PrindiAbi

11.06.2014 - Korraline istung1. Linna lipu heiskamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Töökorras 02.06.2014 vastu võetud korraldus nr 612-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2014

2. Narva Linnakantselei üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Narva Linnakantselei üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 613-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

3. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2.Võtta vastu korraldus nr 614-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

4. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 615-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

5. Linnavara tasuta võõrandamine (AS-le TRANSSERVIS-N)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist linnavara tasuta võõrandamiseks AS-le TRANSSERVIS-N vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

6. Narva linna omandis oleva kinnisasja Mõisa park koormamine isikliku kasutusõigusega AS Narva Soojusvõrk kasuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 616-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

7. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Raja tn 5a, A. Puškini tn 8, Linnuse tänav L1 ja Raja tn 5 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 617-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

8. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 28 - 81 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 618-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

9. Narva Linnavalitsuse 05.02.2014 korralduse nr 99-k “Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine” muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 619-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

10. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 620-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

11. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

LEIVA KODU OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel“ Energiapäev 2014“ 15.06.2014.a. Narva linnuse territooriumil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 621-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

12. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

MANN GRUPP OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel“ Energiapäev 2014“ 15.06.2014.a. Narva linnuse territooriumil .
SELVER AS poolt jaemüük kaupluses aadressil
Tallinna mnt 41
DIONIS GRUPP OÜ poolt jaemüük baaris aadressil
Kreenholmi 39p

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 622-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

13. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 623-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

14. Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu vastuvõtmiseks ja avaliku valjapaneku korraldamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

15. Tiigi tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2.Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

16. Luha tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Luha tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

17. 2. Jõe tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “2. Jõe tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

18. Lina tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Lina tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

19. Mätta tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Mätta tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

20. Orase tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Orase tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

21. Tuuleveski tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Tuuleveski tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

22. Albert-August Tiimanni tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Albert-August Tiimanni tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

23. Maaüksusele aadressi määramine (Raudtee tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 624-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

24. Maaüksusele aadressi määramine (Kose tn 8a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 625-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

25. Maaüksusele aadressi määramine (Albert-August Tiimanni tänav L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 626-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

26. Maaüksusele aadressi määramine (Saialille tn 53a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 627-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Uusküla tänav J4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 628-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rahu tn 16a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 629-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

29. Narva Linnavalitsuse 16.04.2014 korralduse nr 393-k “Kadastiku tn 10 kinnisasjaga piirneva Kadastiku tn 10a maa erastamine” alapunkti 3.6 muutmine ja alapunkti 3.7 tühistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse 16.04.2014 korralduse
nr 393-k “Kadastiku tn 10 kinnisasjaga piirneva
Kadastiku tn 10a maa erastamine”
alapunkti 3.6 muutmine ja alapunkti 3.7 tühistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 630-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

30. Saialille tn 53 kinnisasjaga piirneva Saialille tn 53a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Saialille tn 53 kinnisasjaga piirneva
Saialille tn 53a maa erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 631-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

31. Varsakabja tn 11 maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Varsakabja tn 11 maa ostueesõigusega
erastamise loa taotleminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 632-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

32. Meedikute tn 36 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja Meedikute tn 36 teenindusmaa määramine, maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Meedikute tn 36 maa ostueesõigusega erastamise
menetluse lõpetamine ja Meedikute tn 36 teenindusmaa
määramine, maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 633-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

33. Osja tn 39 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja Osja tn 39 teenindusmaa määramine, maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Osja tn 39 maa ostueesõigusega erastamise
menetluse lõpetamine ja Osja tn 39 teenindusmaa
määramine, maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 634-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

34. Leevikese tn 34 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Leevikese tn 34 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 635-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

35. Nõo tn 196 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Nõo tn 196 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 636-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hariduse tn 15c poolelioleva hoone katusekatte, fassaadide ja sissepääsude rekonstrueerimine) ning Narva Linnavalitsuse 02.04.2014. a korralduse nr 343-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 637-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 8 purskkaevu püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 638-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulgu tn 5 tootmishoone ehitisregistrikoodiga 120566516 laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 639-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 6b hoone osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 640-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vahtra tn 5 hoone siseruumide rekonstrueerimine ning hoone sissepääsude muutmine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 641-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vabaduse tn 5 hoone büroohooneks rekonstrueerimine ilma välisgabariitide muutmiseta ning Vabaduse tänava poolse lisasissesõidu väljaehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 642-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Papli tn 54 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 643-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väikesaare tn 14 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 644-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tormi tn 63 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 645-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lille tn 4 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 646-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sibula tn 2 aiamaja ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 647-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mulla tn 230 uus sauna püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 648-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

48. Narva Linnavalitsuse 05.03.2014. a korralduse nr 231-k „Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi tn 16a hoone rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)” muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 649-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

49. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Sõstra tn 8 aiamaja püstitamiseks;
2. Puidu tn 2 sauna laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Kangelaste pr 29 Prisma kaubandushoonele varjualuse juurdeehitamiseks.
4. Tallinna mnt 19c kinnistul autopesula püstitamiseks koos teenindamiseks vajalike tehnorajatistega (elektri maakaabelliin, vee- ja kanalisatsioonitorustikud).
5. Kangelaste pr 40 korteri 73 rekonstrueerimiseks.
6. Mõisa tn 9 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks (sillutisriba rekonstrueerimine).
7. Ilma tn 53 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 650-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

50. Kasutusloa väljastamine elektri maakaabelliinile A.Puškini tn 10a kuni Tuleviku tn 10a (ehr kood 220684925)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väljastada A.Puškini tn 10a kuni Tuleviku tn 10a elektri maakaabelliinile kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 651-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

51. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. V. Gerassimovi tn 3 ja Vassili Gerassimovi tänaval sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. Sõstra tn 8 piirdeaia ja kuuri püstitamiseks;
3. Väina tn 6 piirdeaia püstitamiseks;
4. Puidu tn 2 piirdeaia püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 652-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

52. Kirjalike nõusolekute andmine Elektrijaama tee 92 Balti Elektrijaama tuhaväljade territooriumil seirepuurkaevude rajamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 653-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

53. Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1399 „Konkursi „Narva linna kaunis kodu“ läbiviimise kord” muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 15
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

54. Konkursi ”Narva linna kaunis kodu 2014” tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 654-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

55. Riigihanke '''''''''''" Narva Noorte Meremeeste Klubi ehitustööd” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Riigihanke ''''" Narva Noorte Meremeeste Klubi ehitustööd” avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 655-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

56. Narva linna RSN TK 17.04.1973. a otsuse nr 123 kehtetuks tunnistamine ja aadressil Paju tn 13 maakasutuse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 656-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

57. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansis olevate immateriaalse vara ja lõpetamata ehituse üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 657-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

58. Alaealisele lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ning jätkamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 658-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

59. Alaealisele lapsele ettenähtud peretoetused ja vanemahüvitise maksmise peatamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 659-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

60. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine R. R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 660-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

61. Hoolduse seadmine M.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 661-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

62. Hoolduse seadmine T.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 662-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

63. Narva Linnavalitsuse 18.09.2013.a korralduse nr 854-k kehtetuks tunnistamine N.M. üle seatud hoolduse osas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 663-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

64. Narva Lasteaia Põngerjas põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 16
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

65. Narva Kunstikooli õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 17
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

66. Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 18
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

67. Narva Linnavalitsuse 05.02.2014. a määruse nr 6 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 19
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

68. Riigihanke korraldamine ja loa andmine lepingu sõlmimiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 664-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

69. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 665-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

70. Narva Keskraamatukogu tööaja kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 666-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

71. Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: MaksimVolkov
Ettekandjad: Maksim VolkovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 667-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

72. Avaliku ürituse „Narva Energiajooks” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Kairi JohannesOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 668-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

73. Avaliku ürituse „Narva Energiapäev“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Kairi JohannesOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 669-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

74. Avaliku ürituse „Simman-rahvapidu” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Kairi JohannesOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 670-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

75. Avaliku ürituse „Jaaniöö 2014” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Kairi JohannesOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 671-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014

76. Riigihanke avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Irina Švets

Riigihanke “Microsoft Office litsentside rendileping Narva Linnavalitsusele 2014-2017” avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korraldust vastavalt istungil esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 672-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2014