PrindiAbi

30.07.2014 - Korraline istung1. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Rahvusvaheline motofestival < Narva Bike 2014 >)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 17.07.2014 vastu võetud korraldus nr 816-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.07.2014

2. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Zoroaster OÜ)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 17.07.2014 vastu võetud korraldus nr 817-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2014

3. Projekti ”Rahu ja Kerese tänavate rekonstrueerimistööd” teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Töökorras 23.07.2014 vastu võetud protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatov antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015

4. Ilutulestiku korraldamine (25.06.2014 OÜ Tulekild Teenused)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 24.07.2014 vastu võetud korraldus nr 818-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2014

5. Munitsipaaleluruumi V.Gerassimovi 4-32, Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 819-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

6. Munitsipaaleluruumi P. Kerese 19-9 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 820-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

7. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 821-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

8. Narva linna 2014. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 822-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

9. Riigihanke „Laenulepingu sõlmimine” korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 823-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

10. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 824-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

11. Narva linna arengukava aastateks 2008–2017 muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov, Jelena Golubeva

Antud arengukava muutmine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (§ 37'2 lg 7 ja lg 8) ja Narva linna arengudokumentide menetlemise korrale, milles on määratud iga-aastane linna arengukava läbivaatamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada lisatud määruse eelnõu Narva linna arengukava muutmise kohta Volikogusse kinnitamiseks.
2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
3.Kaasettekandjaks antud küsimuses on Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktor Jelena Golubeva.
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

12. Narva Linnavolikogu 21.06.2012 otsuse nr 73 „Narvas Tallinna mnt 81 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine AS Eesti Gaas kasuks” muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Narva Linnavolikogu 21.06.2012 otsuse nr 73 „Narvas Tallinna mnt 81 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine AS Eesti Gaas kasuks” muutmine“ vastuvõtmist, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arenduse-ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

13. Linnavara võõrandamine (kinnistu Raudsilla tn 1, Narva)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Linnavara võõrandamise (kinnistu Raudsilla tn 1, Narva) kohta vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Arenduse-ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

14. Linnavara võõrandamine (Tallinna mnt 73, Narva)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Parandada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Linnavara võõrandamine (Tallinna mnt 73, Narva)“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

3.Volitada Arenduse-ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

15. Munitsipaaleluruumi aadressil Rakvere 42-61, Narva otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Arenduse-ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

16. Hoonestusõiguse seadmise eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitamine (Ancis Daumani 2e, Narva)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 825-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

17. Hoonestusõiguse seadmise eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitamine (Ancis Daumani 2, Narva)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 826-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

18. Narvas Luige tn 11 (AÜ Olginski) asuva päritud linnavara kasutusse andmine (A.G)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 827-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

19. Narvas Rahvavälja tänav L1 ja Fama tänav L3 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (FAMA Invest OÜ)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 828-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

20. Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksandr Puškini 22-53, Narva üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 829-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

21. Narva Linnavalitsuse 16.07.2014 korralduse nr 770-k muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 830-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

22. Haridusliku erivajadusega õpilastele haridusasutustesse invatransporditeenuse osutamise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 21
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

23. Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 22
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

24. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine D.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 831-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

25. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine V.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 832-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

26. Loa andmine R.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 833-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

27. Loa andmine L.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 834-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

28. Loa andmine N.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 835-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

29. Loa andmine (Tundmatu naisterahva säilmed)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 836-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

30. Tehase tänav L6, Tehase tänav L7, Tehase tänav T5 ja Tehase tänav T6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “ Tehase tänav L6, Tehase tänav L7, Tehase tänav T5 ja Tehase tänav T6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

31. Tiigi tänav T2 ja Tiigi tänav T6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Tiigi tänav T2 ja Tiigi tänav T6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

32. Vaigu tn 902 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vaigu tn 902 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 837-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

33. Majaka tn 19 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Majaka tn 19 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 838-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

34. 1. Jõe tn 36 maaüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 839-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

35. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 840-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, A-A. Tiimanni tn 9a.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 841-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, A-A. Tiimanni tn 13b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 842-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kreenholmi tn 4b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 843-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vaivara tn 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 844-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Võidu prospekt 15b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 845-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 36b laohoone ja piirde püstitamine Narva Linnavolikogu 21.12.2010. a otsusega nr 198 kehtestatud Rahu tn 36b detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 846-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulgu tn 8 tootmishoone ehitisregistrikoodiga 118008559 rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 847-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.-A. Tiimanni 9 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 848-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uusküla 6 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 849-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 44-95 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 850-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Energia 2a-31 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 851-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paju 3 kuuri majandushooneks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 852-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vihma 7 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 853-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

49. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Palli 11 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 854-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

50. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Sõnajala tn 104 saunahoone püstitamiseks;
2. Malmi tn 6 korterelamuhoone pööninguosa kaheks eluruumiks rekonstrueerimiseks;
3. Tule tn 132 aiamaja püstitamiseks;
4. Suur tn 3 korteri nr 18 rekonstrueerimiseks;
5. A.Juhhanovi tn 6 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
6. Energia tn 5 korterelamu katuse rekonstrueerimiseks;
7. Vestervalli tn 9 noortekeskuse rekonstrueerimiseks;
8. Vabaduse tn 15 staabihoone rekonstrueerimiseks ning garaaži püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 855-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

51. Kasutusloa väljastamine elektri maakaabelliinile Kreenholmi tn 25

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kreenholmi tn 25 elektri maakaabelliinile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 856-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

52. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kulgu tänav L2, katastritunnus 51105:002:0049 ning Kulgu tn 5, katastritunnus 51101:004:0140, osaliselt Kulgu tänava L2 ning osaliselt Kulgu tn 5 kinnistule ehitatud parklale koos kõnniteega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 857-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

53. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Jõe tn 1 rekonstrueeritud sõudebaasi boksile nr 8.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 858-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

54. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Aleksander Puškini tn T1 püstitatud bussiootepaviljonile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 859-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

55. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. 6 Paemurru tn 11a vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. Paju tn 3 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Sõnajala tn 104 piirdeaia püstitamiseks;
4. Tule tn 132 kuuri, piirdeaia püstitamiseks;
5. A.Juhhanovi tn 6 piirdeaia püstitamiseks;
6. A.Daumani tn 19 veetorustiku, kanalisatsioonitorustiku ning sademeveekanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
7. Vabaduse tn 15 piirdeaia püstitamiseks;
8. Palli tn 11 vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 860-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

56. Narva Linnavalitsuse 17.10.2012. a korralduse nr 997-k muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse 17.10.2012. a korralduse nr 997-k
„Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tiigi tn 2c ja Tiigi tn 2m territooriumite romusõidukite kogumiskohtadeks rekonstrueerimine, hoonete romusõidukite lammutuskodadeks rekonstrueerimine ning piirete rajamine)” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 861-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

57. Narva Linnavalitsuse 16.07.2014. a korralduse nr 782-k < Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi> muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 862-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

58. Riigihanke „Narva Noorte Meremeeste Klubi ehitustööd ” (viitenumber 153487) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 863-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2014

59. Riigihanke ''Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse EXIT ruumide renoveerimine'' avatud e-hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Riigihanke '''''"Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse EXIT ruumide renoveerimine'''''" avatud e-hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 864-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2014

60. Riigihanke <Joaoru puhkeala arendamine I. etapi raames mööbli ja sisseseade ostmine.>(viitenumber 152583) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 865-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2014

61. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansis oleva põhivara kõlbmatuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1. Korrigeerida korralduse sõnastust vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 866-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2014

62. Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine” eelnõu.

2. Volitada esitama antud küsimus Narva Linnavolikogus Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Larissa Degelit.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

63. Narva Muuseumi vara üleandmine sihtasutusele Narva Muuseum ja linna asutuse Narva Muuseum tegevuse lõpetamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Päevakorrast maha võetud
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

64. Narva Kunstikooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 867-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

65. Lihthanke “Narva linna haridusasutustele arvutitarkvara hankimine 2014-2017” korraldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 868-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014

66. Ploomi tn 2 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Ploomi tn 2 maa ostueesõigusega erastamine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 869-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2014