tn 7, A. Juhhanovi tn 9, A. Juhhanovi tn 11, Narvas, Sotsiaalministeeriumi (registrikood 70001952) kasuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist hoonestusõiguse seadmiseks munitsipaalmaadele aadressidel A. Juhhanovi tn 7, A. Juhhanovi tn 9, A. Juhhanovi tn 11, Narvas,
Sotsiaalministeeriumi (registrikood 70001952) kasuks vastavalt Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva abilinnapea Maksim Volkovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

7. Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni tehnikaseadmete multimeedia sisulahendus ning audiotekstide sisselugemine ja salvestamine audiogiidi seadmetesse“ (nr. 149714.) hanketulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni tehnikaseadmete multimeedia sisulahendus ning audiotekstide sisselugemine ja salvestamine audiogiidi seadmetesse“ (nr. 149714) hanketulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 439-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

8. Riigihanke „ Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse tehnika soetamine“ (nr 149670) hanketulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Riigihanke „ Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse tehnika soetamine“ (nr 149670) hanketulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 440-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

9. Narva linna omandis olevate kinnisasjade A. Puškini tn 42, A. Juhhanovi tänav T1 ja Tapamaja tänav L1 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 441-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

10. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Võidu tn 17C, Narva)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 442-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

11. Narvas Energia tänav 6 ühiselamus asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Endiste Alaealiste Fašismivangide Narva Liit)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 443-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

12. Narvas Rahu tn 41d asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (RAHU TN 38 KORTERIÜHISTU)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 444-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

13. Narvas Rakvere tn L1 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (OÜ PROMELAUKS)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 445-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

14. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi <Jõesuu ja Kreenholmi tn>

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 446-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

15. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi <Aleksei Juhhanovi tn>

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 447-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

16. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametiga saadud kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 448-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

17. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti kulude üleandmine SA Narva Linna Arendus bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 449-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

18. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 450-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

19. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

FIDEVER OÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Oru tn 47
MILLENNIUM GROUP OÜ poolt jaemüük kohvikus aadressil Kangelaste prospekt 29
GENIKA ÕLLEMEISTRID OÜ,KARUSE TALU FIE, CARMELLO GRUPP OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel „Narva Kevadlaat 2014“ 03.05.2014.a. Narva linnuse territooriumil.
LEKUUR OÜ poolt jaemüük bistroos aadressil
Linda tn 20

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 451-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

20. Narva linna 2014. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva linna 2014. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 452-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

21. Narva Linnavalitsuse 05.02.2014.a korralduse nr 89-k „Narva linna 2014.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 05.02.2014.a korralduse nr 89-k „Narva linna 2014.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 453-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

22. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kulturiosakonna poolt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 454-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

23. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlustele
2. Võtta vastu korraldus nr 455-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

24. Narva Linnavalitsuse 03.07.2001.a korralduse nr 1244-k kehtetuks tunnistamine I.G. üle seatud hoolduse osas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 456-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

25. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine G.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 457-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

26. Tundmatu surnu matmise korraldamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 458-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

27. Loa andmine Z.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 459-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

28. Hoolduse seadmine V.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 460-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

29. Hoolduse seadmine A.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 461-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

30. Hoolduse seadmine L.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 462-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

31. Hoolduse seadmine V.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 463-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

32. Hoolduse seadmine V.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 464-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

33. RH LASTEASUTUSTE TULETÕKKEUSTE NING EVAKUATSIOONI- JA AVARIIVARUSTUSE PAIGALDAMINE

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Riigihanke ''''"LASTEASUTUSTE TULETÕKKEUSTE NING EVAKUATSIOONI- JA AVARIIVARUSTUSE PAIGALDAMINE''''" avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 465-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

34. Mulla tn 234 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Mulla tn 234
maa ostueesõigusega erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 466-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

35. Rakvere tn 48 teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rakvere tn 48 teenindusmaa määramine ja
maa ostueesõigusega erastamine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 467-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

36. Puraviku tn 13 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Puraviku tn 13 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 468-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

37. Krüsanteemi tn 30 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Krüsanteemi tn 30 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 469-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

38. Lai tn 141 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil . Narva Linnavalitsuse 05.03.2014 korralduse nr 216-k tühistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lai tn 141 teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil .
Narva Linnavalitsuse 05.03.2014 korralduse
nr 216-k „Lai tn 141teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil“ tühistamine

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 470-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

39. Vitamiini tn 24 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vitamiini tn 24 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 471-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

40. Maaüksusele aadressi määramine (A. Puškini tn 42a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 472-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

41. Maaüksusele aadressi määramine (Albert-August Tiimanni tänav L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 473-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 29 kinnistule ajutise iseteenindava autopesula rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 474-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 14 hoone büroo- ja kaubandushooneks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 475-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Linda tn 4 hoone 5. korruse siseruumide „Lazer tag“ mänguruumiks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 476-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (M. Maslovi tn 3a hoone 1. korruse siseruumide Narva linna sotsiaalasutuste ühisköögiks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 477-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vihma 13 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine, kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 478-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Parve 12 üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine detaiplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 479-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põldkannikese tn 23 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 480-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

49. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võsa tn 13 aiamaja ja kasvuhoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 481-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

50. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kaalika tn 22 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 482-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

51. Ehituslubade väljastamine ning kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1.Kulgu tn 15 territooriumil valvehoone püstitamiseks ja tuletõrjesüsteemi (tuletõrjeveetiik, veetorustik, pumbajaam, MP kaabelliin) ehitamiseks;
2.Kulgu tn 15 territooriumil ja Kulgu tänaval vee ja sademeveetorustike ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 483-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

52. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. A.-A. Tiimanni tn 13 korterelamus korteri nr 32 rekonstrueerimiseks;
2. Partisani tn 7 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
3. Vestervalli tn 14 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
4. Puuvilla tn 18 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
5. Tasane tn 15 aiamaja rekonsrueerimisek

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 484-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

53. Kirjalike nõusoleku andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1.Tasane tn 15 garaaži, majandushoone, paadi varikatuse, piirdeaia ning kahe kasvuhoone püstitamiseks;
2. Kulgu tn 1 keskpinge maakaabelliini ehitamiseks;
3.Mesilase tn 39 majandushoone ning piirdeaia püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 485-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

54. Raieloa väljastamine AS Narva Soojusvõrk

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 486-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

55. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansis oleva põhivara kõlbmatuks tunnistamine, bilansist mahakandmine ja hävitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 487-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

56. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 488-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

57. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kuuseke sõimerühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 489-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

58. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 490-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

59. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara mahakandmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 491-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014

60. Riigihanke „A. Puškini tänava 2. etapi ehitustööd” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 492-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2014