PrindiAbi

28.05.2014 - Korraline istung1. PROJEKTI “JOAORU PUHKEALA ARENDAMINE” I. ETAPI RAAMES MÖÖBLI JA SISSESEADE OSTMINE

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

“JOAORU PUHKEALA ARENDAMINE” I. ETAPI S MÖÖBLI JA SISSESEADE OSTMINE

Otsus/tulemused:
Töökorras 21.05.2014 vastu võetud korraldus nr 552-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2014

2. Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ vastavalt Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Tatjana Patsanovskajat kandma ette nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

3. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord “ vastavalt Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Tatjana Patsanovskajat kandma ette nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

4. Kokkuleppe nr 11.9-5/4665 „Narva Lastekodu ümberkorraldamise ja muude edasiste tegevuste kohta„ muutmise kokkuleppe tekstiga ning sellest tulenevate kohustustega nõustumine ja Narva linnapea volitamine linna nimel allkir

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse Kokkuleppe nr 11.9-5/4665 „Narva Lastekodu ümberkorraldamise ja muude edasiste tegevuste kohta„ muutmise kokkuleppe tekstiga ning sellest tulenevate kohustustega nõustumist ja Narva linnapea volitamist linna nimel allkirjastama muutmise kokkulepet vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

5. Loa andmine G.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 553-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

6. Narva Keskraamatukogu nõukogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 554-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

7. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 555-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

8. Narva linna 2013.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva linna 2013.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandega.
2.Esitada Narva linna 2013.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne kinnitamiseks Narva Linnavolikogule.
3. Volitada linnapead Eduard Easti antud küsimust ettekandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 556-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

10. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 557-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

11. Hoonestusõiguse seadmiseks eelläbirääkimistega pakkumise väljakuulutamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 558-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

12. Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 559-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

13. Volituse andmine ning pärandvara bilanssi võtmine (Larissa Goltsvart’i pärimisasi)

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 560-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

14. Ostja kinnitamine (korteriomand I.Grafovi tn 9-13, Narva)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 561-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

15. Kinnistu võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel (Narva, Päikese tn 16)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 562-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

16. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Rakvere tn 91 hoones asuvate soklikorruse ruumide üürile andmiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 563-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

17. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Jõe tänav L1 asuva välikohviku üürile andmiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 564-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

18. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Linnuse tänav 2 hoones 2. korrusel asuvate ruumide üürile andmiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 565-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

19. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Linda tn 4 hoones asuvate 5. korruse ruumide üürile andmiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 566-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

20. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 567-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

21. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

KARSTEN & PARTNERID OÜ, E & TEAM OÜ, EVISAT THÜ poolt jaemüük avalikel üritustel '''"Narva Päevad 2014'''" 07.06.2014.a. ja '''"Jaaniöö '''" 23.06.2014.a. Narva linnuse territooriumil.
MELTESTAR OÜ poolt jaemüük 30.05.2014.a.- 01.06.2014.a. avalikul üritusel „Narva Suvelaat“ kaupluse „Prisma “ parklas asukohaga Kangelaste 29

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 568-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

22. Kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse "Kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine" vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2014

23. 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu vastuvõtmiseks ja avaliku valjapaneku korraldamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2014

24. Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2.Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2014

25. 2. Jõesuu tn 32 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2.Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2014

26. Sepa tn 5a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Sepa tn 5a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2014

27. A. Puškini tn 42a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “A. Puškini tn 42a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2014

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tallinna mnt 46a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 569-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tallinna mnt 4c

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 570-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Salmeaed

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 571-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

31. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Uusküla tn 15a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 572-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

32. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 26. Juuli tn 9b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 573-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

33. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Linda tn 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 574-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

34. Raudtee tn 12 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 575-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

35. Lahe tn 77a ja Lahe tn 73a Narva linnas piiride kulgemise ettepanekute k

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lahe tn 77a ja Lahe tn 73a Narva linnas
piiride kulgemise ettepanekute kinnitamine

Otsus/tulemused:
Lükati edasi asjaolude väljaselgitamiseks
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

36. Arvamuse andmine Jasmiini tn 2, Jasmiini tn 4,Jasmiini tn 23,Jasmiini tn 29, Jasmiini tn 38, maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 576-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

37. Kulli tn 7 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja Kulli tn 7 teenindusmaa määramine, maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kulli tn 7 maa ostueesõigusega erastamise
menetluse lõpetamine ja Kulli tn 7 teenindusmaa
määramine, maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 577-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

38. Kulgusadama tee 8 teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kulgusadama tee 8 teenindusmaa määramine
maa ostueesõigusega erastamine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 578-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

39. Vaigu tn 828 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ja Narva Linnavalitsuse 20.12.2013 korralduse nr 1266-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vaigu tn 828 maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ja
Narva Linnavalitsuse 20.12.2013 korralduse nr 1266-k
kehtetuks tunnistamine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 579-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

40. Koha-aadressi korrastamine (Elektrijaama tee T12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 580-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2014

41. Maaüksusele aadressi määramine (Tuuleveski tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 581-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

42. Maaüksusele aadressi määramine (Orase tänav L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 582-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

43. Maaüksusele aadressi määramine (Mätta tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 583-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

44. Maaüksusele aadressi määramine (Luha tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 584-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

45. Maaüksusele aadressi määramine (Lina tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 585-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

46. Maaüksusele aadressi määramine (2. Jõe tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 586-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vabaduse tn 5a kolme garaažiboksi autopesulaks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 587-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu 34-128 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 588-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

49. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Katlamaja tn 15 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Pärna tn aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. P. Kerese tn 40a garaaži ja remonditöökoda fassaadide rekonstrueerimiseks.
4. Pähklimäe terviserajal (Suur-Äkke, Väike-Äkke, Jalgrattatee 8) valgustuse ehitamiseks.
5. Tallinna mnt 44a korterelamu kahe otsaseinte soojustamiseks.
6. Joala tn 11 mitteeluruumi M2 rekonstrueerimiseks ilusalongiks.
7. Malmi tn 6 mitteeluruumi M3 disainstuudioks rekonstrueerimiseks.
8. Kangelaste pr 15 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks (sillutisriba ja sokli rekonstrueerimine ning soklikorruse akende väljavahetamine).
9. P. Kerese tn 15 korterelamu katuse rekonstrueerimiseks.
10. Kevade tn 3 korterelamu katuse rekonstrueerimiseks.
11. Hariduse tn 28 korterelamu fassaadide ja katuse rekonstrueerimiseks.
12. A. Juhhanovi tn 11, 9 ja 7 kinnistute jaoks vajaliku maakaabelliini ehitamiseks läbi kinnistute A. Puškini tn 42, Tapamaja tänav L1 ja Aleksei Juhhanovi tänav T1ning 6-35 kV alajaama ja jaotusseade püstitamiseks kinnistul A. Puškini tn 42.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 589-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

50. Ehitusloa väljasatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kõrkja tn 20 majandushoone püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 590-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

51. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väikesaare tn 43 saunahoone püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 591-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

52. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. P. Kerese tn 15 sademevee kanalisatsioonitorustiku laiendamiseks;
2. Lõuna tn 20 piirdeaia püstitamiseks;
3. Pärna tn 37 sauna rekonstrueerimiseks;
4. Katlamaja tn 15 majandushoone ja tulemüüriseina püstitamiseks;
5. Rakvere tn 91 ühiselamuhoones tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks, esimesel korrusel duširuumides kütte-, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning elektripaigalise muutmiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 592-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

53. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rakvere tn 91 ning Vestervalli tn 17 turvavalgustuse paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 593-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015

54. Kasutusloa väljastamine ( 2.Jõe tn 16 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

2.Jõe tn 16 üksikelamu rekonstrueeritud ja laiendatud terrassile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 594-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

55. Kasutusloa väljastamine ( P. Kerese tn 36 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

P. Kerese tn 36 korterelamule rekonstrueeritud nelja otsaseintega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 595-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

56. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (Rakvere tn (Rahu tn-st kuni Rakvere tn 66))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väljastada Rakvere tn (Rahu tn-st kuni Rakvere tn 66) veetorustikule kasutusluba.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 596-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

57. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (Pargi põik (Pargi põik 4 kuni Pargi põik 8))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väljastada Pargi põik (Pargi põik 4 kuni Pargi põik 8) veetorustikule kasutusluba.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 597-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

58. Kasutusloa väljastamine veeitorustikule (Õhu tn (A.Puškini tn-st kuni Rakvere tn 30b)) V1053

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väljastada Õhu tn (A.Puškini tn-st kuni Rakvere tn 30b)) V1053 veetorustikule kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 598-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

59. Kasutusloa väljastamine veetorustikule A. Daumani tn (A.Puškini tn-st kuni Kangelaste prospekt 41) V1056

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Väljastada A. Daumani tn (A.Puškini tn-st kuni Kangelaste prospekt 41) V1056 veetorustikule kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 599-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

60. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule ((Õhu tn (Rakvere tn 3a kuni Õhu tn 10)) K1043

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väljastada Õhu tn (Rakvere tn 3a kuni Õhu tn 10) K1043 kanalisatsioonitorustikule kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 600-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

61. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (Rahu tn-st kuni Rakvere tn 66)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väljastada Rakvere tn (Rahu tn-st kuni Rakvere tn 66) kanalisatsiooni torustikule kasutusluba.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 601-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

62. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (Vahtra tn (Albert-August Tiimanni tn-st kuni Vahtra tn 2a))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väljastada Vahtra tn (Albert-August Tiimanni tn-st kuni Vahtra tn 2a) kanalisatsioonitorustikule kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 602-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

63. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (Pargi põik (Jõesuu tn-st kuni Pargi põik 4))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väljastada Pargi põik (Jõesuu tn-st kuni Pargi põik 4) kanalisatsioonitorustikule kasutusluba.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 603-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

64. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (Liiva tn (A.Puškini tn-st kuni Õhu tn 6))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väljastada Liiva tn (A.Puškini tn-st kuni Õhu tn 6) kanalisatsioonitorustikule kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 604-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

65. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule Albert-August Tiimanni tn (Albert-August Tiimani tänav lõik 1 ja Tiimani tn 10 sissesõidutee ristmikust kuni Albert-August Tiimanni tn ja Mõisa tn ristmikuni)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väljastada Albert-August Tiimanni tn (Albert-August Tiimani tänav lõik 1 ja Tiimani tn 10 sissesõidutee ristmikust kuni Albert-August Tiimanni tn ja Mõisa tn ristmikuni) kanalisatsioonitorustikule kasutusluba.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 605-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

66. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule A. Daumani tn (Rahu tn 46 kuni Kangelaste prospekt 37a) K1023

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Väljastada A. Daumani tn (Rahu tn 46 kuni Kangelaste prospekt 37a) K1023 kanalisatsioonitorustikule kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 606-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

67. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule Vahtra tn (Vahtra tn-st kuni Albert-August Tiimanni tn 15) K1076

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Väljastada Vahtra tn (Vahtra tn-st kuni Albert-August Tiimanni tn 15) K1076 kanalisatsioonitorustikule kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 607-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

68. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 608-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

69. Avaliku ürituse „Narva Lossipargi pidulik avamine“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Kairi JohannesOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 609-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

70. Avaliku ürituse „Lastekaitsepäev Narva linnuses“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Kairi JohannesOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 610-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014

71. Avaliku ürituse „Narva Päevad 2014” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Kairi JohannesOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 611-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2014