PrindiAbi

17.12.2014 - Korraline istung1. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 15.12.2014 vastu võetud korraldus nr 1522-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2014

2. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1523-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

3. Narva Linnavalitsuse 24.09.2014. a määruse nr 29 “Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 40
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

4. Narva Muuseumi vara tasuta kasutusse andmine SA-le Narva Muuseum

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1524-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

5. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Põngerjas rühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1525-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

6. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1526-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

7. Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse valgustuse soetamine ja paigaldus“ avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse valgustuse soetamine ja paigaldus“ avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1527-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

8. Riigihanke „Narva linna bussijaama rekonstrueerimise projekti koostamine“ avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke „Narva linna bussijaama rekonstrueerimise projekti koostamine“ avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1528-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

9. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod audiitori nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod audiitori nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1529-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

10. Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste tühistamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1530-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

11. Päritud korteriomandi korduv võõrandamine avalikul enampakkumisel (Pähklimäe tn 6 – 115 Narvas)

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1531-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

12. Munitsipaalomandis olevate ühiselamute võõrandamisele mittekuuluvateks tunnistamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1532-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

13. Narvas Uusküla tänav 4 hoones asuvate mitteeluruumide M1 tasuta kasutamise lepingu tähtaja kehtestamine (mittetulundusühing NOORSOO ASSOTSIATSIOON KIIRUS)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1533-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

14. Astri-Narva AS-ile maksusoodustuse andmine LED-ekraanil info ja reklaami näitamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amert
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1534-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

15. Narva Kutseõppekeskusele maksusoodustuse andmine reklaami paigaldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amert
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1535-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

16. Kinnistu valitseja nimetamine ja kinnistu võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1536-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

17. A-A. Tiimanni tn 12a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “A-A. Tiimanni tn 12a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.01.2015

18. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1537-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

19. Seisukoha andmine maa erastamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastami

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1538-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

20. Kaie tn 30 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kaie tn 30
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1539-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

21. Lume tn 46 teenindusmaa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lume tn 46 teenindusmaa
määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1540-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

22. Viktoria tn 49 teenindusmaa ja maa maksustamishinna määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Viktoria tn 49 teenindusmaa
ja maa maksustamishinna määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1541-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

23. Herilase tn 22 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Herilase tn 22 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1542-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

24. Pihlaka tn 6 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Pihlaka tn 6 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1543-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

25. Pärna tn 16 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Pärna tn 16 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1544-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

26. Rõõmu tn 5 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rõõmu tn 5 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1545-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

27. Narva Linnavalitsuse 10.09.2014 korralduse nr 975-k “ Männi tn 4 teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse 10.09.2014 korralduse nr 975-k
“ Männi tn 4 teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1546-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

28. Narva Linnavalitsuse 22.10.2014 korralduse nr 1210-k „Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tehase tänav T5“ punkti 3 alapunktide 3.3 ja 3.4 muutmine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1547-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

29. Narva Linnavalitsuse 05.11.2014 korralduse nr 1273-k „Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, A-A. Tiimanni tänav L3“ muutmine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1548-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

30. Kohanimede määramine (Kudruküla linnaosa teed)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1549-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

31. Maaüksusele aadressi määramine (Albert-August Tiimanni tn 2a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1550-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

32. Maaüksusele aadressi määramine (Albert-August Tiimanni tn 4b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1551-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

33. Maaüksusele aadressi määramine (Albert-August Tiimanni tn 10b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1552-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

34. Maaüksusele aadressi määramine (Albert-August Tiimanni tänav T2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1553-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

35. Maaüksusele aadressi määramine (Albert-August Tiimanni tänav T3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1554-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu 16b korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1555-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Albert-August Tiimanni tn 1c tootmishoone osa autoremonditöökojaks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1556-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi tn 16 hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1557-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vahtra tn 5 kaubandushoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1558-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sula tn 4 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1559-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aniliini tn 6 majandushoone rekonstrueerimine, kuuri ja rajatiste ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1560-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võsa tn 25 aiamaja rekonstrueerimine ja piirde ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1561-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laeva tn 244 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, abihoone ning piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1562-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mulla tn 216 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1563-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

45. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Kangelaste pr 29 ja Ancis Daumani tänav L1 elektri maakaabelliini ehitamiseks.
2. Sinika tn 30aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
3. Papli tn 54 aiamaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1564-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

46. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Joaorg, Narva välistreppi ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1565-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

47. Kasutusloa väljastamine elektri maakaabelliinile ja elektrikilbile (Elektrijaama tee 63, 87, 69, 59 (ehr kood 220712631))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1566-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

48. Kasutusloa väljastamine elektri maakaabelliinile ja elektrikilbile (Juhhanovi tn, Tapamaja tn (ehr kood 220704258))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1567-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

49. Kasutusloa väljastamine elektri maakaabelliinile, elektrikilbile ja alajaamale (I.Grafovi tn 13b, A.Puškini tn 8, Raja tn 5a, Raja tn 5, Linnuse tänava L1 (ehr kood 220702657))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1568-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

50. Kasutusloa väljastamine elektri maakaabelliinile ja elektrikilbile (A.Daumani tn 19 (ehr kood 220691797))

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1569-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

51. Kasutusloa väljastamine 26.Juuli tn 1, 25, 27, 29, 3, 31, 5; Kreenholmi tn 10, 12, 15, 3, 36, 4, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Kerese tn 13, 15, 17, 19; Uusküla tn 13, 15, 17, 18, 18a, 19, 21, 3, 5; Võidu pr 1 sideõhuliinile

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1570-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

52. Kasutuslubade väljastamine veetorustikule (ehr kood 220543367), kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220543291), sademeekanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220713855) Juhhanovi tänaval

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1571-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

53. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220603059 (K1263)) Kulgu tn (Kulgu tn 8 kuni Kreenholmi tn) ja Joala tn (Kreenholmi tn kuni Joala tn L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1572-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

54. Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220603057 (K1261)) Kulgu tn (Kulgu tn 8 kuni Kreenholmi tn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1573-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

55. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Elektrijaama tee 92 seirepuuraukudele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1574-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

56. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1.Kraavi tn 12 korterelamule rekonstrueeritud katusega.
2.Malmi tn 10 korterelamule rekonstrueeritud katusega.
3.Energia tn 2 korterelamule rekonstrueeritud katusega.
4.Vestervalli tn 14 korterelamule rekonstrueeritud keldrikorruse sissekäikude varikatustega ja sillutisribaga.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1575-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

57. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Tallinna mnt 40 Narva Soldino gümnaasiumis evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamiseks.
2. Kreenholmi tn 15 kinnistul sademeveekanalisatsiooni torustiku ehitamiseks.
3. Pärna tn 33 sauna laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning tulemüüriseina püstitamiseks.
4. Papli tn 54 majandushoone püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1576-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

58. Sõitjateveo avaliku teenindamise otselepingu pikendamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1577-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

59. Riigihanke „Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine ” (viitenumber 155519) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1578-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

60. Riigihanke „Narva avalike mänguväljakute tehniline hooldus 2015” (viitenumber 157644) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1579-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

61. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Eesti Kaitsevägi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1580-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

62. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1581-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

63. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1582-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

64. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt Narva Linnakantseleile

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1583-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

65. Volitamine alaealise M.K huvide esindamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1584-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

66. Vanemliku hoolitsuseta lapsele A.P. ettenähtud peretoetuste maksmise jätkamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1585-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

67. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine P.J.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1586-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

68. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine N.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1587-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

69. Loa andmine A.O.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1588-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

70. Loa andmine V.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1589-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

71. Ilutulestiku korraldamine (31.12.2014 ning 01.01.2015 OÜ Tulekild Pürotehnika)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1590-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

72. Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2015.aastal

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1591-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

73. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tamme tn 13 aiamaja rekonstrueerimine, majandushoone laiendamine, garaaži ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1592-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

74. Kasutusloa väljastamine drenaaztorustikule (ehr kood 220705953) A.Daumani tänaval

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1593-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014

75. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Peetri plats 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1594-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2014