PrindiAbi

24.09.2014 - Korraline istung1. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Eduard East

Nelja inimese autasustamine Narva Teenetemärgiga

Otsus/tulemused:
Töökorras 19.09.2014 vastu võetud korraldus nr 1025-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.01.2015

2. Munitsipaaleluruumi aadressil 26. Juuli 1-77 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1026-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 4-32 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1027-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

4. Munitsipaaleluruumi aadressil Mõisa 2-89 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1028-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

5. Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse mööbli soetamine“ (nr 154993) hanketulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Korraldus riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse mööbli soetamine“ (nr 154993) hanketulemuste kinnitamise kohta

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1029-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

6. Avaliku kirjaliku enampakkumise Narvas Linnuse tänav 2 hoones 2. korrusel asuvate ruumide üürile andmiseks tulemuste kinnitamata jätmine ja uue enampakkumismenetluse algatamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
Külalised: AS Mann Grupp esindajaOtsus/tulemused:
1. Esindaja viibis kohal ning soovis ametlikku linnavalitsuse otsust. Selgitusi oma seisukohtade asjus ei soovinud jagada.
2. Võtta vastu korraldus nr 1030-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

7. Narvas Aleksandr Puškini tänav 33 asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ KARU KLUBI)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1031-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

8. Üüritasust vabastamine (Sotsiaalkindlustusamet)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1032-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

9. AS-ile Astri-Narva maksusoodustuse andmine LED-ekraanil info ja reklaami eksponeerimiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amert
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Tagasi lükata
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

10. Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine Narva linna 2014., 2015., 2016. ja 2017.aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohta“ korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1033-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

11. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettepanekule.
2.Võtta vastu korraldus nr 1034-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

12. Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 65 „Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ muutmine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 65 „Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ muutmine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 65 „Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ muutmiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kt Natalja Šibalovat nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

13. Seisukoha võtmine Kõrgesoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise kohta

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu menetlemiseks Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kt Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2014

14. Maaüksusele aadressi määramine (Hoovi tn 65a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1035-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

15. Koha-aadresside määramine (AÜ Ptšela)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1036-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

16. Koha-aadresside määramine (AÜ Družbaplus)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1037-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

17. Koha-aadresside määramine (AÜ Iskra)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1038-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

18. Maaüksusele aadressi määramine (Kose tn 6a, Kose tn 6c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1039-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

19. Seisukoha andmine maa erastamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastamisekssisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1040-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

20. Hoovi tn 65a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Hoovi tn 65a maa erastamine

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1041-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

21. Majaka tn 50 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Majaka tn 50 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1042-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

22. Malle tn 28 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Malle tn 28 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1043-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

23. Loa andmine maa müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Loa andmine maa müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamiseks


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1044-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

24. Kalle tn 48 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kalle tn 48
maa ostueesõigusega erastamine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1045-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Peetri platsi, Paul Kerese väljaku, Tuleviku tänava kõnniteede rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1046-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

26. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi tänava kõnniteede rekonstrueerimine alates P. Kerese tänavast kuni Tallinna maanteeni)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1047-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

27. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste prospekti kõnnitee rekonstrueerimine alates Hariduse tänavast kuni Tallinna maanteeni piki Tallinna mnt 33 kinnistu läänepiiri)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1048-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

28. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi 7 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1049-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

29. Projekteerimistingimuste kinnitamine (P. Kerese 24 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1050-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

30. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tiigi tn 9a autotranspordi varjualuse ja kenneli hoone püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1051-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

31. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õlelille tn 142 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1052-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Puidu tn 19 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1053-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

33. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hele tn 127 uue aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1054-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lille tn 5 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1055-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tamme tn 41 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1056-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Antenni 14 ja Antenni 14a aiamaja ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1057-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

37. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šinalov

1. Põllu tn 43 aiamaja ja majandushoone püstitamiseks;
2. Joala tn 25, 25a, 25b, 25c ja 25g elektri maakaabelliini ehitamiseks;
3. Sepa tn 1a gaasiregulaatorjaama fassaadi rekonstrueerimiseks.
4. Kadastiku tn 31b, 33a, 33b, 35a ja 35b elektri maakaabelliini ehitamiseks .
5. Kevade tn 11 korterelamu fassaadide lodžade piirdekonstruktsioonide vooderdamiseks.
6. Elektrijaama tee 59, 63, 69 ja 87 elektri maakaabelliini koos liitumiskilpidega ehitamiseks.
7. Kuuse tn 7 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
8. Aniliini tn 35 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
9. Ilma tn 17 aiamaja ja majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
10. Lahe tn 21 aiamaja püstitamiseks.
11. Vabaduse tn 15 kinnistule sidemasti püstitamiseks.
12. Paul Kerese tänav J1, P. Kerese tn 27 ja 27b ning Kreenholmi tn 20b elektri maakaabelliini ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1058-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

38. Ehitusloa väljastamine sidekanalisatsiooni rajamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Linnuse tn 2, Linnuse tänav L1 ja Igor Grafovi tänav L2 sidekanalisatsiooni rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1059-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

39. Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tallinna mnt 33 korterelamu mitteeluruumi M1 laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning kirjalik nõusolek veetorustiku ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1060-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

40. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Ilma tn 17 kasvuhoone ja piirdeaia püstitamiseks.
2. Paju tn 6 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
3. Põllu tn 43 piirdeaia püstitamiseks.
4. P. Kerese tn 2 korterelamu fassaadil reklaamvalgustuse paigaldamiseks.
5. Lõuna tn 16 piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1061-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

41. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rakvere tn 35 kirjalikud nõusolekut välisvee- ja soojustrassitorustike ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1062-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

42. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Kevade tn 3 korterelamule rekonstrueeritud sokli- ja sillutisribaga.
2. Vestervalli tn 14 korterelamule rekonstrueeritud katusega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1063-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

43. Kasutusloa väljastamine ( Väikesaare tn 43)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väikesaare tn 43 püstitatud saunale kasutusluba.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1064-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

44. Kasutusloa väljastamine (Paadimehe tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Paadimehe tn 1 aiamajale rekonstrueeritud katusekatte ja fassaadidega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1065-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

45. Kasutusloa väljastamine ( Tallinna mnt 41 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tallinna mnt 41 laiendatud kaubandushoonele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1066-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

46. Kasutuslubade väljastamisest keeldumine ning ajutiste kioskite lammutamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Energia tn2b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1067-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

47. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220575514 (V1051)) Karja tn (Vestervalli tn kuni Karja tn 6))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1. Võtta vastu korraldus nr 1068-k

Protokolliline otsus:

Edaspidiselt menetleda analoogseid korraldusi lihtsustatud korras ning
kooskõlastustatuna paberkandjal.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2014

48. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220575639 (V1063)) Rahu tn (Rahu tn 16g tn kuni Tallinna mnt 63a))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1069-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

49. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220575040 (V1043)) (A.-A.Tiimani tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1070-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

50. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220574884 (V1032)) (Paul Kerese tn (Paul Kerese väljak kuni Kreenholmi tn) ja Energia tn (Energia tn 4 kuni Kreenholmi tn))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1071-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

51. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220575512 (V1050)), Hariduse tn

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1072-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

52. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220600226 (K1078)) A.-A.Tiimanni tn (Mõisa tn kuni Vahtra tn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1073-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

53. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220598906 (K1053)) Hariduse tn

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1074-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

54. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220600308 (K1105)) (Energia tn 4a kuni Kreenholmi tn 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1075-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

55. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220602835 (K1220)) (26.Juuli tn 27 kuni Uusküla tn 17)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1076-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

56. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220600288 (K1096)) Võidu pr (Võidu pr 16 kuni Võidu pr 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1077-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

57. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220598716 (K1030)) (Daumani tn (Daumani tn 5 kuni A.Puškini tn))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1078-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

58. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220598813 (K1044)) (Rakvere tn (A.Puškini tn kuni Hariduse tn))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1079-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

59. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220598572 (K1025)) Kangelaste pr (Kangelaste pr 4 juures)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1080-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

60. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220598720 (K1031)) A.Daumani tn (Kangelaste pr 29 juures)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1081-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

61. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220600825 (K1118)) Kulgu tn 24 kuni Rahu tn 3b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1082-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

62. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220601438 (K1135)) Rüütli tn (Suur tn 10 kuni Rüütli tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1083-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

63. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220601453 (K1140)) Suur tn (Suur tn 10 kuni Kraavi tn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1084-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

64. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220602382 (K1189)) Kalda tn (Kalda tn 4 kuni Kalda tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1085-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

65. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220601913 (K1156)) I.Grafovi tn (I.Grafovi tn 18 kuni A.Puškini tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1086-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

66. Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 29
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

67. Õpilaste arvu suurendamine Narva Soldino Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1087-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

68. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1088-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

69. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1089-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

70. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1090-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

71. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1091-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

72. Supiköögi toiduportsjoni maksumuse kehtestamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 30
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

73. Volitamine alaealise M.L. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatšanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1092-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

74. Volitamine alaealise M. Š. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1093-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

75. Volitamine alaealise A. Š. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1094-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

76. Volitamine alaealise A. V. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1095-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

77. Volitamine alaealise V.J. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1096-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

78. Loa andmine Z.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1097-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

79. Loa andmine S.S

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1098-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

80. Loa andmine V.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1099-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

81. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1100-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

82. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220574820 (V1016)) Oru tn (Oru tn 9 kuni Oru tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1101-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

83. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220574760 (V1004)) 26.Juuli tn (Puuvilla tn 2 kuni 26.Juuli tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1102-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2014

84. Tunnustamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Eduard East

Tunnustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1103-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.09.2014