PrindiAbi

27.08.2014 - Korraline istung1. Narva Linnavolikogu kantselei bilansis oleva põhivara kõlbmatuks tunnistamine, bilansist mahakandmine ja hävitamine

Esitaja: Linnavolikogu kantselei
Ettekandjad: Igor ŠiraiOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 913-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

2. Peretoetuste maksmise peatamine laste emale A.V ja peretoetuste maksmise jätkamine laste kasuvanemale M.A

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 914-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

3. Volitamine alaealise K. P. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 915-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

4. Volitamine M.M. huvi esindamise kohta

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 916-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

5. Volitamine alaealise D.T huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 917-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

6. Volitamine alaealise A.S huvide esindamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 918-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

7. Volitamine alaealise A. V huvide esindamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 919-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

8. Loa andmine D.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 920-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

9. Loa andmine V.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 921-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

10. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine S.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 922-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

11. Narva Linnavalitsuse 21.03.2012.a korralduse nr 219-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 923-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

12. Reklaamimaksumäärus

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amert
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule Reklaamimaksumääruse eelnõu.
2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatov nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015

13. Astri-Narva AS-ile maksusoodustuse andmine LED-ekraanil info ja reklaami näitamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amert
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 924-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015

14. Linnavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras (Rahu tn 42, Rahu tn 48, Aleksandr Puškini tn 55)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Kinnistu Narvas aadressil A. Puškini tn 55 jätta Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 925-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015

15. Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse valgustuse soetamine ja paigaldus“ avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 926-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

16. Riigihanke „Jõe tn 3 hoone 9. – 12. boksi rekonstrueerimise projekti koostamine“ (viitenumber 154175) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 927-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

17. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 928-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

18. Narvas Linda tänav 4 asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ AUTORI FOTO)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 929-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

19. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 930-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

20. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Täiendatud vastavalt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna taotlustele 25.08.2014 nr 3.1-8/8404, 25.08.2014 nr 3.1-8/8444, 18.08.2014 nr 3.1-8/8202 eelarveliste vahendite ümberpaigutamiseks üldsummas 4260 eurot.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 931-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015

21. Maaüksusele aadressi määramine (Vana-Joala tee T1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 932-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

22. Maaüksusele aadressi määramine (Vana-Joala tee T2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 933-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

23. Maaüksusele aadressi määramine (Vana-Joala tee T3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 934-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

24. Vaigu tn 910 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Vaigu tn 910 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 935-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

25. Osja tn 45 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Osja tn 45 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 936-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

26. Rohu tn 234 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Rohu tn 234 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 937-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

27. Anne tn 27 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 938-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

28. Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 939-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

29. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kadastiku tn 33a, 33b, 35a püstitatud tootmishoonele koos hoonet teenindavate rajatistega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 940-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

30. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rakvere tn 38 korterelamule rekonstrueeritud katusega ning soojustatud otsaseinte- ja pööningu vahelaega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 941-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

31. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Paul Kerese tn 22 Peetri kooli hoonele ehitatud evakuatsiooni- ja avariivalgustusega ning paigaldatud tuletõkkeustega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 942-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.08.2014

32. Kasutusloa väljastamine (Aleksander Puškini tn 29)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Aleksander Puškini tn 29 Kesklinna gümnaasiumi hoonele ehitatud evakuatsiooni- ja avariivalgustusega ning paigaldatud tuletõkkeustega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 943-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

33. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Rakvere tn 85 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile 09-14);
2. Juhkentali tn 11 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile P-03-2014);
3. Jõesuu tn 15 rehvitöökoda laiendamiseks;
4. Rakvere tn 47 garaažihoone püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 944-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

34. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Kangelaste pr 38 lasteaiahoones Käoke evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ning tuletõkkeuste paigaldamiseks.
2. Viru tn 4 lasteaiahoones Marjake evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ning tuletõkkeuste paigaldamiseks.
3. Pimeaia tn 1 lasteaiahoones Pääsuke evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ning tuletõkkeuste paigaldamiseks.
4. A.-A. Tiimani tn 11 lasteaiahoones Kirsike evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ning tuletõkkeuste paigaldamiseks.
5. Tallinna mnt 50 lasteaiahoones Potsataja evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ning tuletõkkeuste paigaldamiseks.
6. 26.Juuli tn 13a lasteaiahoones Sipsik evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ning tuletõkkeuste paigaldamiseks.
7. Energia tn 4a lasteaiahoones Kaseke evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ning tuletõkkeuste paigaldamiseks.
8. Energia tn 4b lasteaiahoones Kaseke evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ning tuletõkkeuste paigaldamiseks.
9. A. Puškini tn 13a lasteaiahoones Muinasjutt evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ning tuletõkkeuste paigaldamiseks.
10. Kreenholmi tn 8a lasteaiahoones Punamütsike elektrivarustuse rekonstrueerimiseks, evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ning tuletõkkeuste paigaldamiseks.
11. Narva jõeäärses promenaadis kinnistutel Pimeaed, Jõe tänava lõik 1 ja 2, Jõe tn 1a, 1b ja 1c Linnuse tänava lõik 2 ja 3 videojälgimissüsteemi paigaldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 945-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

35. Õigusliku aluseta ehitatud piirdeaia lammutamine (A. Puškini tn L5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 946-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2014

36. Rakvere tn 24a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 947-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva linna bussijaama rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 948-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Krookuse 49 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 949-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vitamiini 2 aiamaja ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 950-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Viktoria 43 aiamaja ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 951-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mängu 4 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine, kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 952-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tule tn 119 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 953-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põldkannikese tn 24 majandushoone püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 954-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Allika tn 118 aiamaja laiendamine, majandushoone ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 955-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õlelille tn 143 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 956-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

46. Raudtee tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Raudtee tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015

47. Vassili Gerassimovi tänav T1maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Vassili Gerassimovi tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015

48. P. Kerese tn 17b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “P. Kerese tn 17b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015

49. Lasteaia tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Lasteaia tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015

50. Albert-August Tiimanni tänav T4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Albert-August Tiimanni tänav T4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015

51. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Võidu prospekt 13a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 957-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2014

52. Narva Linnavalitsuse 13.08.2014 korralduse nr 902-k muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse 13.08.2014. a korralduse 902-k
„Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 958-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015

53. Narva Linnavalitsuse 05.02.2014. a määruse nr 6 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 26
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015

54. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Koorikooli spordisaali kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 959-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015