PrindiAbi

10.09.2014 - Korraline istung1. Ilutulestiku korraldamine (06.09.2014 OÜ Tulekild Pürotehnika)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 04.09.2014 vastu võetud korraldus nr 960-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2014

2. Narva linna 2014. aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.
3. Volitada Narva linnapead Eduard Easti antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.09.2014

3. Narva Linnavalitsuse 17.06.2014.a korralduse nr 673-k „Narva linna 2014.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 17.06.2014.a korralduse nr 673-k „Narva linna 2014.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 961-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

4. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 962-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

5. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlusele
2. Võtta vastu korraldus nr 963-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

6. N. P. pärandvara jagamine ja volituste andmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 964-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

7. Ostja kinnitamine (kinnistu Võidu prospekt 17, Narva)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 965-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

8. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 966-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

9. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 967-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

10. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 20-92 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 968-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

11. Munitsipaaleluruumi aadressil Kerese 19-9 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 969-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

12. Munitsipaaleluruumi Võidu pr. 11-17 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 970-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

13. Munitsipaaleluruumi 26. Juuli 1-77 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 971-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

14. Munitsipaaleluruumi Mõisa 2-89 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 972-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

15. Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2017” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2017” avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada aselinnapea Maksim Volkovit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

16. Riigihanke Narva linna haljasalade hooldustööd 2015-2017 avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada aselinnapea Maksim Volkovit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

17. Riigihanke „Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine ” avatud hankemenetluse kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 973-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

18. Riigihanke „Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine ” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 974-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

19. Männi tn 4 teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Männi tn 4 teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 975-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

20. Majaka tn 24 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Majaka tn 24 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 976-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

21. Aku tn 34, Aku tn 34a maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Aku tn 34, Aku tn 34a
maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 977-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

22. Võilille tn 82b maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Võilille tn 82b
maa ostueesõigusega erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 978-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

23. Roosi tn 2 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Roosi tn 2
maa ostueesõigusega erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 979-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

24. Unistuse tn 22 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Unistuse tn 22
maa ostueesõigusega erastamine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 980-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

25. Maaüksusele aadressi määramine (Paju tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 981-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

26. Maaüksusele aadressi määramine (Kadastiku tn 19)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 982-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõesuu tn 93

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 983-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

28. Arvamuse andmine Paju tn 5 maaüksuse riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 984-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

29. Kadastiku tn 19 maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kadastiku tn 19 maa erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 985-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

30. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. – A. Tiimanni tn 3 remondikorpuse hooneosa hosteliks ja kohvikuks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 986-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

31. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadastiku tn 29 kinnistule büroohoone püstitamine Narva Linnavolikogu 04.10.2012. a otsusega nr 118 kehtestatud Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠIBALOVAOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 987-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Linda tn 1 mitteeluruumi M4 perearstikeskuseks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 988-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

33. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pärna 27 aiamaja ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 989-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mõisa 3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 990-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Viru 20 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 991-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Joala 22 hoone rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 992-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 19c administratiivhoone osa ilusalongiks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 993-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Joala 30 - 2, 3 eluruumide rekonstrueerimine ja ühendamine ning pööningukorruse väljaehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 994-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kanali tn 9 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 995-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Virmalise 25 aiamaja ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 996-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõuna tn 20 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 997-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hoovi tn 106 aiamaja ja sauna laiendamine ning rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 998-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kuuse 9 aiamaja ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 999-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

44. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Malmi tn 4 mitteeluruumi M1 laiendamiseks eluruumi nr 1 pinna vähendamise arvel;
2. Kangelaste pr 30 mitteeluruumi M1 veterinaarkliinikuks rekonstrueerimiseks;
3. Lahe tn 82 üksikelamu ja majandushoone püstitamiseks.
Rahu tn 7a kinnistul vedelgaasi tankla kompleksi rajamiseks koos teenindamiseks vajaliku tehnorajatisega (elektri maakaabelliin).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1000-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

45. Tee-ehitusloa andmine Lääne tänavalt Rahu tn 7a kinnistule sissesõidu rajamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1001-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

46. Kasutusloa väljastamine elektri maakaabelliinile (Võidu tn 2a kuni Tallinna mnt 30 (ehr kood 220690003))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1002-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

47. Kasutusloa väljastamine elektri maakaabelliinile (Oru tn 74 (ehr kood 220700777))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1003-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

48. Kasutusloa väljastamine (Tuleviku tn 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tuleviku tn 7 lasteasutuse Ojake hoonele ehitatud evakuatsiooni- ja avariivalgustusega ning paigaldatud tuletõkkeustega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1004-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

49. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Rakvere tn 18 Narva Õpilaskodus evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ning tuletõkkeuste paigaldamiseks.
2. A.Juhhanovi tn 3 Narva Paju Koolis evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ning tuletõkkeuste paigaldamiseks.
3. Lahe tn 82 piirdeaia püstitamiseks.
4. Vabaduse tn 15 kinnistul vee-, kanalisatsiooni-, sademeveekanalisatsiooni- ja drenaažitorustiku rajamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1005-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

50. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1006-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

51. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1007-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

52. Narva Sotsiaaltöökeskuse põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 27
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

53. Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 28
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2014

54. Ajutise komisjoni moodustamine seoses Narva linna Sotsiaalabiameti hallatavate asutuste ümberkorraldamisega ning töökorralduslike ülesannete määramine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1008-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

55. Narva Linnavalitsuse 23.01.2013 nr 46-k „Narva Hooldekodu hoolekogu uue koosseisu kinnitamine” kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1009-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

56. Volitamine alaealise E-L. P huvide esindamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1010-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

57. Peretoetuste maksmise jätkamine lapse vanemale

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1011-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

58. Loa andmine S.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1012-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

59. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine S.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1013-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

60. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine V.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1014-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

61. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine Z.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1015-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

62. Hoolduse seadmine V.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1016-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

63. Hoolduse seadmine A.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1017-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

64. Hoolduse seadmine J.Š.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1018-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

65. Hoolduse seadmine L.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1019-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

66. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1020-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

67. Õpilaste arvu suurendamine Narva Eesti Gümnaasiumi klassis

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1021-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

68. Õpilaste arvu suurendamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1022-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

69. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Pääsuke rühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1023-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

70. Teenetemärkide komisjoni moodustamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets - linnasekretärOtsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1024-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014

71. Piirangud alkohoolse joogi või toidugruppi mittekuuluva joovet tekitava aine tarbimisele

Esitaja: Linnavalitsuse liikmedOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõmist, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada linnapea Eduard Easti nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2014