PrindiAbi

13.08.2014 - Korraline istung1. Ilutulestiku korraldamine (08.08.2014 ja 09.08.2014 OÜ Tulekild Pürotehnika)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 06.08.2014 vastu võetud korraldus nr 870-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.08.2014

2. Avatud hankemenetlusega riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine Narva linna 2014., 2015., 2016. ja 2017.aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohta“ korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Töökorras 06.08.2014 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnapead Eduard Easti antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.08.2014

3. Kulgu tööstusala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 06.08.2014 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu vastuvõtmiseks ja avaliku väljapaneku korraldamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2014

4. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korralduse eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 871-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

5. Narva Keeltelütseumi põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 23.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

6. Narva munitsipaalsete muusika- ja koorikoolide õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 24.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

7. Narva Koorikooli ruumi tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 872-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

8. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 873-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

9. Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse valgustuse soetamine ja paigaldus“ (nr 154330) hankemenetluse lõpetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse valgustuse soetamine ja paigaldus“ (nr 154330) hankemenetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 874-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

10. Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse mööbli soetamine“ (nr 151682) hankemenetluse lõpetamine ja uue avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse mööbli soetamine“ (nr 151682) hankemenetluse lõpetamine ja uue avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 875-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

11. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 876-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

12. Narva Kutseõppekeskusele maksusoodustuse andmine reklaami paigaldamiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amert
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 877-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

13. Narvas Rakvere tänav 91 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ KANGELASTE 11)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 878-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

14. Narvas A. Juhhanovi tänav 5 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (RIITO Ehituse AS)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 879-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

15. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada linnavolikogule määruse eelnõu „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse muutmine”.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

16. Narva linna jäätmekava aastateks 2014 – 2020 kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada linnavolikogule otsuse eelnõu „Narva linna jäätmekava aastateks 2014 – 2020 kehtestamine“.

2.Volitada abilinnapea Maksim Volkovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

17. 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

18. Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 25
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

19. Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 880-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

20. Jäätmevaldajate taotluste korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemisest rahuldamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 881-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

21. Narva Linnavalitsuse 02.07.2014 korralduse nr 705-k “Laine tn 13 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil “ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse 02.07.2014
korralduse nr 705-k “Laine tn 13
maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil “ muutmine

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 882-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

22. Seisukoha andmine maa erastamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 883-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

23. Unistuse tn 22 maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Unistuse tn 22 maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 884-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

24. Maaüksusele aadressi määramine (Tehase tänav T5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 885-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

25. Maaüksusele aadressi määramine (Tehase tänav L6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 886-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

26. Maaüksusele aadressi määramine (Tehase tänav T6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 887-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

27. Maaüksusele aadressi määramine (Tehase tänav L7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 888-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

28. Maaüksusele aadressi määramine (Tiigi tänav T2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 889-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

29. Maaüksusele aadressi määramine (Tiigi tänav T6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 890-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

30. Maaüksusele aadressi määramine (Albert-August Tiimanni tänav T4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 891-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

31. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini 13 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 892-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (P. Kerese 70 garaažihoone laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 893-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

33. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 26 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 894-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Palavuse 18 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine, piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 895-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tule 144 aiamaja rekonstrueerimine, kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 896-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

36. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Viru tn 18 hoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 897-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

37. Tee-ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kangelaste tn 51a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 898-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

38. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Malmi tn 10 korterelamuhoone katuse rekonstrueerimiseks;
2. Viru tn 18 kinnistule sõidutee, kõnniteede ja platside ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 899-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

39. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1.P. Kerese tn 6 korterelamule rekonstrueeritud katusega, soojustatud pööningu korruse vahelaega ja väljavahetatud trepikodade akendega.
2.Juhkentali tn 9 korterelamule rekonstrueeritud katusega.
3.Võidu prospekt 11 korterelamule rekonstrueeritud katuse-, sillutisriba-, keldrikorruse sissekäikude varikatustega ning soojustatud sokli- ja pööningu korruse vahelaega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 900-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

40. Kirjalike nõusoleku andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Kangelaste pr 21 lasteaiahoones evakuatsiooni-ja avariivalgustuse ning tuletõkkeuste paigaldamiseks;
2. A.-A.Tiimanni tn 16 lasteaiahoones evakuatsiooni-ja avariivalgustuse paigaldamiseks
3. V.Gerassimovi tn 18a lasteaiahoones evakuatsiooni-ja avariivalgustuse ning tuletõkkeuste paigaldamiseks;
4. A.Daumani tn 11 lasteaiahoones evakuatsiooni-ja avariivalgustuse ning tuletõkkeuste paigaldamiseks;
5. Pähklimäe tn 5 lasteaiahoones evakuatsiooni-ja avariivalgustuse ning tuletõkkeuste paigaldamiseks;
6. Viru tn 18 välisvalgustuse, veevarustuse ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 901-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

41. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameri investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 902-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

42. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameri investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 903-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

43. Volitamine K. M. arveldusarve kasutamiseks ja vajalike tehingute tegemiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 904-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

44. Alaealisele lapsele A.L. ettenähtud peretoetuse maksmise jätkamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 905-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

45. Hoolduse seadmine E.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 906-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

46. Hoolduse seadmine G.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 907-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

47. Hoolduse seadmine A.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 908-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

48. Hoolduse seadmine S.I.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 909-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

49. Hoolduse seadmine A.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 910-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

50. Hoolduse seadmine E.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 911-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014

51. Hoolduse seadmine I.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 912-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2014