PrindiAbi

05.11.2014 - Korraline istung1. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220654048 (K1296)) Tallinna mnt (Tallinna mnt 3 kuni Tallinna mnt 23)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras 27.10.2014 vastu võetud korraldus nr 1253-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2014

2. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220654902 (K1291)) Haigla tn 6 kuni Haigla tn 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras 27.10.2014 vastu võetud korraldus nr 1254-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2014

3. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220575625 (V1060)) A.Daumani tn 4b kuni A.Puškini tn 63

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras 27.10.2014 vastu võetud korraldus nr 1255-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2014

4. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220574817 (V1015)) Kulgu tänaval

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras 27.10.2014 vastu võetud korraldus nr 1256-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2014

5. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220575534 (V1054)) Rakvere tn (Rakvere tn 32 kuni Rakvere tn 22a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras 27.10.2014 vastu võetud korraldus nr 1257-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2014

6. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Jõe tn 2a, Pimeaed, Pimeaia tänav kinnistutele kanalisatsioonipumpla KP-4 täiendava survetoru ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 30.10.2014 vastu võetud korraldus nr 1258-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.11.2014

7. Narva Linnavolikogu 23.10,2014 otsuse nr 128 “Ülesande andmine Narva Linnavalitsusele seoses Eesti Vabariigi 97.aastapäeva tähistamisega” täitmiseks võtmise kohta

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Eduard EastOtsus/tulemused:
Töökorras 31.10.2014 vastu võetud protokolliline otsus:
"Narva Linnavolikogu 23.10,2014 otsuse nr 128 “Ülesande andmine Narva Linnavalitsusele seoses Eesti Vabariigi 97.aastapäeva tähistamisega” täitmiseks võtmise kohta"
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2014

8. Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 18-14 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1259-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

9. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 7-118 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1260-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

10. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu pr. 11-17 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1261-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

11. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1262-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

12. Narva Linnavalitsuse 23.03.2011.a. määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turistidele tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavalitsuse 23.03.2011.a. määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turistidele tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 34
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

13. Linnavara tasuta võõrandamine (3/4 mõttelist osa päritud korteromandist asukohaga Narva linn, Aleksander Puškini tn 53–14)

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1263-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

14. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1264-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

15. Sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1265-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

16. Narva linna 2014. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1266-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

17. Narva Linnavalitsuse 05.02.2014.a korralduse nr 89-k „Narva linna 2014.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 05.02.2014.a korralduse nr 89-k „Narva linna 2014.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1267-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

18. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlusele
2. Võtta vastu korraldus nr 1268-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

19. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlustele.(Sümfooniaorkester, NEG, All Stars)
2. Võtta vastu korraldus nr 1269-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

20. Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2014

21. Kulgu tööstusala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekt Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2014

22. Seisukoha võtmine geoloogilise uuringu loa andmise kohta Kõrgesoo uuringuruumis

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Edastada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogusse.
2.Volitada peaarhitekti Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2014

23. Arvamuse andmine Narva metskond 43 maaüksuse riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1270-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

24. Seisukoha andmine maa erastamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Seisukoha andmine
maa erastamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1271-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

25. Kastani tn 18 teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Kastani tn 18 teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1272-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

26. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, A-A. Tiimanni tänav L3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1273-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015

27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tiigi tänav T2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1274-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tiigi tänav T6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1275-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

29. Maaüksusele aadressi määramine (Jõe põik)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1276-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

30. Maaüksusele aadressi määramine (Päikese tänav L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1277-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

31. Maaüksusele aadressi määramine (Pilve tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1278-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

32. Maaüksusele aadressi määramine (Narva metskond 81)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1279-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

33. Maaüksusele aadressi määramine (Narva metskond 82)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1280-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

34. Maaüksusele aadressi määramine (Narva metskond 84)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1281-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

35. Maaüksusele aadressi määramine (Narva metskond 85)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1282-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

36. Maaüksusele aadressi määramine (Narva metskond 87)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1283-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

37. Maaüksusele aadressi määramine (Narva metskond 88)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1284-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

38. Maaüksusele aadressi määramine (Narva metskond 89)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1285-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

39. Maaüksusele aadressi määramine (Narva metskond 90)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1286-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

40. Koha-aadresside määramine (AÜ Volna Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1287-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

41. Koha-aadresside määramine (AÜ Radost)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1288-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

42. Koha-aadresside määramine (AÜ Metšta Aiad)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1289-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

43. Koha-aadresside määramine (Taevasina tn 51)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1290-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

44. Koha-aadresside määramine (AÜ Gamma)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1291-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

45. Koha-aadresside määramine (AÜ Anil)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1292-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Nõo tn 224 aiamaja rekonstrueerimine, majandushoone ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1293-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõikuse tn 7 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1294-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Öö tn 30 aiamaja ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1295-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

49. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tapamaja tänava, A. Juhhanovi tänava ja A. Puškini tn 49 kinnistu kõnniteede ja tänavavalgustuse rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1296-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

50. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pilve tänava kõnnitee ja tänavavalgustuse rajamine alates A. Puškini tänavast kuni Jõesuu tänavani)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1297-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

51. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Suur 5 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1298-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

52. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Joala 34 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine, kuuri rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1299-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

53. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini 45a korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja SibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1300-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

54. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Haigla 14 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1301-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

55. Projekteerimistingimuste kinnitamine (26. juuli 15a lastemänguväljaku püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1302-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

56. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A-A. Tiimanni 13a, 15a ja Tallinna mnt 58a lastemänguväljaku püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1303-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

57. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Malmi 10-20 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1304-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

58. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jõesuu 55 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1305-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

59. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sinika tn 24 majandushoone püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1306-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

60. Kasutusloa väljastamine (Mõisa tn 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Mõisa tn 12 korterelamule rekonstrueeritud kahe otsaseintega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1307-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

61. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Kangelaste pr 23 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile 01-07/14);
2. 26.Juuli tn 4 kinnistul asuvate ehitamata hoonete vundamentide täielikuks lammutamiseks (ehr. Kood 118010522 ja 118010523).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1308-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

62. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Sepa tn 8 korterelamu tehnosüsteemide muutmiseks (ventilatsiooni-, kütte- ja elektrisüsteemide muutmine).
2. Jõesuu tn 31a vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks.
3. Rakvere tn 13 hoones tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1309-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

63. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1310-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

64. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1311-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

65. Narva Linnavalitsuse 10.09.2014 määruse nr 28 "Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine" muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 35
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

66. Volitamine V.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1312-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

67. Volitamine I.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1313-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

68. Loa andmine R.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1314-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

69. Loa andmine V.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1315-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

70. Hoolduse seadmine A.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1316-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

71. Hoolduse seadmine V.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1317-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

72. Narva linna koolieelsete lasteasutuste lahtioleku aeg

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 36
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

73. Narva Koorikooli spordisaali tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1318-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

74. Tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1319-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

75. Narva Lasteaia Karikakar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1320-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

76. Narva Lasteaia Pingviin hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1321-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

77. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1322-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

78. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1323-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

79. Ilutulestiku korraldamine (15.11.2014 OÜ Tulekild Pürotehnika)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1324-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

80. Politseiametnike tunnustamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Eduard East

Politseiametnike tunnustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1325-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

81. Kasutusloa väljastamine (Pimeaed)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Pimeaed, Narva jõeäärse promenaadil ehitatud Dahlbergi lava, trepi ja istepinkide ehitisele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1326-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

82. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine N.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1327-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

83. Loa andmine R.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1328-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

84. Hoolduse seadmine V.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1329-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

85. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220600824 (K1117)) Rahu tänaval (Rahu tn 4c kuni P.Kerese tn 44)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1330-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

86. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220598923 (K1057)) Tallinna mnt (Tallinna mnt 20 kuni Tallinna mnt 28)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1331-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

87. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220601890 (K1153)) Kosmonaudi tn

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1332-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

88. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220601633 (K1143)) Viru tn 13 kuni Viru tn 19

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1333-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

89. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220603054 (K1258)) Joala tn 11 kuni Kose tn 1a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1334-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

90. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220602320 (K1184)) Turu tänaval (Kalda tn 12a kuni Joala n 5b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1335-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

91. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220600112 (K1071)) A.-A. Tiimani tänaval (Vahtra tn kuni Tallinna mnt 52a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1336-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

92. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220602625 (K1194)) Joala tn kuni Uusküla põik

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1337-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

93. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220598577 (K1026)) Rakvere tänaval (Kangelaste pr kuni Rakvere tn 73) ja Kangelaste prospektil (Kangelaste pr 3 kuni Rakvere tn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1338-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

94. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220575040 (V1043)) Partisani tänaval (Partisani tn 2 kuni P.Kerese tn ja Partisani tn kuni Võidu pr)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1339-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

95. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220575517 (V1052)) Rakvere tn (A.Püškini tn kuni Sepa tn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1340-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

96. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220575044 (V1046)) A.-A. Tiimani tn (P.Kerese tn kuni Tallinna mnt)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1341-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

97. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220575019 (V1037)) Vabaduse tn (Hariduse tn ja Vabaduse tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1342-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

98. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220575025 (V1038)) Vestervalli tn (Peterburi mnt 1 kuni Sepa tn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1343-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

99. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220574883 (V1031)) Linda tn (Linda tn 7 kuni P.Kerese tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1344-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

100. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220575043 (V1045)) A.-A. Tiimani kuni Mõisa tn

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1345-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

101. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220574850 (V1024)) Vaksali tn (Bastrakovi tn kuni Vaivara tn ja Juhkentali tn 3 kuni Grafovi tn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1346-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

102. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220574760 (V1004)) 26.Juuli tn (26.Juuli tn 4 kuni Kreenholmi tn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1347-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

103. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220575039 (V1042)) P.Kerese tn (P.Kerese tn 38 kuni Võidu pr)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1348-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

104. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220575038 (V1041)) P.Kerese tn (Kreenhomi tn kuni Võidu pr)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1349-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

105. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220575037 (V1040)) Võidu prospekt (P.Kerese tn kuni Tallinna mnt)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1350-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

106. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220574749 (V1002)) Kooli põik (V.Gerassimovi tn 3 kuni Kooli põik)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1351-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014

107. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (ehr kood 220575534 (V1054)) Rakvere tn (Kangelaste pr kuni Rakvere tn 73)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lihtsustatud korras võtta vastu korraldus nr 1352-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2014